BIRŽYS PETRAS

Biržys Petras (1896-08-22 Liudiškių k. Anykščių r. – 1970-08-23 Vilniuje; palaidotas Saltoniškių kapinėse) – Karininkas (1926), kraštotyrininkas, žurnalistas, aktorius ir muzikantas, išgarsėjęs Pupų Dėdės vardu. 

Mokėsi Voronežo liet. gimnazijoje, Maskvos komercinėje mokykloje. 1917 grįžo į Lietuvą. 1919-12-16 baigęs Karo mokyklą pėstininkų specialybės leitenanto laipsniu paskirtas į antrąjį bataljoną. 1920 bal. mėn. perkeltas į generalinio štabo žvalgybos skyrių, o iš ten 1920-11-13 į Pirmąjį didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulką, iki 1923 geg. mėn. rezidavusį Gelvonų rajone. Savo įspūdžius ir nutikimus vėliau pats aprašė.  (Apie jo buvimą Gelvonuose dar žr. monografijoje ,,Gelvonai“ (2009) A. Vaitonio str. ,,Petras Biržys (Pupų Dėdė) Gelvonų krašte). Vėliau tarnavo antrajame pėstininkų pulke, Kauno karo komendantūroje. 1927 išėjo į atsargą ir atsidėjo kūrybiniam darbui. Išleido monografiją ,,Karininkas Antanas Juozapavičius“ (1923), poezijos knygelę ,,Karo metu“ (1923). Tarpukario Lietuvos visuomenėje labiausiai buvo žinomas kaip Pupų Dėdė – nuo 1927 m. per Kauno radiją kas savaitę transliuojamų liaudiškų humoristinių laidų ,,Pupų Dėdės pastogė“ autorius ir atlikėjas. Dažnai koncertuodavo Lietuvos miesteliuose.