RUTKAUSKAS ROMUALDAS

(1939-03-15 Gelvonuose), inžinierius mechanikas, kraštotyrininkas, poetas. 1945−1956 mokėsi Gelvonų vid. m-kloje. KPI mechanikos f-te įgijęs specialybę 1961 pradėjo dirbti Šiaulių statybos mechanizacijos įmonėje. Išleido dvi kraštotyros knygas ,,Ten, kur Žemda“ (2004), ,,Rūta kėlė viltį“ (2007). Almanachuose ,,Eiliavimai“ (1996), ,,Jungtys“ (2003, 2006), ,,Filantropijos istorijos fragmentai“ (2007) bei respublikos spaudoje spausdino savo literatūros kūrinius. Laikraštyje ,,Širvinta“ 1991, 1996 spausdino str. apie Gelvonų vid. m-klą.