Šesuolėliai

Šešuolėlių bibliotekai – 60!

Sausio 6 d. Šešuolėlių biblioteka atnaujintose patalpose minėjo gražią 60 metų sukaktį. Renginyje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Kalesnikas, aktyviausios skaitytojos – Vaclava Snitkienė, Regina Mažulienė – bei Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos vadovė Vaiva Daugėlienė su  kolektyvo atstovais.

Sakoma, kad biblioteka yra žmogaus vertybių lobynas. Jis nuolat dosniai atvertas visiems, kad padėtų dvasiškai augti žmogui, gausinti žinias, kad įtvirtintų kilniausius idealus. Šis lobynas jungia mus su pasauliu, padeda koja kojon žengti su gyvenimu, kartu neprarandant ryšio su praeitimi, išsaugant kultūros paveldo savitumą.

„Nuoširdus ir didelis Ačiū, kad šiandien esate kartu namuose, kur glūdi pasaulio išmintis, dvasia, žmogaus siela, meilė ir kančia, kūryba, išradimai, patirtis. Jubiliejiniai metai visada priverčia mus žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, įprasminti pasiekimus, su šypsena ar liūdesiu prisiminti įvykius, paženklintus laikmečio ar asmenybių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad įveikusi išbandymų, permainų ir iššūkių kelią, šiandien Šešuolėlių  biblioteka  yra visiems atviras kultūros židinys. Žiedų gausumas virto branda. Nesustojamai  bėgantis laikas ir mūsų biblioteką paženklino jubiliejumi. 60 metų tikriausiai nedaug, bet gana brandus amžius, nes jau susikaupė ir išmintis, ir patyrimas“, – vakaro metu sakė bibliotekininkė Vaida Dilienė.

Šešuolėlių biblioteka metus skaičiuoja nuo 1959 metų. Šešuolėlių filiale bibliotekininkėmis dirbo Elena Krivkienė, Veronika Šulčienė, Gražina Šinkūnienė, Vaida Dilienė, Vaclava Snitkienė. Nuo 2013 m. iki dabar  dirba Vaida Dilienė. Šešuolėlių biblioteka per 60 gyvavimo metų buvo įsikūrusi įvairiose patalpose. 2020  metais Šešuolėlių biblioteka įsikūrė naujai renovuotose patalpose.

Biblioteka per savo gyvavimo laikotarpį keitėsi. Padidėjo paslaugų kiekis. 2013 metais išaugo skaitytojų skaičius, 2016 m. įsikūrė interneto prieigos taškas, atsirado kopijavimo, skenavimo paslaugos, atnaujintas knygų fondas. Tais pačiais metais Šešuolėlių dvaro terasoje pirmą kartą organizuotas Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2016“.

 Įdiegus  naujas paslaugas, atsirado daugiau skaitytojų, kuriuos džiugina bibliotekoje organizuojami įvairūs renginiai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, popietės. Ir šiandien gausu lankytojų, kurie ateina į renginius, paskaityti periodinių leidinių, pasikeisti knygų.

Vakaro metu buvo prisiminti iškiliausi renginiai, apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai bei draugai. Pati ištikimiausia Šešuolėlių bibliotekos skaitytoja Dalė Valickaitė yra ne tik parskaičiusi visas iki vienos šio kaimo filialo knygas, bet yra nuolatinė ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos lankytoja. Aktyviausias skaitytojas vyras – Lionginas Mirinovskis, į kurio užklausas atsakyti dažnai anaiptol nėra paprasta. Nebuvo pamiršti ir jaunieji bibliotekos skaitytojai, kurių čia užaugo ne viena karta.

Šešuolėlių bibliotekininkę Vaidą Dilienę sveikino Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė kartu su kolektyvu,  gražius žodžius bibliotekininkei skyrė skaitytojos V.Snitkienė, R.Mažulienė. Visi linkėjo gražių ir ilgų bibliotekos gyvavimo metų, dėkojo už tai, kad biblioteka suteikė daug puikių akimirkų drauge su knyga.

Linkime ir mes bibliotekai augti, tobulėti, keistis ir džiuginti mus visus. Ir, žinoma, linkime, kad kiekvienas – vaikas ar suaugęs – visuomet čia atrastų prieglobstį, kur gera ir labai jauku, kur šiltai sutinka besišypsanti bibliotekininkė Vaida Dilienė.

Ugnė Trumpickaitė

Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo akcijoje „Skaitymo iššūkis“

Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje ir galbūt laimėti  kuponą dviračiui įsigyti, paspirtuką ar elektroninę skaityklę! Priėmę vasaros iššūkį birželio 1 d.-rugpjūčio 31 d. turite užsiregistruoti bibliotekoje arba svetainėje http://vasarasuknyga.lt/ ir perskaityti šias knygas:

  1. lietuvių autoriaus knygą;
  2. bibliotekininko rekomenduotą knygą;
  3. knygą apie keliones;
  4. knygą geltonu viršeliu;
  5. knygą, kurios pavadinimas prasideda ta pačia raide kaip Jūsų vardas.

 Dalyvių amžius neribojamas. Perskaičius knygą reikia parašyti savo nuomonę apie ją svetainėje http://vasarasuknyga.lt/

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Kviečiame senjorus į akcijos „Senjorų dienos internete 2018“ renginius

senjoru-dienos-internete-1 (002)(1)Pirmą kartą Lietuvoje organizuojama teminė akcija „Senjorų dienos internete 2018“, kurios tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmones drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes bei netikras žinias, kritiškai vertinti informaciją, saugiai ir atsakingai naudotis aktualiomis e. paslaugomis, nuolat tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. Akcijoje dalyvauja ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kuri yra šią akciją vykdančio projekto „Prisijungusi Lietuva“ partnerė.

Kviečiame senjorus užsukti į Nacionalinę biblioteką lapkričio 5-9 dienomis, atsivesti draugą, draugę ar kaimyną. Renginių pradžia 11 val.:

  • lapkričio 5 d. – E. sveikata;
  • lapkričio 6 d. – Laisvalaikio informacija internete;
  • lapkričio 7 d. – E. pirkiniai ir e. paslaugos;
  • lapkričio 8 d. – E. saugumas;
  • lapkričio 9 d. – Bendravimas internetu.

senjoru-dienos-internete-2Stebėdami transliacijas tiesiogiai, galėsite užduoti klausimus, padedant bibliotekos darbuotojams išbandyti įvairias e.paslaugas.

Tiesiogines transliacijas ir jų įrašus taip pat galėsite stebėti interneto svetainėje www.prisijungusi.lt arba Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Youtube kanale.

Projektą „Prisijungusi Lietuva“ įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Svečias iš paslaptingos knygų šalies

    Saulėtą birželio pirmosios popietę, pro atvirą langą, į Šešuolėlių biblioteką, netikėtai įskrido svečias iš paslaptingos knygų šalies. Nedidelė, stora, išdidi ir ne visai paprasta būtybė – Karlsonas (Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė V. Dilienė), kuris gyvena ant stogo. ,,Lėktuvais ir malūnsparniais skraidyti visi gudrūs, o Karlsonas pats skrenda. Vos tik paspaudžia mygtuką ant savo pilvo, ant nugaros tuoj pradeda suktis mažas motoriukas. Kol propeleris gerai neįsisukęs, Karlsonas ramiai stovi, bet kai motoras įsibėgėja, Karlsonas šauna aukštyn ir lekia truputį svirduliuodamas, toks pasipūtęs ir orus. Kadangi bibliotekoje nerado nė vieno, nė menkiausio saldumyno, tai geriausias skraiduolis pasaulyje nutūpė bibliotekos kieme. Susipažinęs ir atradęs naujų draugų, paslaptingos knygų šalies gyventojas, sugalvojo, kad ne pro šalį būtų truputį pasilinksminti ir kitus pralinksminti. Jam kilo mintis ,,pasivaikščioti stogais“, žaisti vaiduoklius, svaidyti balionus, piešti ant asfalto, rungtyniauti, išdykauti, krėsti įvairias išdaigas ir neleisti nuobodžiauti vaikams, kurie šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

    Popietė bibliotekos kieme neprailgo, norėjosi dar žaisti su geriausiu pasaulyje žaidimų draugu, uogienių degustatorium, pokštininku, bet kažkas paspaudė mygtuką, esantį ant Karlsono pilvo, ir motoras ėmė burgzti. Atsisveikinęs su draugais Karlsonas pasiruošė skristi, bet pažadėjo dar sugrįžti. „Nemalonumai-vieni niekai, gyvenime visaip atsitinka, ir liūdėti nėra ko“, juk tikri draugai vieni kitų nepamiršta…

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė    Vaida Dilienė

 

Poezijos pavasaris 2016

„Poezijos pavasaris“ – tarptautinis poezijos festivalis, iškiliausias kasmetinis literatūrinis renginys Lietuvoje, rengiamas Lietuvos Rašytojų sąjungos. Jame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai. Festivalio išvakarėse išleidžiamas naujų eilėraščių, poezijos vertimų ir esė apie literatūrą almanachas „Poezijos pavasaris“. Kasmet vainikuojamas Poezijos pavasario laureatas. Šių metų „Poezijos pavasario“ laureatė – poetė, vertėja Ramutė Skučaitė.

Saulėtą gegužės 28 – osios dieną Poezijos paukštė, skrisdama per visą Lietuvą, nutūpė Kernavėje, Šešuolėliuose ir Širvintose. Gražiausius muzikinius kūrinius Poezijos pavasario svečiams dovanojo Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė, Norbertas Bagdalovas, Milgintė Jurkevičiūtė ir Neda Černiauskaitė (Kernavėje), Kęsmina Garbatavičiūtė (Šešuolėliuose), Lukas Vyšniauskas (Širvintose).

Poezijos paukštė, suskleidusi sparnus Širvintose, prie skulptūros „Širvinta“ kvietė poezijos mylėtojus susiburti ir pasiklausyti gražiausių eilių, dainų ir muzikos garsų.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė pasveikino visus susirinkusius su gražia pavasario švente ir supažindino su festivalio dalyviais.

Svečiavosi poetas, vertėjas  Antanas A. Jonynas, poetė Meilė Marija Kudarauskaitė, poetė, prozininkė Ineza Juzefa Janonė, poetė, prozininkė, eseistė Sara Poisson (Rasa Čergelienė), poetė Nijolė Kliukaitė – Kepenienė, kino ir teatro aktorius, kūrėjas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Giedrius Arbačiauskas. Šio festivalio metu poezijos mylėtojai galėjo paskaityti savo kūrybos eilėraščius. Kernavėje savo kūrybos eiles skaitė  Arvydas Ilginis, Šešuolėliose – Veronika Masiukienė, Širvintose – Ugnė Trumpickaitė.

Virpindamas gitaros stygas jausmingas dainas atliko aktorius Giedrius Arbačiauskas. Lyriškasis aktorius atliko dainas pagal H.Radausko („Vienaragis“, „Ąžuolas“), B.Brazdžionio („Balti bokštai“) ir šių metų laureatės Ramutės Skučaitės („Laiškai žvirbliukams“) eilėraščius. Kiti svečiai dalinosi savo kūryba. Nijolė Kliukaitė – Kepenienė skaitydama savo eiles, skirtas patiems mažiausiems, kvietė visus nusišypsoti. Marijos Meilės Kudarauskaitės poezija apgaubė nuoširdumu ir šiluma. Saros Poisson ir Inezos Juzefos Janonės skaitomi eilėraščiai sujaudino iki širdies gelmių. Antanas A. Jonynas dovanojo susirinkusiems meilės sonetus. Visi paskendo poezijos jūroje. Laikas nejučia ištirpo klausantis muzikos ir poezijos dermės.

Svečiai kvietė sušilti poezijos skleidžiamuose spinduliuose. Norėjosi ragauti tą gaivų, ore tvyrantį kūrybos skonį. Mažais lašeliais eilės krito į širdis, ten pasilikdamos. Neužmirštama popietė ilgam išliks atmintyje. Poezijos paukštė vėl sugrįš kitais metais, suburdama draugėn poezijos mylėtojus.

Renginiui pasibaigus, laikinai Viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Vaiva Daugėlienė dėkojo dalyviams ir  įteikė Širvintų rajono savivaldybės atminimo dovanas.

Viską vainikavo nuoširdus dalyvių bendravimas, aidėjo juokas, netilo balsų klegesys. Bibliotekai buvo padovanoti Poezijos pavasario leidiniai.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Padėkos vakaras Šešuolėlių bibliotekoje „Mama – mūsų angelas“

Ačiū tau, Mama…

Bandėme klajūno vėjo paprašyti,

Kad Jums atneštų laišką kvepiantį laukų gėlėm,

Padiktavome žodžius, bet jis pakilo skristi

Mintis visas išbarstęs jis lėkė pakėlėm.

Tada mes  kreipėmės į debesį padangių,

Kad Jums atneštų puokštę saulės spindulių.

Bet jis neperspėjęs išliejo lietų

Ir likome nebaigę sakinių…

   Artinosi  padėkos šventė – Motinos  diena. Pats laikas sustoti… Pailsėti… Pasidovanoti akimirką sau. Ta proga Šešuolėlių bibliotekoje vyko padėkos vakaras mamoms ir močiutėms „Mama – mūsų angelas“. Tai padėka už kasdienį rūpestį, bemieges naktis, už begalinę mamos meilę.

   Poetų žodžiais į susirinkusias mamas kreipėsi Šešuolėlių filialo bibliotekininkė Vaida Dilienė, kaip padėką skambių dainų  puokštę dovanojo Anciūnų kaimo kapelos atstovai: Rita Makauskienė, Virginija Jankauskienė ir kapelos vadovas Gediminas Makauskas. Nuoširdžiausius sveikinimo žodžius mamoms sakė  Širvintų viešosios  bibliotekos l. e. direktoriaus pareigas Vaiva Daugėlienė. Vakaras neprailgo, eilėraščius keitė dainos, dainas sveikinimai ir linkėjimai, mamos noriai dalijosi  prisiminimais iš prabėgusių vaikystės dienų , vyko dainų apie mamą konkursas, viktorina.

   Šventės  pabaigoje kiekvienai mamai buvo įteiktas gėlės žiedas ir angelėlis, kuris saugotų ir globotų mamas- pačius brangiausius angelus žemėje.

  Už įsimintinas akimirkas ir buvimą kartu tariu nuoširdų AČIŪ  visiems  vakaro dalyviams.

Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė Vaida Dilienė

 

 

Žiemą bandėme išvyti ir iš Šešuolėlių

    Visi – dideli ir maži, jauni ir seni, giminės ir kaimynai ir tie, kurie mėgsta blynus, vasario devintąją buvo pakviesti į Užgavėnių šventę. Nors žiema ir nevaroma užleido vietą pavasariui, bet Šešuolėliuose Užgavėnes švęsti jau tampa tradicija. Seni žmonės sakė –  jei Užgavėnių nešvęsi, tai visus metus nuo nelaimių neatsiginsi ir blogą derlių „užsiauginsi“.

   Po pietų Šešuolėlių bibliotekos kieme ramybę drumstė visokie velniukai, ubagai, raganos, čigonai ir kitokios baisybės, nosis kuteno Šešuolėlių bendruomenės pirmininkės V. Snitkienės  kepamų blynų ir bulvių kvapai.

    Susirinkusiesiems liūdėti neteko. Senąsias Užgavėnių tradicijas priminė bibliotekininkė V. Dilienė, kuri dar ir  pabandė pagal orą nuspėti koks bus pavasaris, kokio galime tikėtis derliaus. Stipresni ir vikresni savo jėgas išbandė virvės traukimo varžybose, gudresni – „Protų  mūšyje“. Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas tradiciniais prizais- sėklomis, kurias turi pasisėti, gerą derlių užauginti ir juo su kaimynu pasidalinti.

    Visiems gerai prisidūkus ir sočiai pavalgius norėjosi kuo greičiau šaltą ir varginančią žiemą išvyti ir pavasarį prisišaukti, todėl deginome pamėklę Morę, o su ja kartu visas negandas ir blogybes.

     Žiema išvaryta!  Su nekantrumu laukiame pavasario

 Šešuolėlių filialo vyr. bibliotekininkė V. Dilienė