KANCLERIS ALGIRDAS

Kancleris Algirdas (g. 1933-04-03 Kazliškiuose, Širvintų vls.) – Bibliotekininkas, informatikos mokslų specialistas.

Gimė Širvintų vls, Kazliškių vienkiemyje. 1956 m. su pagyrimu baigė Vilniaus u-tą, kur studijavo bibliotekininkystę. Pagal paskyrimą metus dirbo Varėnos r. bibliotekos vedėju. 1957−1958 −  biuletenio ,,Bibliotekų darbas“ redakcijoje, 1958−1963 – Liaudies ūkio tarybos centr. mokslinėje techninėje bibliotekoje.  1963−1971 Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir ekonomikos analizės i-to skyriaus vedėjas. 1971−1980 dėstė Vilniaus u-te informatikos kursą, organizavo „Informatikos pagrindų“ televizijos kompleksą, kuris sudomino užsienio šalių specialistus. 1980−1989 Lietuvos respublikinės bibliotekos direktoriaus pavaduotojas mokslo ir metodikos reikalams, daugelio tarptautinių konferencijų pranešėjas. 1981−1989 ,,Bibliotekų darbo“ redkolegijos narys. Tyrė informatiką, b-kų automatizavimą ir kt. Paskelbė daugiau negu 100 mokslinių ir kt. straipsnių. Parengė knygas: ,,Racionalusis skaitymas“ (1974), ,,Žmogus – informacijos vartotojas“ (1977), ,,Mokomoji televizija“ (1981), „Infotyra“(2011), ,,Skaitymo kultūros kursas“ (1983). Monografijoje „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (2005) apžvelgė Kanclerių giminės raidą. Pagrindinis veikalas – Infosofijos tritomė monografija (koncepcija, informacijos fenomenas ir realybės samprata) – laukia savo leidėjo. Algirdas Kancleris-Drapas – Informacijos vartotojų asociacijos prezidentas.