Anciūnai

Anciūnų bibliotekos jubiliejinė šventė „Laiko knygą pravėrus“

      Rugpjūčio 12 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale vyko Anciūnų bibliotekos veiklos 50-ies metų jubiliejinė šventė „Laiko knygą pravėrus“.

      „Biblioteka yra ne tik sienos, lentynos, knygos jose. Biblioteka – tai mes visi, kuriantys ir savo rankomis statantys savo biblioteką“ –šie žodžiai skambėjo jubiliejinėje šventėje. Nesustabdomai bėgantis laikas mūsų biblioteką paženklino gražia sukaktimi, o jubiliejiniai metai visada priverčia mus žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, prisiminti paženklintus laikmečio įvykius. Tad pravėrę laiko knygą, į kurią viskas surašyta, galėjome prisiminti bibliotekos istoriją.

      1969 metais buvo įkurta Anciūnų (tuo metu ji vadinosi Unciūnų) kaimo biblioteka. Biblioteka buvo įrengta naujame kolūkio administraciniame pastate (tame pačiame, kur ir dabar). Bibliotekos vedėja paskirta dirbti Jadvyga Adomavičienė. Ten pat įsikūrė kultūros namai, kontora, tame pat name gyveno ir Jadvyga su savo šeima. Jos vyras Kostas Adomavičius dirbo tuometinio „Raudonosios žvaigždės“ kolūkio pirmininku. Bibliotekos knygų fondą sudarė tik 166 egzemplioriai. Laikraščių ir žurnalų tais metais biblioteka negavo. Skaitytojų bibliotekoje buvo 47. Žavi savo energija ir humoro jausmu pirmoji Anciūnų kaimo bibliotekininkė Jadvyga Adomavičienė bibliotekoje dirbo nuo 1969 iki 1996 metų (27 metus). 1996 metais į Anciūnų biblioteką atėjo dirbti nauja darbuotoja: Rita Kukienė. Tais metais knygų fondą sudarė 3653 egz. knygų. Bibliotekoje buvo rengiamos parodos, popietės, eilėraščių konkursai.

      Dabar biblioteka yra pasikeitusi. Biblioteka – bendruomenės kultūros ir informacijos centras. Šiandieną Anciūnų biblioteka yra jauki, šiuolaikiška, atvira visiems ir puoselėjanti bendruomenės tradicijas. Bibliotekos patalpose atnaujinta kompiuterinė įranga, vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai, veikia kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos, atnaujinamas knygų fondas, kurį šiandieną sudaro 4033 egzempliorių knygų. Kiekvienais metais vyksta vasaros, žiemos teatralizuotos šventės, kuriose vaikai artimiau susipažįsta su literatūros veikalais, susitinka su knygų herojais, mylimiausiais pasakų personažais.

      „Knygų skaitymas – tik darbo pradžia. Gyvenimo kūryba – štai tikslas“, – yra pasakęs Nikolajus Rubakinas. Šventės metu Anciūnų vyr. bibliotekininkė dėkojo žmonėms, kurių dėka knygų personažai atgyja, vaikai, tėveliai, seneliai įtraukiami į nuostabų pasakų, fantazijų pasaulį. Gražių žodžių negailėjo aktoriams-mėgėjams ir violetines levandas teikė Alvydai Krapienei, Loretai Ruseckienei, Vitalijai Narkevičienei, Virginijai Jankauskienei, Virginijai Baranauskienei, Gediminui Makauskui.

      Anglų filosofas Francis Bekonas apie knygas vaizdingai ir tiksliai yra pasakęs: „Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų krovinį iš kartos į kartą“. Šventėje pasidžiaugta aktyviausiais skaitytojais, Virginija Greiciūniene, Danute Mackevičiene, Henriku Ragausku, Tomu Šinkūnu, Fausta Bendoryte. Su dalyvavusiais šventėje pasidalinta įspūdžiais, mintimis apie knygą ir jos skaitymą. Už norą pasidalinti šiluma ir meile vaikams, atvira širdimi, dosnumu prisidėjusiai prie visų švenčių padėkota nuolatinei švenčių rėmėjai Nijolei Didžiokienei.

      Ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus knygos ,,Dienoraštis be datų“ skaitė Širvintų kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas Gediminas Makauskas, koncertavo jo vadovaujama Anciūnų kaimo kapela. Šventėje dalyvavo ir Anciūnų vyr. bibliotekininkę sveikino Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Julius Jagminas, Švietimo ir kultūros skyriaus specialistė Regina Jagminienė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė su gausiu būriu kolegių, Zibalų seniūnijos seniūnas Ramūnas Jasevičius, bibliotekos bendraminčiai, draugai, bičiuliai, skaitytojai.

      Šventės partneris ir rėmėjas  Anciūnų bendruomenė.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

„Poezijos pavasaris“ Širvintose: skambėjo poezija ir muzika

 
      Vienas didžiausių šalies kultūros renginių „Poezijos pavasaris“ antrą kartą dėl koronaviruso pandemijos nukeltas į vasarą. Pasiklausyti poezijos ir muzikos improvizacijos liepos 10-ąją Anciūnų bibliotekos kieme bei Širvintų kultūros centro ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos kiemelyje susirinko gražus būrelis žiūrovų.
     Poezijos ir muzikos šventėje dalyvavo poetė Nijolė Daujotytė-Kuolienė, poetas, dramaturgas, lietuvių poezijos vertėjas į rusų kalbą Georgijus Jefremovas, poetas, literatūrologas, kritikas Vainius Bakas, teatro ir kino aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka. Žiūrovai klausėsi poetų skaitomų eilių, daugybę kartų paminėti kaimo, vaikystės, pienių, upių, šieno, uogų įvaizdžiai vertė nors mintimis sugrįžti į savo vaikystės kaimą.
      Džiugiai nuteikė aktoriai iš Vilniaus Teatro P Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka. Jie parengė poezijos skaitymų programą, skaitė kūrėjų R. Kmitos, D. Čepauskaitės, S. Gedos, S. Parulskio, D. Kajoko, P. Širvio eilėraščių posmus, atliko savo sukurtas dainas ir improvizacijas.
       Šiek tiek daugiau nei valandą vykusi žodžio ir muzikos šventė abejingų nepaliko. Pasibaigus renginiui, žiūrovai skirstytis neskubėjo, dalijosi įspūdžiais, bendravo su svečiais, skanavo uogų ir sūrio, dėkojo poetams, aktoriams ir bibliotekos darbuotojoms už prasmingą darbą.

Vyresn. bibliotekininkė Aistė Palinauskienė

Literatūrinė popietė „Aš laimingas esu…“, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

„Gyvenimas – taip geidžiamas apsigavimas!

O kaip norėčiau padaryti jį bekraštį

Ir juo keliauti kaip amžinasis piligrimas,

 Ir niekad niekur kelio pabaigos nerasti“

 (V. Mačernis)

Šiais poeto Vytauto Mačernio žodžiais  prasidėjo literatūrinė popietė Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filiale, skirta Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Dar 1944-aisiais,  paskutiniaisiais savo gyvenimo metais,  jausmingai rašė jaunas lietuvių poetas Vytautas Mačernis: „Aš laimingas esu“. Tai visuotinai pripažintas jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Poetas Vytautas Mačernis, gimęs 1921 m. ir žuvęs 1944 m.,  lietuvių literatūroje paliko ryškų pėdsaką: kūrė poeziją, prozą, rašė straipsnius apie literatūrą, daug užsirašinėjo, vertė.

2021-uosius  metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė poeto Vytauto Mačernio metais.

Literatūrinės popietės metu skambėjo V. Mačernio eilės, biografiniai fragmentai, laiškų ištraukos, kurias skaitė G. Makauskas, A. Krapienė, V. Narkevičienė, L. Ruseckienė. Kokie prasmingi ir šį laikmetį atitinkantys poeto V. Mačernio žodžiai, parašyti laiške sužadėtinei Br. Vildžiūnaitei 1942 metais: „mokėkim gyventi nors dūžtančiose formose. Mes patys esame šviesa. Mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, nes nemokam sau kelio nušviest. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą“.

Filiale parengta literatūros paroda „ Mūsų Vytautui Mačerniui – 100“.

Širvintų Igno Šeiniaus VB Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Supažindinimo su skaitymo iššūkiu iššūkiu „Vasara su knyga“ nuotolinė popietė

     Birželio 3 d.  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus mokiniai susitiko su Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų filialo  vyr. bibliotekininke gražioje nuotolinėje popietėje. Bibliotekininkė nuotoliniu būdu vaikus supažindino su skaitymo iššūkiu „Vasara su knyga“ taisyklėmis, kurios metu reikia perskaityti 5 atitinkančias iššūkio sąlygas knygas. Kvietė nenustoti vaikščioti knygų puslapiais, pajusti skaitymo malonumą. Juk smagu  šiltomis vasaros dienomis skaityti  knygą ir nusikelti į stebuklingą šiltų istorijų, įdomių nuotykių pasaulį. Pasibaigus pokalbiui apie knygas, popietę pratęsė  edukacija, kurios metu klijavo, karpė, piešė. Vieni kitiems palinkėjo sveikos, gražios vasaros ir iki susitikimo su naujais knygų herojais.

                             Širvintų Igno Šeiniaus VB Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Būk sveika, vasarėle

Kas šviesių šviesiausia?
-Tai vaikystės saulė!
Kas skambių skambiausia?
-Gi vaikų daina.
Kas plačių plačiausias?
-Tai vaikų pasaulis.
O gražių gražiausia?
-Vaiko šypsena…

Birželio 1-oji yra ne tik vasaros pradžia, bet ir Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena yra pilna vaikų juoko, šėlsmo, džiugesio jų veiduose.

Spalvingai bei nuotaikingai birželio 1-osios rytas prasidėjo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus kiemelyje, kuriame vyko šventė „Būk sveika, vasarėle“, kurią surengė Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus ir Zibalų bibliotekos darbuotojai.

Kiškučiai (vaikai)  – patys mažiausieji darželio ugdytiniai – kartu su mama kiškiene (auklėtoja Laima Čigienė), tėčiu kiškiu Drąsuoliu (Alvyda Krapienė), kiškių senele (mokytoja Jurgita Stankevičienė),  varna (Vitalija Narkevičienė), pelėda (Rita Makauskienė), vilku (Gediminas Makauskas) atkeliavo į kiemelį, kurį pavertė didele kūrybos ir vaidybos erdve.

Graži, didelė ir draugiška kiškių šeimyna šoko, dainavo, buvo surengta kūrybinė edukacija, vaikų piešinių, pliušinių kiškių, knygučių „Kiškių  istorijos“ paroda. Visa šventė parengta pagal rašytojo Prano Mašioto parašytas  istorijas, kuriose dažniausias veikėjas yra kiškis.

 Širvintų Igno Šeiniaus VB Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Užgavėnių personažų šėlsmas vasario pūgoje

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Anciūnų ir Zibalų filialai prisijungė prie Širvintų savivaldybės ir Širvintų kultūros centro organizuojamos personažų ekspozicijos Igno Šeiniaus alėjoje. Bendradarbiaudama kartu su Anciūnų kultūros namų filialu  Zibalų seniūnija sukūrė Užgavėnių personažus: Morę, Gavėną, Čiučelą.  Šiais metais Užgavėnių  eitynių, ratelių, žaidimų, kieminėjimų, Lašininio ir Kanapinio kovos, Morės deginimo dėl COVID -19 piktojo karantino nebus. Tikėkimės, kad liaudies posakis ,,gerai užgavėsi – bėdų neturėsi‘‘ galios, tik tas ,,geras‘‘ užgavėjimas bus tylus, ramus, žiemos pūgos iš kiemų pasitrauks be botagų, šėlionių ir blynų ,,kaštavonių‘‘.

 

               Širvintų Igno Šeiniaus VB Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

,,Tegul Jums dega amžina šviesa‘‘

 ,,Tegul Jums dega amžina šviesa‘‘ –  taip pavadinta paroda Anciūnų bibliotekoje, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Šią skaudžią, bet be galo svarbią, Lietuvai dieną minime jau 30 kartą. Anciūnų biblioteka tradiciškai prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘, languose suplazdėjo vienybės ir atminimo žvakutės.

                                                                  Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė