BIČKAUSKAS TADAS (lenk. Tadeusz Byczkowski)

Bičkauskas Tadas (Lenk. Tadeusz Byczkowski) (apie 1794-1800 Levainiai (Bagaslaviškio parapija)– po 1857) – Dailininkas, grafikas.

Baigęs Vilniaus g-ją, 1816−1820 studijavo VU. Piešimo ir tapybos mokėsi pas Joną Rustemą. 1820 u-te gavo dailiųjų  menų kandidato laipsnį. Nuo 1828 gyveno Varšuvoje (dirbo Lenkijos banko litografijos spaustuvėje), vėliau savo dvare netoli Vilniaus. Litografijos technika sukūrė peizažų: (Vaizdas į Piromontą ir Šv. Rapolo bažnyčią Vilniuje 1829, Varšuvos vaizdas nuo Pragos priemiesčio, apie 1830), portretų (W. P. Woyczynskio, 1837), iliustraciją M. Balinskio knygai „Užrašai apie karalienę Barborą… (Pamiętniki o krolowej Barbarze… t. 1, 1837) iliustracijas. Kūryba romantinė.