OŠKINIS LIUDVIKAS

OŠKINIS LIUDVIKAS (1941 03 22-2007 06 25)

Gimė Gailionių k., Pasvalio r. Vidurinę mokyklą baigė Musninkuose, Vilniuje – Kultūros-švietimo technikumą. Gyvenimo verčiamas, išmoko mūrininko amato. Nuo ankstyvos jaunystės rašomos miniatiūros buvo spausdinamos ir rajoninėje, ir respublikinėje spaudoje. Iš Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro organizuojamų renginių dažnai parsiveždavo diplomus už miniatiūras, apybraižas. Po mirties išleista miniatiūrų, eilėraščių ir dienoraščių knyga ,,Mėlynas aidas“ (2008 m.)

Palaidotas Viesų kapinėse (Širvintų r.).