Religija. Bažnyčios

  1. Ateistų prisiminimai. – 1981. – 26 p. – Mašinr. – Širvintų r. VB, 1982.
  2. Čiobiškio šv. Jono krikštytojo bažnyčia 2003 / sud. Snieguolė Šimanskienė. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. VB Čiobiškio b-ka, 2007.
  3. Gelvonų parapijos istorija / Sabina Mikučionienė, Genovaitė Pilipavičienė. – 2004. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB Gelvonų b-ka, 2007.
  4. Jankovskienė D. Alionių parapijos ir bažnyčios istorija. – 2001. – 10 p. – Spausd. – Širvintų r. Alionių b-ka, 2002.
  5. Katalikų gyvenimas rajone: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
  6. Katalikų gyvenimas rajone: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
  7. Kristaus pašauktieji: Biografijos Širvintų rajone kunigavusių kunigų: [iškarpų aplankas]. – 2002. – 60 p.: nuotr. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
  8. Musninkų parapijos istorija: Pagal N. Švogžlio – Milžino rankraštį: [iškarpų aplankas]. – 1989. – 7 p. – Spausd. – Širvintų r. VB, 2002.
  9. Nikodemas Švogžlys – milžinas: [kopijų aplankas]. – 2002. – (Tęsiamas). – Širvintų r. SVB, 2007.
  10. Taparauskienė D. Gegužinės pamaldos Družuose: atsiminimai. – 1997. – 6 p.: nuotr. – Rankr. – Širvintų r. Družų b-ka, 2002.