ŠVOBIENĖ REGINA

(1948-03-21 Vinkšnabrasčio k.), biofizikė, biologijos m. dr., visuomenės veikėja. 1965 baigė Musninkų vid. m-klą, 1970 – VU. Dirbo MA Botanikos i-te. 1991 apgynė biologijos m. dr. Disertaciją tema „Genetiniai efektai choleros populiacijoje, iššaukti radionuklidų“. 1993 prie „Valstiečių laikraščio“ įsteigė labdaros fondą „Kaimo vaikai“, kuriam vadovauja iki šiol. Fondas remia kaimo mokyklas, našlaičius, daugiavaikes šeimas, moka stipendijas gabiems vaikams, kuria vaikų globos namus.