MALINAUSKAS PETRAS

MALINAUSKAS  PETRAS (1922 01 13-2013.02.02)

Gimė Sukinių k., Veprių vls. Tremtinys, politkalinys, atsiminimų autorius. Kilęs iš rusų sentikių šeimos. Nuo jaunų dienų lietuviškai rašė eilėraščius. 1975 m. apsigyveno Širvintose, dirbo laikrodininku. 1996 m. savo lėšomis išleido atsiminimus „Rauda be ašarų”, poezijos knygelę „Atsiliepk” (2000).
Palaidotas Paširvinčio kapinėse.