LAJAUSKAS MATAS

Lajauskas Matas (g. 1872-09-14(26) Bajorkampyje, Širvintų vls. – 1941-06-28 Molėtų vls.) – Kunigas, kovotojas už lietuvybę.

1885−1889 mokėsi Vilniaus gimnazijoje, o nuo 1889 – Vilniaus kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1897 metus dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. 1898−1906 Žaludko klebonas. 1907−1910 būdamas Rodūnės klebonu, gynė lietuvių kalbos teises toje bažnyčioje. 1911 Prozorokų klebonas. 1911-06 – 1923 buvo Labanoro, o nuo 1923 – ilgametis Molėtų klebonas. 1941-06-28 jį nužudė besitraukiantys raudonarmiečiai. Kunigo lavonas su kankinimo žymėmis rastas pakelėje, Utenos vls.