Dailieji verslai. Dailieji amatai

  1. Alekna V. Liaudies menininkas Juozas Dragūnas: prisiminimų rinkinys. – 1972-1976. – 36 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
  2. Balsevičius, Alfonsas. Kaimo auksarankis: [apie Joną Zdanauską]. – 1997. – 3 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1997.
  3. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [iškarpų aplankas]. – 1990. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
  4. Liaudies menininkas Ipolitas Užkurnys: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Netęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
  5. Liaudies menininkas Jonas Strazdas / sud. Elena Matukienė, Leokadija Palkevičienė. – 1990. – 16 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
  6. Marytė Inčiuvienė (kaimo audėja) / sud. Dalia Taparauksienė. – 2005. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Družų b-ka, 2007.
  7. Paulauskienė, Vanda. Liaudies dailininkė E. Pilcekienė. – 1988. – 24 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
  8. Pileckienė E. Liaudies dailininkė E. Pileckienė: prisiminimai iš mano gyvenimo metų. – 1989. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.