PAKĖNAS ALFAS

Pakenas_AlfasPAKĖNAS ALFAS

           Gimė 1953 m. Ukmergės r. Trainių k. Baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, pagal paskyrimą atvyko mokytojauti į Širvintų rajono Bagaslaviškio vidurinę mokyklą, vėliau mokytojavo pačiose Širvintose. Susipažino su žinomu mokytoju ir visuomenės veikėju Viktoru Alekna. Jam A. Pakėnas dėkingas už savo pirmąją eilėraščių knygą ,,Raudonas aušros gaidys“. Dirbo Širvintų radijo redakcijoje, vėliau grįžo ūkininkauti į tėviškę, augino žirgus, savo sodyboje rengdavo poezijos vakarus. A. Pakėno rašinius spausdino Ukmergės rajoninis laikraštis ,,Gimtoji žemė“.

          Su šeima persikėlė gyventi į Kauną, pradėjo dirbti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, dabar vadovauja Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniam muziejui.

          2004 metais išleistas Alfo Pakėno eilėraščių rinkinys ,,Vilnonė provincija“.

          Sudarė ir redagavo  Pakėnienės Reginos eilėraščių rinkinį ,,Paslėpsiu tave nuo pasaulio“ (2004 m.), išeivijos poeto Juozo Krumino ,,Sugrįžimo laivą“ (2007 m.), atsiminimų knygą apie Paulių Širvį ,,Metai su Pauliumi“ (2007 m.), Širvintų kraštiečio  Liudviko Oškinio miniatiūrų, eilėraščių, dienoraščių rinktinę ,,Mėlynas aidas“ (2008 m.), atsiminimų knygą ,,Neužmirštamas Vaižgantas“ (2009 m.).

          Pagal Alfo Pakėno žodžius kuriama muzika dainoms. Jis aktyviai dalyvauja Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) veikloje,  yra literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatas, 1997 metais Rytų Lietuvos literatų kūrybos konkurse pelnė geriausio publicisto vardą.