LEBIONKA JUOZAS

LEBIONKA  JUOZAS (1918 09 29 – 2005 04 23)

Gimė Šešuolėliuose, Širvintų r. . Literatūros tyrinėtojas, kultūros istorikas, kraštotyrininkas. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo, dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. Vienas ,,Lietuvių literatūros istorijos” (1-4, 1957-68) autorių (skyr. Apie V. Kudirką). Paskelbė straipsnių apie S. Rapolionį, V. Kudirką, A. Strazdą, S. Valiūną, S. Stanevičių, A. Baranauską, J. Rupeiką, L. architektą Stuoką-Gucevičių ir k t. Paskelbė daugiau negu 280 mokslinių, kraštotyrinių bei publikacinių straipsnių. Straipsniai dažniausiai grindžiami archyviniais ir retų šaltinių duomenimis, turi literatūros istorijos faktografiją pildančios prasmės.