ŽAGĖLA ADOMAS EDUARDAS

ŽAGĖLA  ADOMAS EDUARDAS (ŽAGELIS) (1816 10 24 – 1876-1880)

Gimė Kelpšiškiuose, Širvintų r. Rinko lietuvių tautosaką, rašė lenkišką ir lietuvišką poeziją (rankraštinis rinkinys ,,Powiesci, spewy ludow litewskich“, 1840-1845). Tarnavo Vilniaus apskrities įstaigose.

 Mirė tarp 1876-1880 m.