BARBARAVIČIUS MARIJONAS

(g. 1944-03-08, Širvintose)

Žurnalistas. 1949 suėmus tėvą, slapstėsi, nes, mažiausia, grėsė tremtis. Lankė Paparčių (Kaišiadorių r.) prad. ir Čiobiškio septynmetę m-klas. Mokėsi Bartkuškio žemės ūkio technikume, tačiau jo nebaigęs paimtas į kariuomenę. Nuo 1968 ilgametis Širvintų rajono laikraščio darbuotojas. Nuo 1995 ,,Širvintos“ laikraščio vyr. redaktorius.