Skyrių paslaugos

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (abonemente) – knygų išdavimas, spaudinių užsakymas iš kitų bibliotekų; renginiai: literatūrinės popietės, susitikimai su įžymiais žmonėmis, rajono tautodailininkų, dailės bei fotodarbų parodos, spaudinių parodos. Teikiamos informacijos paieškos paslaugos tradicinėse ir skaitmeninėse IPS. Skyriuje nauja paslauga – skaityklės.

Skaityklių išdavimo naudojimo tvarka

Periodikos skaitykloje – Lankytojai gali skaityti periodinius leidinius (ankstesnio leidimo laikraščiai ir žurnalai išduodami į namus), naudotis užsienio kalbų lentynoje sukauptomis knygomis, Europos komisijos įsteigtoje ES informacinėje lentynoje lankytojai gali rasti juos dominančią informaciją ES klausimais.

Bibliografijos – informacijos skyriuje – Lankytojams sukauptas informacinis knygų fondas – enciklopedijos, žodynai, žinynai, informaciniai leidiniai, kraštotyros knygos. Skyriaus dokumentai naudojami vietoje, išimtinais atvejais (bibliotekos nedarbo dieną arba kai leidinys neturi didelės paklausos ir pan.) išduodami į namus. Vartotojai gali dirbti kompiuteriu – „Word”, „Excel”, „PowerPoint” programomis, ieškoti informacijos internete sukurtomis svetainėmis ir elektroniniais leidiniais, naudotis Viešosios bibliotekos prenumeruojamomis duomenų bazėmis INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška, „EBSCO Publishing”.

Skyriuje lankytojai gali naudotis parengtais teminiais aplankais. Teikiamos kopijavimo, nuskaitymo paslaugos. Teikiamos informacijos paieškos paslaugos tradicinėse ir skaitmeninėse IPS.

Vaikų literatūros skyriuje – knygų, žurnalų išdavimas; renginiai: literatūrinės popietės, muzikinės viktorinos, konkursai, dailės darbų, rankdarbių ir kitos parodos. Susitikimai su vaikų rašytojais, žurnalų leidėjais.