DAMBRAUSKAS JONAS

Dambrauskas Jonas (1892-05-23 Pamusių k. – 1982-03-08 Kaune) – Kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas

Skaityti išmokė tėvas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1907−1909 mokėsi pas Čiobiškio vargonininką B. Peckų, vėliau – pas muziką J. Naujalį. Klebono K. Čepano remiamas studijavo Varšuvos muzikos i-te. 1917 jame baigė vargonų klasę. 1918−1920 vargonininkavo ir mokytojavo Valkininkuose. 1922 persikėlė į Kauną. 1922−1946 – Valstybės operos teatro bei Operos ir baleto teatro orkestro artistas, chormeisteris. Nuo 1926 – Kauno įgulos bažnyčios reprezentacinio choro vadovas. 1946−1952 – Kauno universiteto (Kauno KPI) studentų choro vadovas. Sukūrė operą „Valdovas“ (neišliko), oratoriją „Pro hominibus“ (iki 1940), kantatą „Pergalės vardas“ (1952), „Patetinę kantatą“ (1967) ir dramos spektaklių muzikos, harmonizavo lietuvių liaudies dainų (daugiau kaip 100), redagavo ir instrumentavo M. Petrausko operą „Eglė žalčių karalienė“ (Eglės pavadinimu pastatyta 1939; pats dirigavo). Išleido dainų rinktines „Uliojo bitelė“ (1962), „Rūtelė rūta“ (1968), „Dainos chorui“ (1977). Kūryboje laikėsi klasikinių tradicijų.