Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Ach, tos kaimų vakaruškos / sud. Elena Matukienė. – 2003. – 9 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Bagaslaviškio b-ka, 2007.
 2. Alionių krašto senovinės dainos / sud. Danuta Jankovskienė. – 2005. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Alionių b-ka, 2007.
 3. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintas. – 1981. – 7 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
 4. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 14 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 5. Balsevičius A. Padavimas apie Širvintų mietą. – 1988. – 6 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 6. Balsevičius A. Vestuvės, vestuvės…: (šiuolaikinių vestuvių aprašymas). – 1989. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 7. Bružaitė A. Liukonių mitologiniai akmenys ir legendos: atsiminimai. – 1990. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Liukonių b-ka, 2002.
 8. Bružaitė, Angelė. Liukonių apylinkės mitologiniai akmenys. – 1995. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Liukonių b-ka, 1997.
 9. Cesiūnienė N. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodiškių krašto senovinės dainos. – 2000. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Juodiškių b-ka, 2002.
 10. Dainos, legendos, žaidimai. – 1967. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. Zibalų b-ka, 2002.
 11. Gale ulyčios prasčiausia gryčia. Kas?: [nuotraukų albumas]. – 1986. – 25 p. – Širvintų r. VB, 2002.
 12. Gelvonų krašto tradicijos ir papročiai. – 1997. – 12 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 13. Iš protėvių dainų šaltinio: Juodišių krašto senovinės dainos / sud. Nijolė Cesiūnienė. – 2005. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. VB Juodišių b-ka, 2007.
 14. Iš senolių skrynių / sud. E. Matukienė. – 2005. – 8 p. – Spausd. – Širvintų r. SVB, 2007.
 15. Kaimo vakaruškos, gegužinės (Gelvonų krašto) / sud. Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
 16. Karo metų dainos. – 1990. – 47 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1992.
 17. Kas senolių sugalvota – mūsų kruopščiai užrašyta. – 1968. – 12 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Musninkų b-ka, 1982.
 18. Kas senolių sugalvota, mūsų kruopščiai užrašyta: atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 19. Kazlauskaitė R. Senieji vestuvių papročiai ir apeigos Kernavėje. – 1976. – 18 p. – Spausd. – Širvintų r. Kernavės b-ka, 2002.
 20. Kernaviečių prietarai: Senų žmonių atsiminimai. – 1968. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. – Kernavės b-ka, 2002.
 21. Labanauskienė J. Karo metų dainos. – 1989. – 49 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 22. Liaudies dainos, dainuojamos Pigonių [Pigonys] kaime / užrašė Lapelių filialo vedėja A. Lisauskienė. – 1980. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1982.
 23. Liaudies dainos. – 1976. – 11 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viršuliškių b-ka, 1982.
 24. Liaudies dainos. – 1977. – 10 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Viesų b-ka, 1982.
 25. Liaudies dainos. – 1981. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1982.
 26. Liaudies dainos: [magnetofono įrašas]. – 1979. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1982.
 27. Linų mynimo talka: atsiminimai. – 1998. – 5 p. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 28. Lisauskienė A. Atidarykime dainų skrynelę: Pigonių kaimo dainos. – 1995. – 21 p. – Rankr. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 29. Lisauskienė A. Senovinės dainos. – 1995. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. Lapelių b-ka, 2002.
 30. Lisauskienė, Albina. Senovinės Lapelių krašto dainos. – 1995. – 16 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Lapelių b-ka, 1997.
 31. Matukienė E. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi…: Kaimo dainos. – 1991. – 15 p. – Rankr. – Širvintų r. Bagaslaviškio b-ka, 2002.
 32. Matukienė, Elena. Senelių dainos. – 1996. – 18 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Neveronių b-ka, 1997.
 33. Micienė, Ona. Lietuvių liaudies dainos, dainuojamos Kiauklių krašte. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Kiauklių b-ka, 1997.
 34. Mikučionienė S. Etnografinis Mikalajūnų kaimas. – 1987. – 60 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 35. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 26 p. – Rankr. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 1997.
 36. Mikučionienė S. Senelių dainos. – 1995. – 35 p. – Rankr. – Širvintų r. Gelvonų b-ka, 2002.
 37. Mįslės. – 1979. – 8 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB Medžiukų b-ka, 1982.
 38. Palkevičienė L. Oi tu, lineli, tu mėlynžiedi… Prisiminimai. – 1985. – 13 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 39. Patarlės ir priežodžiai. – 1979. – 6 p. – Mašinr. – Širvintų r. Medžiukų b-ka, 1982.
 40. Prieglauskienė A. Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis: Musninkų kolūkis. – 1968. – 11 p.: nuotr., album. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 41. Senieji širvintiškiai pasakoja: patarlės, priežodžiai, vestuviniai papročiai ir apeigos. – 1983. – 54 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 42. „…seni žmonės sako…“. – 1973. – 13 p. – Rankr. – Širvintų r. Viršuliškių b-ka, 1982.
 43. Senovinės liaudies dainos: dainos, rateliai bei žaidimai. – 1986. – 117 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 44. Šiaulių, Jaskaudžių kaimų giesmės. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Širvintų r. Alekniškio b-ka, 2002.
 45. Širvintų krašto liaudies dainos. – 1998. – 34 p. – Spausd., rankr. – Širvintų r. VB, 2002.
 46. Taip močiutė man dainavo…: Senosios dainos. – 1986. – 130 p. – Rankr. – Širvintų VB, 2002.
 47. Tremtinių dainos I d. – 1990. – 9 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 48. Tremtinių dainos II d. – 1990. – 11 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
 49. Vardų suteikimo šventė: atsiminimai. – 1974. – 8 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Musninkų b-ka, 2002.
 50. Vestuvinės apeigos Širvintų rajone. – 2001. – 12 p. – Spausd. – Širvintų VB, 2002.
 51. Viešoji įstaiga „Vikingų kaimas“: Družų kaimas. – 2014. – 14 p. – Širvintų r. SVB, 2014.