PIŠKINAITĖ-LATĖNIENĖ ELVYRA

(g. 1957-04-20 Širvintose),

 Lietuvos teatro ir kino aktorė. 1957 baigė Širvintų vid. m-klą ir įstojo į Lietuvos konservatoriją, kur baigė aktoriaus meistriškumo kursą. 1977 Lietuvos kino studijos filme ,,Riešutų duona“ sukūrė Liubos Kaminskaitės vaidmenį. Baigusi konservatoriją, nuo 1979 dirba ,,Lėlės“ teatre. Vaidino ir Jaunimo teatre. Sukūrė vaidmenų kine, televizijos serialuose, spektakliuose, įgarsino animacinių ir vaidybinių filmų Lietuvos televizijoje ir Lietuvos  kino studijoje. Gastroliavo daugiau negu 15-oje užsienio šalių. Nuo 1988 nusipelniusi Lietuvos artistė. 2012 m. įteiktas „Auksinis scenos kryžius“ už geriausią lėlių teatro spektaklį vaikams (su kitais).