Kraštotyros darbai

Širvintų savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose esančių nepublikuotų kraštotyros darbų, teminių kopijų aplankų bibliografiniame sąraše suregistruota rankraštinė medžiaga, nuotraukų albumai, publikacijų kopijų aplankai apie Širvintų rajono gyvenimą įvairiais istorijos tarpsniais, įdomius, krašto istorijai nusipelniusius žmones, krašto tradicijas, papročius, tautosaką, bendruomenių veiklą, kaimų, miestelių, giminės istorijas bei  kitas įvairiausias sritis.

Į šį darbų sąrašą įtraukti ir sovietmečiu parengti darbai. Jie, nors persmelkti to laiko ideologija, yra savotiškas istorijos liudijimas.  

Kai kurie darbai yra suskaitmeninti, t. y. pateikiami jų ištisiniai tekstai.

Kraštotyros darbai ir teminiai kopijų aplankai suskirstyti temomis, o teminiame sąraše darbų bibliografiniai įrašai pateikiami pagal abėcėlę (pirmiausia lotynišką, o toliau – kirilicą):

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai;
Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos;
Religija. Bažnyčios;
Politika;
Ekonomika;
Švietimas. Mokyklos;
Etnografija. Papročiai. Tautosaka;
Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai;
Medicina;
Technika;
Žemės ūkis. Miškų ūkis;
Menas. Architektūra;
Dailieji verslai. Dailieji amatai;
Sportas;
Kalbotyra. Literatūra. Memuarai;
Kraštotyra;
Biografijos;
Istorija;
Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos;
Geografija.