Užsakoma periodika

Prenumeruojami  periodiniai leidiniai

Laikraščiai

Lietuvos rytas Nacionalinis dienraštis
Lietuvos žinios Nacionalinis dienraštis
Tremtinys Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių savaitraštis
Valstiečių laikraštis Nepriklausomas savaitraštis

Žurnalai

Artuma Katalikiškas žurnalas šeimai
Darbštuolė Kulinariniai receptai
Edita Žurnalas moterims
Ji Savaitinis žurnalas šeimai
Ko gydytojai tau nepasako Žurnalas apie sveikata
Mano namai Interjeras, aplinkos tvarkymas, maisto ruošimas
Moters savaitė Dvisavaitinis žurnalas moterims
Namie ir sode Dvisavaitinis žurnalas sodininkams, daržininkams, gėlininkams
Prie kavos Savaitinis žurnalas laisvalaikiui
Psichologija tau Dvimėnesinis žurnalas apie psichologiją
Rankdarbiai plius Visažinis Rankdarbių žurnalas
Rasos Dvisavaitinis žurnalas sodininkams, daržininkams, gėlininkams
Sodo spalvos  Mėnraštis sodininkams, daržininkams, gėlininkams
Tapati  Dvasia, kūnas, siela, gyvenimas
Tarp knygų  Profesinis bibliotekininkų žurnalas
Žmonės  Savaitinis žurnalas laisvalaikiui

Vaikų skyriuje esantys leidiniai

Bitutė
Flintas
Justė
Laimiukas
Lututė
Naminukas
National geographic kids: išdrįsk tyrinėti
Panelė
Penki
Rubinaitis
Žurnalas apie gamtą

Bibliotekai dovanoti leidiniai

Laikraščiai

Bičiulystė Savaitraštis šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
Mokslo Lietuva Lietuvos mokslininkų laikraštis
7 meno dienos Kultūros savaitraštis
Širvintų kraštas Širvintų rajono laikraštis
Širvis Nepriklausomas Širvintų krašto laikraštis
Šiaurės Atėnai Kultūros savaitraštis
Voruta Nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis

Žurnalai

Akiratis Lietuvos kurčiųjų mėnraštis
Ateitis Ateitininkų federacijos  žurnalas
Dailė Lietuvos dailininkų sąjungos žurnalas
Durys Kultūros ir meno žurnalas
Indraja Utenos kraštiečių kultūrinis žurnalas
IQ Life Turiningo laisvalaikio žurnalas
Karys Lietuvos kariuomenės žurnalas
Kelionė Žurnalas apie religiją, kultūrą, visuomenę bei politiką
Kinas Žurnalas apie kiną
Krantai Meno, kultūros žurnalas
Kultūros barai Kultūros ir meno žurnalas
Liaudies kultūra Etninė kultūra, paveldas
Literatūra ir menas Kultūros žinių žurnalas
Metai Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalas: literatūra, kritika, vertimai, eseistika
Muzikos barai Muzikos meno ir mokslo žurnalas
Naujasis židinys – Aidai Kultūros žurnalas
Naujoji Romuva Iliustruotas kultūros gyvenimo žurnalas
Nemunas Mėnesinis kultūros ir meno žurnalas
Padubysio kronikos Istorijos ir kultūros žurnalas
Pasaulio Lietuvis Mėnesinis leidinys Pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenimui ir minčiai
Pašvaistė Kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui
Prie Nemunėlio Rokiškio krašto kultūros žurnalas
Rambynas Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“ leidinys
Santara Kultūros žurnalas Lietuvai ir išeivijai
Senvagė Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas
Teatro žurnalas Žurnalas apie teatrą
Varpai  Literatūros almanachas
Varpas  Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos leidinys