SKEBĖRA KAZIMIERAS

Skebera_KazimierasSKEBĖRA KAZIMIERAS (1894 01 12-2003 03 17)

Gimė Kaimynų k., Musninkų vls. (Širvintų r.), bežemio pusininko šeimoje. Ilgus metus gyveno netoli Bagaslaviškio esančiame Bagdyšių kaime. Lietuvos kariuomenės savanoris, Stalino gulagų tremtinys, poliglotas, memuaristas. Visą gyvenimą K.Skebėra domėjosi Lietuvos kultūros istorija, rinko medžiagą apie garsųjį 1435 metų Pabaisko mūšį, šaulių būrį, piliakalnius. Artimai pažinojo šviesiausius lietuvių tautos žmones: Vydūną, Maironį, Vaižgantą, Igną Jurkūną-Šeinių, J.Jablonską ir kt. Parašė knygas ,,Reikėjo mūsų kančių“ (1990 m.), ,,Prisimenu ir amžininkai pasakojo“ (1998 m.). 2012 m. Širvintų rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Bagaslaviškio filiale atidarytas Kazimiero Skebėros literatūrinis muziejus.

Kelis paskutinius gyvenimo metus gyveno Vilniuje, palaidotas Šiaulių kaimo (Širvintų r.) kapinėse.