Helena Vaicekauskienė

Gyvenimo datos:1944-12-06
Gimimo vieta:Virvyčiai (Širvintų r.)
Veikla:pedagogė, Lietuvos ir Širvintų rajono politinė bei visuomenės veikėja
Nominacijos: Širvintų krašto garbės pilietis (2015)Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija (2007)

HelenaHelena Vaicekauskienė – tikra Širvintų krašto dukra, kilusi iš Virvyčių kaimo, gimusi eilinių kolūkiečių Stefanijos ir Prano Balsiūnų šeimoje. Mokėsi Musninkų vidurinėje mokykloje, ją baigusi, įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo geografijos ir fizinio lavinimo mokytojos specialybę. 1967 m. grįžo į gimtąją mokyklą ir dirbo septynerius metus. 1974 m. jauna mokytoja buvo paskirta Širvintų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Čia dirbdama pasireiškė kaip puiki užklasinio darbo organizatorė, įdomių renginių sumanytoja ir įkvėpėja. Ne kartą skatinta padėkos raštais, jai suteiktas LTSR švietimo žymūno vardas. 1985 m. Helena Vaicekauskienė paskirta naujai įkurtos Širvintų 2-osios vidurinės mokyklos, kuri vėliau buvo pavadinta ,,Atžalyno” pagrindine mokykla, direktore ir jai vadovavo beveik 30 metų [5]. Vadovaujant Helenai Vaicekauskienei, ši mokykla dešimt kartų buvo pripažinta sportiškiausia Lietuvos mokykla [6].

Kūno kultūros ir sporto departamente prie LR Vyriausybės nepriklausomybės dienos atkūrimo paminėjimo proga buvo pristatyta Departamento iniciatyva išleista knyga ,,Per sportą – į pilietinę kultūrą” [3]. Viena iš knygos bendraautorių – Širvintų ,,Atžalyno” pagrindinės mokyklos direktorė Helena Vaicekauskienė. Jos parašytame knygos skyriuje ,,Po pilietiškumo stogu” (p. 25-44) kalbama apie ,,Atžalyno” pagrindinės mokyklos sportinę veiklą, apie pilietiškumo, patriotiškumo ugdymo metodus, įtraukiant moksleivius į aktyvią ir mėgstamą veiklą, apie mokyklos olimpines žaidynes [3, 7].

Helena Vaicekauskienė yra Lietuvos olimpinės akademijos komiteto garbės narė. Per 46 pedagoginio darbo metus pelnyta dešimtys apdovanojimų. Tarp jų ir A. Vienuolio-Žukausko vardo Šaulių sąjungos premija už šaulių veiklos populiarinimą [1].

2007 m. „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorė H. Vaicekauskienė pelnė Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijos III laipsnio apdovanojimą [2].

2015 m., minint Širvintų miesto 540 metų jubiliejų, Širvintų krašto garbės pilietės vardas už puikų ilgametį, kūrybingą vadybinį ir pedagoginį darbą, jaunosios kartos pilietinį ir patriotinį ugdymą, švietimo naujovių diegimą, olimpinių idėjų skleidimą gimtajame krašte ir Lietuvoje, Širvintų krašto garsinimą užsienyje  suteiktas pedagogei  Helenai Vaicekauskienei   [4, 8].
Helena Vaicekauskienė yra sakiusi, kad garbingas titulas jai buvo labai netikėtas, nesijaučia esanti jo verta. ,,Dirbau rajono taryboje tada, kai garbės piliečio vardas buvo teikiamas monsinjorui kun. Č. Krivaičiui. Kokia tai buvo asmenybė! Gerai pažinojau V. Alekną, puikiai žinau M. Remienę. Ir šalia jų – aš… Tai įpareigojimas, bet kartu ir didelis džiaugsmas, pasididžiavimas. Juk mano kandidatūrą siūlė ir tvirtino savi, kraštiečiai, buvę mokiniai, bendradarbiai, kolegos. Jei mane pasiūlė, vadinasi, mokytojo profesija nėra taip jau nuvertinama ir negerbiama. Manau, kad būti mokytoju yra garbinga ir reikalinga. Prieš Garbės piliečio vardą man nublanksta visi apdovanojimai, nes tai yra saviškių įvertinimas” [5].

Apie Heleną Vaicekauskienę rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Bonikatas, Remigijus. Širvintų pedagogei – Antano Žukausko-Vienuolio premija. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2006, gruod. 13, p. 5-6.
  2. Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijos – trims širvintiškiams: [tarp jų ir Helenai Vaicekauskienei]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2007, gruod. 19, p. 1.
  3. Per sportą – į pilietinę kultūrą. – Vilnius, 2007. – 103 [1] p.: iliustr., faks., portr.
  4. Helena Vaicekauskienė. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-12]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvintos.lt/lt/apie-rajona/garbes-pilieciai/2275>.
  5. Vaicekauskienė, Helena. Garbės piliečiai. Helena Vaicekauskienė. – Iliustr. // Širvis. – 2016, lapkr. 30, p. 7.
  6. Vaicekauskienė, Helena. Sutartinai dirbant pasiekiamas rezultatas. – Iliustr.// Širvintų kraštas. – 2011, gruod. 3, p. 7.
  7. Zibalas, Romas. Mokyklos direktorė – knygos bendraautorė. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2008, kovo 19, p. 6.
  8. Zibalas, Romas. Širvintos šventė 540 metų jubiliejų: [taip pat apie Širvintų krašto garbės pilietės vardo suteikimą H. Vaicekauskienei]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, birž. 3, p. 1-2, 6.