KANCLERIS ALGIRDAS

(g. 1933-04-03 Kazliškiuose, Širvintų vls.)

Bibliotekininkas, informatikos mokslų specialistas. 1956 baigė Vilniaus u-tą, kur studijavo bibliotekininkystę. Metus dirbo Varėnos r. bibliotekos vedėju. 1957−1958 −  biuletenio ,,Bibliotekų darbas“ redakcijoje, 1958−1963 – Liaudies ūkio tarybos centr. mokslinėje techninėje bibliotekoje. 1963−1971 Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir ekonomikos analizės i-to skyriaus vedėjas. 1971−1980 dėstė Vilniaus u-te. 1980−1989 Lietuvos respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas. 1981−1989 ,,Bibliotekų darbo“ redkolegijos narys. Tiria informatiką, b-kų automatizavimą ir kt. Paskelbė daugiau negu 100 mokslinių ir kt. straipsnių. Parengė knygas: ,,Racionalusis skaitymas“ (1974), ,,Žmogus – informacijos vartotojas“ (1977), ,,Mokomoji televizija“ (1981), ,,Skaitymo kultūros kursas“ (1983).