Mokamos paslaugos

Širvintų raj. savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai:

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

Vienetas

Kaina

1.

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas suaugusiajam bibliotekos vartotojui

1 vnt.

1,00 EUR

2.

Skaitytojo pažymėjimo išdavimas moksleiviui, studentui, neįgaliam asmeniui, pensininkui

1 vnt.

Nemokamai

3.

Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas visiems vartotojams

1 vnt.

1,00 EUR

4.

Dokumentų kopijavimas A4 formatu

1 pusl.

0,10 EUR

5.

Dokumentų kopijavimas A3 formatu

1 pusl.

0,20 EUR

6.

Informacijos iš kompiuterio spausdinimas spausdintuvu A4 formatu

1 pusl.

0,10 EUR

7.

Dokumentų kopijavimas abiejose A4 formato lapo pusėse

1 lapas

 0,10 EUR

8.

Dokumentų kopijavimas abiejose A3 formato lapo pusėse

1 lapas

0,20 EUR

9.

Dokumentų nuskaitymas (skanavimas)

1 pusl.

0,15 EUR

10.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA)  

Pagal pateiktus pašto persiuntimo kvitus

11.

Interneto prieiga  

Nemokama

12.

Spalvoto dokumento kopijavimas A4 formatu 1 vnt.

0,50 Eur

13.

Spalvoto dokumento kopijavimas A3 formatu 1 vnt.

1,00 Eur