Veiklos sritys

Bibliotekos veiklos sritys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. 2 redakcija (EVRK 2 red.)

91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla