Šimtmečio širvintiškiai

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimai

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 154 asmenys.

Darbo grupės sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebuvo įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir skelbia visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, bus skirtas vienas apdovanojimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra šios idėjos autorė ir viena iš iniciatyvos organizatorių.

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyko 2018 metų rugsėjo 1 d.

 Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas, (apdovanojimas buvo įteiktas jų šeimos nariams)

 Viktoras Alekna,literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.
Alfonsas Balsevičius,medikas, kraštotyrininkas.
Jonas Dambrauskas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
Vasilijus Dorofejevas, kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.
Pranas Gaida-Gaidamavičius, kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.
Monsinjoras Česlovas Krivaitis, dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.
Algis Kryžanauskas, poetas, mokytojas.
Antanas Kuliešius, matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.
Pranas Navalinskas, ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.
Liudvikas Oškinis, miniatiūrų ir apybraižų autorius.
Aldona Pažusytė, muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Jeronimas Pauliukonis, Muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.
Domininkas Pieškus, kunigas.
Juozas Plenta, karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.
Jonas Rudzinskas, mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.
Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.
Juozas Šiaučiūnas, pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, eseistas, publicistas.
Ipolitas Užkurnys, tautodailininkas, rašytojas.
Antanas Zaremba, muzikantas armonikininkas.

Šimtmečio širvintiškių sąrašas

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas
Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas
Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai
Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas
Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė
Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas
Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė
Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja
Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, folklorinio ansamblio „Savingė“ vadovė.
Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja,  choro „Navis“ vadovė
Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas
Černa  Antanas, kunigas, altarista
Chmeliauskas Romualdas, žolės riedulio treneris
Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas
Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja,  2016 m. „Metų geradarė“
Gridziuška Julijanas, tautodailininkas
Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Gujytė Valda, visuomenininkė
Jablonskai,  Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas
Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas
Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina
Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris
Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja
Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė
Klimas Leonas, kunigas, dekanas
Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja
Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas
Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina
Lučiūnienė Vilma, gydytoja
Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai
Malinauskai,  Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai
Marcinkevičius Antanas, agronomas
Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė
Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė, buvusi Kiauklių senjorų klubo pirmininkė
Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė,  bibliotekininkė
Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“
Matulienė Elena, buvusi Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina
Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina
Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja
Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas
Norušis Kęstutis, tautodailininkas
Orakauskas Henrikas, skulptorius
Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė
Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė
Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius
Paunksnienė Gražina,  buvusi gydytoja ginekologė
Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai
Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas
Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja
Pundziūtė Monika, atlikėja
Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja
Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos
Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas
Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė
Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius
Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas
Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas
Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas
Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose
Stundžia Vytautas, rėmėjas,  kooperatyvo „Veivera“ vadovas
Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė
Vaicekauskai,  Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas
Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus kongregacijos namų Kernavėje vienuolė
Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja
Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja
Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas
Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas,  ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai
Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina (apdovanojimas jau įteiktas garbingos sukakties proga).

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, arba pagal balsavime dalyvavusių gyventojų, darbo grupės narių siūlymus, bus skirtas vienas apdovanojimas. Taip pat balsavimo metu sulaukus daugelio atėjusių balsuoti gyventojų pasiūlymų, kurios buvo užprotokoluotos ir pateiktos svarstyti balsų skaičiavimo komisijai bei Savivaldybės darbo grupei, į Šimtmečio širvintiškių sąrašą buvo įtraukta ilgametė akušerė Aldona Usonienė ir kunigas dekanas Leonas Klimas.