MAŽULIS FELIKSAS

(g. 1926-01-01 Palkiuose, Širvintų vls. – 1990-03-29 Vilniuje), pedagogas, mokslininkas. Mokėsi Alionių pradinėje mokykloje ir Giedraičių vidurinėje mokykloje. 1944 baigė Ukmergės mokytojų seminariją ir kartu su kitais kursantais stojo į Vietinės rinktinės Marijampolės karininkų kursus. Likvidavus rinktinę, iš Marijampolės pasitraukė. 1944−1946 Juodiškių pradinės mokyklos mokytojas. 1946−1947 mokytojavo Giedraičių gimnazijoje. 1947−1949 Širvintų gimnazijos direktorius. 1949−1953 studijavo Vilniaus pedagoginiame i-te. Baigęs liko ten asistentu, nuo 1957 vyr. dėstytojas. 1958−1959 Vilniaus pedagoginio i-to rusų kalbos fakulteto dekanas. Nuo 1966 pedagogikos kandidatas, nuo 1969 docentas, nuo 1986 pedagogikos daktaras, nuo 1987 rusų literatūros katedros profesorius. Parengė įvairių rusų kalbos mokymo priemonių, paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių.