PIŠKINAITĖ-LATĖNIENĖ ELVYRA

(g. 1957-03-20 Širvintose), aktorė. 1957 baigė Širvintų vid. m-klą ir įstojo į Lietuvos konservatoriją, kur baigė aktoriaus meistriškumo kursą. 1977 Lietuvos kino studijos filme ,,Riešutų duona“ sukūrė Liubos Kaminskaitės vaidmenį. Baigusi konservatoriją, nuo 1979 dirba ,,Lėlės“ teatre. Vaidino ir Jaunimo teatre. Gastroliavo daugiau negu 15-oje užsienio šalių. Nuo 1988 nusipelniusi Lietuvos artistė.