KOLBA ZENONAS

Kolba Zenonas (g. 1909-10-04 (17) Širvintose – 1972-03-28 Čikagoje) – Dailininkas.

Baigė Širvintų vid. m-klą ir įstojo į Kauno meno m-klą, kurioje mokėsi iki 1935-ųjų. Dar būdamas mokinys, 1934 dekoravo Jiezno bažnyčią. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 1936−1939 studijavo Paryžiuje menų i-te. Grįžęs į Lietuvą, 1940 dėstė Kauno aukštojoje dailės mokykloje. 1937 Paryžiaus pasaulinėje parodoje Baltijos paviljone nutapė freską, už kurią Baltijos šalių dailės darbų konkurse laimėjo pirmąją vietą. 1938 Kauno gusarų pulko kareivines išpuošė freskomis. 1942 bolševikų nužudyto brolio atminimui savo tėviškėje Naujapilyje pastatė koplyčią. Joje palaidojo žuvusio brolio palaikus, o koplyčią išpuošė mozaikomis. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949−1951 gyveno Prancūzijoje. 1951 išvyko į Ameriką, kur iki 1954 Čikagoje dirbo vitražų dirbtuvėje. Nuo 1956 buvo JAV lietuvių dailininkų s-gos pirmininku.