Musninkai

Kūrėjų pėdsakais Kaišiadorių ir Širvintų krašte

Daug metų sekęs kūrėjų pėdsakais per visą Lietuvą, į Širvintų kraštą užklydo literatūrinės kraštotyros pradininkas respublikoje Benjaminas  Kondratas. Kraštotyrininkas, lituanistas Benjaminas Kondratas apsilankė Musninkų, Čiobiškio, Bagaslaviškio filialuose bei viešojoje Igno Šeiniaus bibliotekoje.

Atvykus į Širvintų Igno Šeiniaus viešąją biblioteką vyko lituanisto, kraštotyrininko knygos „Kūrėjų pėdsakais Kaišiadorių ir Širvintų krašte“ pristatymas. „Įdomiai gyvenu, tokia veikla – tik į naudą. Išėjus į pensiją niekuo neužsiimti – pražūtis“, – šypsosi unikalių knygų autorius, kurias leidžia savo lėšomis. Rengęs atsiminimų knygas, monografijas, kūrybos rinkinius, parengė ir išleido „Lietuvių kalbos taisykles“.

2015 m. už ilgametį lituanistikos tradicijų įprasminimo darbą, literatūrinės kraštotyros inicijavimą ir plėtojimą  filologas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas, kraštotyrininkas B. Kondratas tapo Kalbos premijos laureatu. Ši premija  skiriama už neatlygintinai padarytus darbus puoselėjant Lietuvoje ar užsienyje lietuvių kalbą, lituanistinius tyrimus, lituanistinį paveldą.

Benjamino Kondrato parengta serija „Kūrėjų pėdsakais“ – išsami Lietuvos regionų literatūrinės kraštotyros serija, skirta mūsų šalies regionų ir atskirų vietovių literatūriniam paveldui.

Šios knygos prikelia iš užmaršties nenaudotus originalius šaltinius ir faktus apie Lietuvos kultūros ir meno kūrėjus. Savo knygas autorius vadina mozaika, kuri sudėta ne tik iš kūrėjų aprašymo, bet ir žmonių prisiminimų, kurie pasakoja Lietuvos istoriją. Pirmoji šio ciklo knyga buvo išleista 1981 metais. 2022 metais išleista 22 –oji „Kūrėjų pėdsakais“ knyga skirta Kaišiadorių ir Širvintų krašto kūrėjams.

Šiuo darbu autorius siekia prisidėti prie geresnio Širvintų krašto kultūros pažinimo, rašo apie praeities ir šių dienų kūrėjus. Tai rašytojai, poetai, prozininkai, dramaturgai. Neužmiršti literatai, vertėjai, publicistai, kritikai, literatūrologai, atsiminimų autoriai. Pasakojama apie mėgėjus eiliuotojus, kalbininkus, religinių knygų autorius, kraštotyrininkus.

Knygos autorius atliko labai didelį darbą, surinkdamas visų knygoje minimų žmonių biogramas. Rinkdamas medžiagą apie kūrėjus, autorius bendravo su pačiais kūrėjais, rinko medžiagą iš knygų.

Renginių dalyvius žavėjo Benjamino Kondrato užsidegimas, literatūrinės žinios. Susitikimo metu buvo galima įsigyti autoriaus knygų.

Susitikimui baigiantis lituanistą, kraštotyrininką sveikino ir Širvintų savivaldybės atminimo dovaną įteikė Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė.

 

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Poezijos popietė „Nuskridę su pienių pūkais“

Iš visų pasaulio
Gėlių surinkime puokštę,
Iš viso pasaulio kalbų
Sudėkime žodžius maldai,
Iš visų padangės žvaigždžių
Suraskime vienintelę
Ir padovanokime ją likimui.
Apkabinkime seną ąžuolą –
Tegul jo jėgos teka į mus.
Parašykime po laišką
Kiekvienam mylimam žmogui,
Nusišypsokim kitiems
Nors ir nepažįstantiems.
Ir neišeikime
Nepalikę nė ženklo apie save…

Ilona Kiaušaitė,

(1998 m., iš knygos  „Nuskridę su pienių pūkais“)

Birželio 3 d. Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ atnaujintame pastate vyko šiltas ir jaukus renginys, kviečiantis prisiminti prieš 15 metų išleistą Musninkų vidurinės mokyklos mokinių kūrybos knygelę „Nuskridę su pienių pūkais“.

Susitikimą daina „Pienė“ pradėjo musninkietis Tadas Imbrasas. Šis kūrinys tarsi atkartojo pagrindinę renginio mintį:  tik pienės pūkas težino, kur šiandieną yra šios knygelės autoriai. O jie išsiblaškė po gimtą šalį, kai kurie išvyko į tolimus kraštus ir įleido šaknis Danijoje, Anglijoje, Malaizijoje ir kitur.

Iš pažiūros pienė toks trapus augalas,  bet turinti gilias šaknis , todėl galima ją palyginti su žmogumi: auga, bręsta, įleidžia šaknis ir… lyg pienės pūkas išskrenda, palikęs darbus, mintis, žodžius, įmintas pėdas ir išbarstytas sėklas.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų ir Vileikiškių filialų bibliotekininkėms Aldonai Sakavickienei ir Janei  Rolienei kilo mintis surengti poezijos popietę ir susitikti su kūrėjais po 15 metų nubyrėjusių laiko smilčių. Aišku, ne visi galėjo atvykti, nes daugiau kaip pusė iš 15 ano meto jaunųjų kūrėjų gyvena užsienyje, kiti gi neatvyko dėl darbinių ar šeimyninių priežasčių.

Ši kukli originalios kūrybos rinktinė – tai jaunų žmonių bandymai prisijaukinti žodį, jų kūrybinis džiaugsmas suvokus, kad gal pavyko atrasti kažką, ko kiti dar nepastebėjo.

Lietuvių kalbos mokytojos Eglė Dikčienė, Zinaida Palionienė, Snieguolė Urbonavičienė, dailės mokytoja Valentina Brazaitienė, informatikos mokytoja Kristina Gatelienė, socialinė pedagogė Neringa Kazlauskaitė, buvęs Musninkų vidurinės mokyklos direktorius Vladas Trakimavičius – tie žmonės, kurie padėjo knygelei išvysti dienos šviesą ir skaitytojų akis.

Poezijos popietėje dalyvavusi  labiausiai prie knygelės išleidimo prisidėjusi Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Snieguolė Urbonavičienė pasidalino prisiminimais apie knygelės išleidimo rūpesčius, parodė, kaip atrodė pirmieji rankraščiai bei prasitarė, kad dabar mokykloje kuriančių mokinių yra mažiau.

Į renginį atvyko knygelės iliustratorius, buvęs Musninkų mokyklos mokinys Ramūnas Petrusevičius, kuris savo gyvenimą susiejo su menu, daile, fotografija. Popietės metu veikė jo grafikos darbų paroda.

Savo kūryba bei dabartiniu gyvenimu pasidalino Kristina Kalpaitė-Gatelienė, Eglė Misevičiūtė, Janina Buinickaja ir Kristina Karpičiūtė, kuri eiles kuria iki šiol ir žada išleisti eilėraščių knygutę. Dėl šeimyninių priežasčių negalėjo dalyvauti Dina Sergijenko, kuri baigė žurnalistikos studijas ir dirba  internetiniame naujienų portale „Delfi“ žurnaliste.

Keli knygelės autoriai atsiuntė savo įrašus ir prisiminimus bei linkėjimus  iš užsienio. Viena iš jų – Jurga Vaičiūnaitė, dabar gyvenanti Kopenhagoje. Kaip pati sakė, ji dabar kuria komercines eiles, nes turi savo verslą. Turininga ir įdomia medžiaga pasidalino kitas šios knygelės autorius Mykolas Vadišius, kuris  gyvena Kenijoje ir dirba kelionių vadovu. Anot jo, „kol kas dar knygos neparašė, bet ateity galbūt parašys iš savo kelionių ir patirties“.

Atvykusieji į renginį knygelės autoriai be galo jaudinosi, dalindamiesi prisiminimais. Kai kurių akyse netgi suspindėjo „išdavikė“ ašara.

Knygelėje yra ir šių kūrėjų eilės: Gintarės Stravinskaitės, Aistės Šalkauskaitės, Žanos Maldis, Justės Šapolaitės, Baltuko, Rasos Ramoškaitės, Justino Bakaičio.

Popietėje liejosi poezijos žodžiai, skambėjo buvusių Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinių Tado Imbraso ir Domanto Rolio dainos. Tadas Imbrasas netgi sukūrė muziką vienam iš šios knygelės eilėraščių.  Vedančioji  Sonata Žilinskienė atliko muzikinį kūrinį fortepijonu ir prisijungė prie baigiamosios Domanto Rolio dainos.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, buvusi šios mokyklos mokinė, su jauduliu dėkojo gimnazijos  direktorei Palmirai Kvietkauskienei,  Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenei „Spindulys“, kūrėjams, atlikėjams, sudarytojams bei renginio vedėjoms.

Renginį vedė irgi buvusios Musninkų vidurinės mokyklos mokinės Audronė Janušauskienė ir Sonata Žilinskienė, susiejusios savo kelią su mokytojo profesija.

Tarsi pienės pūkas į praeitį nuskriejo ir ši poezijos popietė, palikdama susirinkusiems gražias akimirkas ir prisiminimus. Tai jau istorija. Liko tik sėkla, pasėta 1997-aisiais metais, ir viltis, kad ji sudygs dar ne kartą čia, gražioje Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje. O poezijos paukštė atskris ir suplasnos, palikdama nuostabų poetinį žodį.

Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

Sugrįžta pamėgtasis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Vasarą nepamiršti knygos ir skaitymo ragina Lietuvos bibliotekos, kviečiančios dalyvauti jau septintame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“.

Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. vykstanti skaitymo skatinimo akcija iššūkyje dalyvauti kviečia įvairaus amžiaus skaitytojus. Kaip rodo ankstesnių metų patirtis, vienodai azartiškai knygas skaito ir moksleiviai, ir jų tėvai, ir senjorai. „Įkvėpk knygų magijos!”, – ragina „Vasara su knyga“ organizatorės apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos aklųjų biblioteka, savivaldybių viešosios bibliotekos, prie kurių šiemet prisijungė iniciatyvos ambasadorė Jurga Šeduikytė.

„Kai prieš gerą dešimtmetį labai krito skaitymo populiarumas, man tai buvo viena liūdniausių žinių. Be galo džiaugiuosi, kad dėl begalės gražių skaitymo iniciatyvų knygų populiarumas vėl šovė aukštyn. Knyga man – mylimas ir stebinantis bendrakeleivis. Ji nepasiduoda jokiai madai, nepraeina ir nėra išaugama. Visada skaitau bent kelias skirtingas – žiemą ar vasarą. Tyliai baltai pavydėdama naujų įspūdžių bangos rekomenduoju į šiltą šios vasaros kelionę pasiimti knygą (o dar geriau – ne vieną) ir leisti jai nuspalvinti, o gal net pakeisti gyvenimą“, – sako dainininkė, muzikos kūrėja, o dabar – jau trijų knygų autorė Jurga Šeduikytė.

Dalyvauti gali ir skaitantys kitais formatais

Skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“ dalyvauti kviečiami ir skaitytojai, turintys regos negalią, autizmo spektro sutrikimų, disleksiją ar panašių sunkumų, dėl kurių jie negali skaityti spausdinto teksto.

„Mums atrodo, kad nori skaityti – imi ir skaitai. Tačiau viskas nėra taip paprasta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai, – sako Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė Inga Davidonienė. – Nei knygynai, nei bibliotekos jiems padėti dažniausiai negali. Kitaip skaitantiems reikalinga kitokia – prieinamo skaitmeninio formato – knyga. Virtualioje bibliotekoje ELVIS (elvislab.lt) saugoma daugiau nei 14 000 pavadinimų leidinių tiems, kas negali skaityti įprastai. Pakvieskime savo artimąjį, draugą, tėtį ar mamą praverti virtualios bibliotekos ELVIS duris, kad įkvėpti knygų magijos galėtų visi. Juk garsinės knygos pasakojama istorija – ne mažiau magiška.“

Penkios knygos per vasarą

Dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje paprasta: užsiregistruokite svetainėje www.vasarasuknyga.lt ir perskaitę knygas, suveskite jų pavadinimus. Jeigu reikia, prašykite bibliotekininko pagalbos. Šių metų užduotys yra šios:

  • Perskaityk knygą apie žmogaus ryšį su gyvūnu (-ais);
  • Perskaityk Baltijos šalių autoriaus knygą;
  • Perskaityk biografinę knygą;
  • Perskaityk knygą, kurios pavadinimas – vienas žodis;
  • Perskaityk šeimos nario vaikystėje mėgtą knygą.

Akcijos draugų ir rėmėjų kasmet vis daugiau

Visų įveikusiųjų vasaros knygų iššūkį laukia staigmenos, o didžiuosius prizus įsteigė pagrindinė akcijos rėmėja – išmaniųjų technologijų bendrovė „Xiaomi“.  Ji pasirūpino, kad net 47 burtų keliu atrinkti iššūkį įveikę dalyviai laimėtų išmanius ir inovatyvius prizus – planšetę, mobiliuosius telefonus, išmaniąsias apyrankes ir kt.

Audioteka.lt dalinsis rekomendacijomis, dovanos audioknygų, o su kodu VASARASUKNYGA  visą birželio mėnesį – 20% nuolaidą visoms audioknygoms. Be to, visą vasarą „Vasaros su knyga“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose vyks įvairūs konkursai, kuriuose taip pat bus galima laimėti prizų.

„Vasara su knyga“ – septintus metus apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų, mokyklų bibliotekų, Lietuvos aklųjų bibliotekos su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija organizuojama skaitymo skatinimo akcija. Organizatoriai džiaugiasi augančiu jos populiarumu – vien pernai perskaitytos 105 867 knygos, skaitymo iššūkį įveikė per 17 000 žmonių.

Pagrindinis informacinis partneris – LRT, pagrindinis akcijos rėmėjas – „Xiaomi“.

Akcijos draugai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, IBBY, leidyklos „Alma Littera“, „Nieko rimto“, „Vaga“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, „Aukso žuvys“, „Debesų ganyklos“, Audioteka.lt, garsinių knygų biblioteka „Elvis“, „Urtės tekstilė“, peteliškių namai „DomBow Ties“, „DenimDiaries“, „Muilo virtuvė“, „Biblioteka visiems“, „Švieskime vaikus“, „Verocafe“, kurjerių tarnyba „Samus“, „Pažymėtas.lt“.

Visa informacija apie skaitymo iššūkį, taisykles, registracijos forma ir karščiausios naujienos – www.vasarasuknyga.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.

 

Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos informacija

Išvyka į Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešąją biblioteką

Balandžio 6 dieną Musninkų filialo bibliotekininkė su grupe vaikų iš Musninkų dienos centro „Aitvarai“  ir vienu iš vadovų, Andriumi Baškatovu, lankėsi Širvintų viešojoje bibliotekoje. Išvyka buvo organizuota, kad mokiniai susipažintų su rajono biblioteka, joje esančiu vaikų skyriumi bei pamatytų ir išbandytų naująsias technologijas, esančias bibliotekoje.

Apie šiuolaikines technologijas bei jų daromus stebuklus vaikams papasakojo Širvintų viešosios bibliotekos  IT specialistas Dmitrijus Golubevas. Ypač mokiniai susidomėjo 3D spausdintuvu, kuris gali „iškepti“ suprojektuotus objektus bei figūras. IT specialistas rekomendavo mokiniams svetainę www.trinkercod, kad patys galėtų pabandyti projektuoti ir kažką sukurtų.

Vėliau visiems mokiniams magėjo pažaisti 3D kompiuterinius žaidimus. Kai kuriems  tai buvo visiška naujovė ir pirmas kartas. Kiti žaidė stalo žaidimus, vartė knygas. Širvintų viešosios bibliotekos vaikų skyriuje mus maloniai priėmė bibliotekininkės Lolita Pliukštienė ir Alina Griškevičienė.

Išvykos metu su vaikais grožėjomės  Širvintų Meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių paroda „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei 2022“ ir mažiausiųjų vaikučių darbeliais – „Kačiukai kniaukuliukai“.

Vaikams popietė neprailgo. Laikas buvo praleistas smagiai ir produktyviai.

    Širvintų viešosios  bibliotekos Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė J. Rolienė

 

 

Lietuviško žodžio skleidėjai

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?

(iš knygnešių dainos)

Kovo 16-oji – Knygnešio diena. Jau tapo tradicija šią ypatingą dieną paminėti Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų filiale. Šį kartą, bendradarbiaujant su Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Egle Dikčiene ir Musninkų Šv. Trejybės bažnyčios klebonu Mariumi Talučiu, Knygnešio dieną paminėta kitaip – buvo organizuotos dvi netradicinio ugdymo pamokos „Spaudos draudimas
Lietuvoje. Knygnešiai.“ Jose dalyvavo penktosios  klasės mokiniai, kurie įsisavino kalbos, istorijos bei pilietiškumo pamoką. Mokiniai, lydimi bibliotekininkės ir mokytojos, aplankė Bažnyčios reliktų muziejų Kernavėje. Kunigas Marius Talutis papasakojo apie Kernavės krašto knygnešį Karolį Baužį, parodė muziejaus eksponatus: knygnešio Karolio Baužio šeimos nuotraukas, paveikslus, asmeninius daiktus, senas knygas, kurias slapta gabeno knygnešiai. Mokiniai uždegė žvakeles ant knygnešio Karolio Baužio kapo Kernavėje ir Juozo Kanclerio kapo Musninkų kapinėse, pagerbė knygnešių atminimą tylos minute. Penktokai, grįžę į gimnazijos klasę, pasižiūrėjo Musninkų filialo bibliotekininkės Janės Rolienės paruoštas skaidres, klausėsi pasakojimo apie spaudos draudimo laikotarpį ir Širvintų krašto knygnešius. Pasiskirstę į tris komandas, dalyvavo
viktorinoje „Spaudos draudimas Lietuvoje. Knygnešiai.“ Poetas Justinas Marcinkevičius knygoje „Tekančios upės vienybė“ rašė:  „Vargu ar pasauly rastųsi tauta, kuri su tokiu pasiryžimu būtų ginusi savo kalbą ir raštą, kaip tai darė mūsų senoliai visą XIX a. antrąją pusę.“ Šiandieną ypač svarbu puoselėti gimtąją kalbą – mūsų tautos identitetą.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų filialo vyr.
bibliotekininkė Janė Rolienė

Vaivos Rutkauskaitės knygos ,,Nepasaka, arba pasaka apie NE“ pristatymas Musninkuose

Gruodžio 8 d. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje svečiavosi kraštietė rašytoja Vaiva Rutkauskaitė. Susitikime su rašytoja dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos antrokai (mokytoja Sigutė Bžozinskienė) ir trečiokai (mokytoja Vaida Savičienė). Vaiva Rutkauskaitė perskaitė mokiniams savo knygą „Nepasaka, arba pasaka apie NE“, kurią iliustravo Lina Ribinskė. Mokiniai įdėmiai klausėsi ir vėliau atsakė į užduodamus klausimus. Renginio metu vaikai gamino jiems patinkančius žodžius, o po to kiekvienas juos pristatė. Ir pabiro žodžių įvairovė: vaivorykštė, draugystė, galima, stipruolis, mieguistas ir kt.
Dėkojame Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai ir pedagogėms už gražų bendradarbiavimą.
Susitikimas vyko bibliotekai vykdant projektą „Vilnijos krašto kūrėjų pristatymas Lietuvoje“. Projekto partneris – Vilnijos krašto bibliotekų asociacija. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė
Autorės nuotraukos

Lietuvos bibliotekininkų draugija šiemet skelbia „Bibliotekų knygų Kalėdas“. 2021 m. šūkis – Šventinis gerumas kartu su knyga

Šilti ir jaukūs renginiai su bibliotekų bičiuliais bei svečiais, vienišų ir stokojančių dėmesio asmenų lankymas, padovanotos knygos – mūsų kasdieniai džiaugsmai.
Ne tik trumpėjančios dienos, bet ir nesitraukianti pandemija kelia nerimastį. Vis dėlto Kalėdos yra laikas, kai metus norime užbaigti ramiau, dovanodami vieni kitiems šventinį gerumą, prie jo pridedant dar ir knygą – perskaitytą gerą romaną ar eilėraštį. Kviečiame su bendraminčiais ir draugais dalintis geromis emocijomis, mėgautis arbata ir imbieriniais sausainiais, susitikti jaukioje bibliotekoje pažiūrėti kino filmą ar pažaisti Žaislotekoje bei pasidžiaugti partnerių ir draugų padovanotomis knygomis.

Susitikimas su rašytoju Benu Bėrantu

Spalio 25 d. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje apsilankė rašytojas Benas Bėrantas, kuris pristatė savo kūrybą.  Renginiuose dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos pradinio ugdymo klasės (mokytojos Sigutė Bzožinskienė, Elzė Trakimavičienė, Vaida Savičienė, Gaiva Dambrauskienė, Danguolė Blusevičienė).

Paveikslėlių knygų kūrėjas Benas Bėrantas, kaip ir dauguma vaikų knygų autorių, neapsiriboja vien rašymu. Jo smegenys veikia dviem režimais – kūrybiniu ir vadybiniu. Po leidybos studijų Vilniaus universitete penkerius metus sėmėsi patirties vaikų literatūros leidykloje „Nieko rimto“. Dabar dirba savo svajonių darbą – leidybos agentu. Jis yra vienintelis Lietuvoje nepriklausomas vaikų literatūros agentas. Aktyviai dalyvauja Bolonijos, Frankfurto, Londono ir kitose tarptautinėse knygų mugėse. Savęs rašytoju nevadina, labiau – rašančiu žmogumi. Kurdamas tekstus paveikslėlių knygoms, mintyse jau mato vaizdus ir stengiasi, kad pasakojimas įkvėptų. Bendradarbiavimas  su talentingomis dailininkėmis, grafikos dizainerėmis Vilija Kvieskaite, Tania Rex tiesia sėkmės tiltus – paveikslėlių knygos populiarios, verčiamos į užsienio kalbas. 

Susitikimus pradėjo personažas ponas Kampas, kuris atgijo iš rašytojo knygos tokiu pačiu pavadinimu. Jis miegojo ir negirdėjo, kaip vaikai suėjo į salę. Atsibudęs jis atliko daugelį veiksmų, kol pamatė, kad jį stebi vaikų akys. O tada jis pradėjo pasakoti apie knygos sukūrimo istoriją. Kūrinyje pasakojama apie berniuką Jovarą. Jis gyvena kartu su tėvais mažame bute, kur neturi kambario – tik savo kampą. Kol tėvai tvarkosi ir ruošiasi kraustytis į naujus namus, Jovaras nuobodžiaudamas imasi piešti ant sienos. Kai piešinys atgyja ir prisistato esąs ponas Kampas, berniukas sužino įdomių dalykų apie šio buto ir savo tėvų susipažinimo istoriją.  Vėliau vaikai nupiešė pono Kampo unikalius portretus. Kiekvieno vaizduotėje jis buvo kitoks ir nepakartojamas.  

Personažas ponas Kampas susitikimų metu garsiai skaitė ištraukas iš knygos. Autorius pristatė ir savo kitas knygas – „Riešutortas“ ir „Baubaimė“, kurias galime skaityti ne tik lietuvių, bet ir dar net 10 kalbų. Naujausia autoriaus paveikslėlių knyga vadinasi „Bambukas yra lėėėtas“. Visos autoriaus knygos, paremtos tikromis istorijomis iš rašytojo gyvenimo. Autorius papasakojo, kad daug keliauja po pasaulį ir po knygų muges.

Knyga „Ponas Kampas“ Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus nominuota tarp geriausių 2019 m. paveikslėlių knygų vaikams.

Renginiuose dalyvavo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos pradinio ugdymo klasės (mokytojos Sigutė Bzožinskienė, Elzė Trakimavičienė, Vaida Savičienė, Gaiva Dambrauskienė, Danguolė Blusevičienė).

Dėkojame už gražų bendradarbiavimą su gimnazijos bendruomene. 

Susitikimas vyko bibliotekai organizuojant projektą „Kūrybinės patyriminės dirbtuvės su vaikų knygų kūrėjais“, kurį finansuoja Lietuvos Kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

 
Projektų vadovė Dalia Taparauskienė

Renginys jaunimui „Pagauk mintį“

Širvintų I.Šeiniaus viešosios bibliotekos projekto jaunimui „Kūrybos ir saviraiškos keliu“ renginys „Pagauk mintį“ vyko Musninkų A.Petrulio gimnazijoje. Renginį vedė Vilniaus kamerinio teatro aktorius, humoristas, profesionalus renginių vedėjas Zigmantas Baranauskas. Gausiai susirinkusiems vyresnių klasių moksleiviams aktorius pirmiausia pristatė save. Pasakojo apie savo gana vingiuotą kelią iki aktoriaus profesijos. Labai skatino jaunimą nesustoti, siekti tikslų, nebijoti nusivylimų, būti savimi. Vėliau sekė trumpas apšilimas –trenažas. Dalyviai gavo užduotis atlikti trumpus pratimus, susijusius su vaidyba, improvizacija. Po arbatos pertraukėlės septynios komandos gavo užduotį sukurtį treilerių reklamą. Temos buvo visiems gal ir primirštos, bet tikrai žinomos: Kempiniukas, Haris Poteris, Liūtas karalius ir kitos. Gimnazistai pasitelkę vaizduotę ir humorą, puikiai atskleidė jiems tekusių temų esmę. Tris geriausius pasirodymus išrinko gimnazijos mokytojos: Asta Jurkevičienė, Snieguolė Urbonavičienė, Rasuolė Chmieliauskienė, Daiva Lučiūnienė. Visi atsipalaidavo, parodė savo sugebėjimus. O pasirinkusieji žiūrovų vaidmenį, galbūt ir pasigailėjo nepabandę. Visos komandos buvo apdovanotos I.Šeiniaus bibliotekos paruoštais prizais. Gaila, kad renginio laikas buvo ribotas. Aktoriui dėkojo gimnazijos atstovai ir I. Šeiniaus viešosios bibliotekos renginio organizatoriai, įteikdami Širvintų r.savivaldybės dovanėlę. Dėkojame gimnazijos atstovams už bendradarbiavimą ir geranoriškumą.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Širvintų rajono savivaldybė.

Vyresn. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

Ugnės Trumpickaitės nuotraukos