LINARTAS JURGIS

LINARTAS  JURGIS (1881 01 01 – 1946 01 05)

Gimė netoli Bagaslaviškio (kt. duomenimis, 1884 01 13 Liepinė, Kurklių vlsč.). Kultūros veikėjas, saviveiklos aktorius, režisierius, notaras. 1899 m. išvyko į Rygą. 1904 m. Rygoje su kitais įkūrė „Kanklių” draugiją, režisavo spektaklius, vaidino, dainavo operetėse. 1909-1915 m. su bendraminčiais leido laikraštį „Rygos garsas”. Sukūrė A. Kačanausko operetės „Jaunoji našlelė” libretą. 1918 grįžo į Lietuvą. 1920-26 m. dirbo vyr. notaru Kauno apygardos teisme. Sukūrė pirmuosius lietuviškus ilgametražius vaidybinius filmus „Kareivis – Lietuvos gynėjas“ (1928, su kt.), „Jonukas ir Onutė“ (1931, su V. Sipaičiu; abu neišliko). 1945 n. Už dalyvavimą Birželio sukilime (1941) išvežtas į Karagandos lagerį.
Mirė Dolinskoje (Kazachija).