LAJAUSKAS KAZIMIERAS

Lajauskas Kazimieras (g. 1892-11-16 Levaniškio k., Širvintų vls. – 1921-03-16 prie Jauniūnų, Širvintų vls.) – Kunigas, kankinys už lietuvybę.

Mokėsi Širvintų ir Gelvonų valdinėse mokyklose. Maskvoje išlaikė 4 gimnazijos klasių baigimo egzaminus. 1911−1915 mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Paskirtas vikaru į Giedraičius. Nuo1917− į Švenčionis. 1919 išvyko studijuoti į Liubliną. Grįžęs atostogų, dėl karo veiksmų nebegalėjo išvykti. 1920 paskiriamas naujai įsteigtos Zibalų parapijos klebonu. Pakeliui į Vilnių lenkų sulaikytas ir nužudytas.