LUKŠA LEONARDAS

Lukša Leonardas (g. 1910-08-25 Akmenių k., Širvintų vls.), karininkas.

1929 baigė Širvintų vidurinę mokyklą. 1929−1933 mokėsi Ukmergės gimnazijoje, o 1933−1935 Kauno karo mokykloje. Tarnavo 5-ajame pėstininkų pulke. Vokiečių okupacijos metais dirbo buhalteriu Lietūkio bendrovėje Šiauliuose. 1944 stojo į vietinę rinktinę Marijampolėje. Rinktinę išvaikius, persikėlė į Anykščių vls. Ir dirbo Rubikių plytinės buhalteriu. Už dalyvavimą pogrindžio veikloje 1946 suimtas. Karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Paleistas1956. Gyvena Šiaulių rajone.