PERKAUSKAS ČESLOVAS

(1919-02-09 Taučiuliuose – 1987 Vilniuje, čia ir palaidotas), kariškis, sovietų generolas majoras. 1940-09 įstojo į Vilniaus pėstininkų karo mokyklą, kurią baigė 1941. 1942−1945 Raudonosios armijos 16-osios liet. divizijos būrio baterijos vadas. Pokario metais – karinis darbuotojas Vilniuje. 1964−1971 LSSR Civilinės gynybos štabo viršininkas.