ŠATAS ALFONSAS

Satas_AlfonsasŠATAS ALFONSAS (1908 04 01-1994 02 10)

Gimė Špokiškyje, Pabaisko vls. Kunigas, poetas. Mokėsi Bagaslaviškio pradinėje mokykloje, Gelvonų vidurinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją. 1992 m. išleistas jo poezijos rinkinys ,,Širdin nukrito saulė“. Po kunigo mirties, 2002 m. Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla išleido jo eilėraščių rinktinę ,,Žodis žmogui“.

Mirė Kaltinėnuose, palaidotas Nemaniūnų (Ukmergės r.) bažnyčios šventoriuje.