JUODIKAITIS KASTYTIS JERONIMAS

(g. 1932-02-01 Degučiuose, Širvintų vls.)

Dailininkas, grafikas. 1960 baigė dailės i-tą ir nuo tų metų dalyvauja parodose. Iliustravo Justino Marcinkevičiaus poemą ,,Kraujas ir pelenai“ (jo diplominis darbas; vadovas V. Jurkūnas). Sukūrė estampų, ekslibrisų. Iliustravo daugiau negu dešimt knygų. Jo kūrybai būdinga ekspresija, dekoratyviškumas.