Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Igno Šeiniaus premijos teikimas. – 20 p. – Širvintų r. SVB, 2015.
 2. Kultūrinio darbo baruose. 1986–1989: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 240 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 3. Kultūrinio darbo baruose: [iškarpų aplankas] 1983–1985 m. – 60 p. – Širvintų r. SVB, 1987.
 4. Kultūrinis gyvenimas Širvintose: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
 5. Prasmė mūsų dienų… : Anciūnų kapelai 20 metų gero ūpo. 1997–2017 mm. . – 194 p. – Širvintų r. Anciūnų biblioteka, 2017.
 6. Rajono kultūrinis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas] 1980 – . – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 1982.
 7. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1968–1977): [iškarpų aplankas]. – 1977. – 196 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 8. Širvintų rajono kultūrinis gyvenimas (1978–1982): [iškarpų aplankas]. – 1982. – 94 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2002.
 9. Širvintų rajono kultūros skleidėjai: [albumas]. – 1990. – 33 p.: nuotr. – Širvintų r. SVB, 2002.
 10. Taparauskienė D. Moterų klubas „Družinta“. – 1999 – 2002. – 48 p. – Rankr., nuotr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.
 11. Tarptautinė vaikų gynimo diena: šventės prisiminimai. – 1974. – 10 p.: aplank. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.