GIMŽAUSKAS SILVESTRAS

GIMŽAUSKAS  SILVESTRAS (1845 10 13 – 1897 09 27)

Gimė Kirdeikiuose, Utenos r. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Kunigavo Želudke (Baltarusija), Žiežmariuose, Vidiškiuose, Kietaviškėse, Valkininkuose, Merkinėje. Nuo 1892 m. Giedraičiuose, Bagaslaviškyje (Širvintų r.). Platino caro valdžios draudžiamą lietuvišką spaudą.  Bendradarbiavo „Aušroje“ ir kt. Išleido patriotinių romantinių ir didaktinių humoristinių eilėraščių bei publicistikos knygeles: „Ant Naujų metų Lietuvai dovanėlė“ (1879), „Lietuvos Bičiuolis“ (1881), „Metinė dovanėlė antra“ (1891), „Trys tėvyniškos dainos“ (1893), „Kelios istoriškos dainos“ (1896). Rinko tautosaką, etnografinę ir tarmių medžiagą. Parašė kalbotyros darbų – „Pradžiamokslį lietuviško spaudraščio ir rankraščio su pridėjimu skaitmanio“ (1888).
Mirė ir palaidotas Varšuvoje.