STONIENĖ VANDA

(Puzinaitė; 1932-06-27 Gelvonuose – 2008-06-21 Vilniuje; palaidota Vilniaus Kairėnų kapinėse), bibliotekininkė, knygotyrininkė, humanitarinių mokslų dr. (1964), habil.. dr. (1993), doc. (1970), prof. (2000). 1938−1946 mokėsi Gelvonų progimn., 1946−1950 Vilniaus S. Nėries gimn., 1950−1955 VU. Baigusi bibliotekininkystės specialybę, liko u-te dėstyti. Vadovavo Valstybinės tarpžinybinės bibliotekų komisijos Tarpžinybinei katalogavimo tarybai. Tyrė Lietuvos knygos istoriją, knygų leidybą, knygotyros terminologiją. Išleido kn. ,,XX amžiaus Lietuvos knyga (1904−1990)“ (2000), ,,Lietuvos knyga ir visuomenė: nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo 1964−1990“ (2006). Su kitais sudarė knygas ,,Spaudinių aprašo taisyklės…“ (1970), ,,Bibliografinis spaudinių aprašas“ (1983). Su E. Urniežiūte parengė metodikos leidinius ,,Lietuviškų žodžių trumpinimas bibliografiniame apraše“ (1984), ,,Dokumento bibliografinis aprašas“ (1986).  Parengė apie 60 straipsnių bibliografinio spaudinių aprašo, Lietuvos knygos istorijos klausimais.