BARBARAVIČIENĖ-SAVEIKYTĖ JADVYGA

Barbaravičienė-Saveikytė Jadvyga (g. 1947-03-20 Levainių k.) -Mokytoja, spaudos darbuotoja.

 1949-03-26 kartu su šeima ištremta į Irkutsko sritį. 1957 grįžo į Lietuvą. 1966 baigė Širvintų vid. m-klą. 1966-1970 studijavo VU, įsigijo istorikės specialybę. 1971-1982 istorijos mokytoja Širvintose. Bendradarbiavo rajono spaudoje, populiarino Širvintų krašto praeitį. Nuo 1982 rajono radijo laidų redaktorė, nuo 1990 savivaldybės atstovė spaudai. Parengė įvairių lankstinukų apie Širvintų rajoną, jo lankytinas vietas ir kt. Kartu su kitais parengė iliustruotą leidinį ,,Širvintų kraštas“ (1997).