Kraštotyra

Kraštotyros darbas labai svarbus, siekiant išsaugoti ateinančioms kartoms, kas savita ir nepakartojama Širvintų krašte. Skyriuje renkami, tvarkomi kraštotyros dokumentai, sisteminama informacija apie Širvintų kraštą, rūpinamasi jos sklaida.

Pagrindinės kraštotyros darbo formos: leidinių parodų rengimas, susitikimai su kraštiečiais, knygų pristatymai, popiečių ir kitų renginių organizavimas, kraštotyros bibliografijų rengimas, kraštotyrinės informacijos sklaida virtualioje erdvėje.

Kraštotyros fonduose ir kartotekose atsispindi įvairios visuomenės gyvenimo sritys, aktualijos, įvykių kronikos, medžiaga apie gamtos, kultūros, architektūros paminklus, išnykusius kaimus, vietos papročius, tradicijas, žmones.

Kraštotyros leidinių fonde – knygos apie kraštiečius, pačių kraštiečių leidiniai, leidiniai su autografais, taip pat leidiniai skirti Širvintų krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai. Fondą sudaro daugiau kaip 287 egz. dokumentų. Čia saugomi ir bibliotekos rengti kraštotyros darbai: teminiai bei kraštiečiams skirti aplankai. Jų yra virš 300 .

Nuo 2003 m. kiekvieną savaitę į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką siunčiami bibliografiniai analiziniai įrašai iš rajoninio laikraščio „Širvintų kraštas“. Įrašai saugomi Širvintų SVB elektroniniame kataloge. Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami bibliografiniai įrašai apie Širvintų kraštą, parengti iš bibliotekoje gaunamų leidinių: knygų, periodinių leidinių. Parengti 5999 kraštotyriniai bibliografiniai įrašai. Širvintų SVB elektroniniame kataloge iš viso kartu su knygų aprašais yra 30242 bibliografinių įrašų.

Kaupiama medžiaga apie biblioteką, rašomas Širvintų savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis.

Nuo 2008 metų partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI” – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Širvintų savivaldybės vietoves (parengti 23 tekstai) ir personalijas (parengti 7 tekstai).

Organizuojami susitikimai su kraštiečiais, rengiamos dokumentų parodos literatūrai apie kraštą populiarinti.

Parengė: Vyta Matukaitienė

Kraštiečiai

Kraštiečiai rašytojai

Paroda „100-tas Širvintų krašto šviesuolių“ (pdf)