ARLAUSKAS KĘSTUTIS

ARLAUSKAS KĘSTUTIS (1936 03 04 – 2009 09 12)
Gimė Ukmergėje; Prozininkas. Mokytojavo Raseiniuose, Lyduvėnuose, Širvintose, Kurkliuose, Kavarske. K. Arlausko knygos: apsakymų rinkinys „Užtvanka“ (1981), istorinė nuotykių apysaka „Bėglys“ (1987), romanai „Svaigus pasiskraidymas virš pjautuvo“ (1990), „Nusidėjėlių bokštas“ (1994), istorinė nuotykių apysaka „Paslapties kaina“ (1995), beletrizuoti prisiminimai „Skydas“ (1996), apysaka ir apsakymai „Medinis kadagyno žirgas“ (1998), romanai „Mylėjus pamesti“ (1999), „Dūris tarp slankstelių“ (1999), beletrizuotų atsiminimų romanas „Per pusvalandį pražilęs“ (2000), romanai „Grandinė su kriolitu“ (2001), „Tapsmas“ (2002), romanas ir novelės „Povedybinių užribių apžavai ir spąstai“ (2003), romanas ir apysaka „Numoki ranka nuplukdytam. Tandemas“ (2005), romanai „Batvydo Varno atavizmas“, „Leisk aprišti“ (2006), „Skerdyklos balandžiai“ (2007), „Proto tipai“ (2008), istorinis nuotykių romanas „Nuo sugulovės iki valdovės“ (2009).
K. Arlauskas taip pat buvo Kazio Almeno suburtos, Skomanto slapyvardžiu pasirašančios ir istorines nuotykių apysakas – lietuvių herojinį epą – jaunimui kuriančios rašytojų grupės narys. Jis parašė ir Skomanto vardu išleido apysakas „Užkeiktas lobis” (1995 m.) ir „Dievų valia” (1995 m.).
Palaidotas Kavarsko (Ukmergės r.) kapinių naujajame sektoriuje.