KRONKAITIS JONAS

Kronkaitis Jonas (g. 1935-02-01 Širvintose) – kariškis.

Gimė policininko šeimoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, vėliau persikėlė į JAV. 1958 m. ten bakalauro laipsniu baigė u-tą, pramonės vadybos specialybę. Nuo 1958 tarnavo JAV kariuomenės vadovavimo ir Generalinio štabo koledže. 1969 JAV u-te įsigijo vadybos specialybės magistro laipsnį. 1971−1974 JAV kariuomenės generalinio štabo inspektorius. 1978 baigė JAV kariuomenės karo koledžą. 1979−1981 ginklų įmonės generalinis direktorius. 1981 baigė Gynybos sistemų valdymo koledžą. 1982−1985 JAV kariuomenės ir laivyno valdomųjų sviedinių programos direktorius. Nuo 1986 pensininkas, pradėjo dirbti Atlanto tyrimų gynybos programų skyriaus direktoriumi. Buvo įvairių JAV asociacijų ir sąjungų narys. 1991−1994 JAV lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos narys. Nuo 1997 Lietuvos krašto apsaugos viceministras, nuo 1998 Lietuvos kariuomenės vadas.