Informacija

Projektai, suteikiantys bibliotekoms ir jų lankytojams realių galimybių tobulėti

Sėkmingai įgyvendinamas bendras Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ žengia į baigiamąjį etapą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu per 36 mėnesius atnaujinta didžioji dalis viešosios interneto prieigos infrastruktūros nauja kompiuterine ir programine įranga, pagerintas interneto ryšys, didžiųjų miestų viešosios bibliotekos aprūpintos specialia įranga, skirta kūrybiškumui skatinti bei inžineriniams ir programavimo įgūdžiams lavinti. Daugiau nei 1200 Lietuvos viešųjų bibliotekų ir jų filialų (iš jų 1000 kaimiškose vietovėse) pasiekė nauja technika, sudaranti sąlygas vietos gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Lygiagrečiai vykdomas kitas Informacinės visuomenės plėtros komiteto projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“, kurio partneriai (asociacija „Langas į ateitį“, Vidaus reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Nacionalinė biblioteka) rūpinasi vartotojų pritraukimo ir viešinimo veiklomis. Suburtos stiprios skaitmeninių lyderių ir konsultantų, e. skautų komandos, kurios visoje Lietuvoje savanorystės pagrindais padeda vietos bendruomenėms ir lankytojams tobulinti skaitmeninius įgūdžius.

Abu šie projektai glaudžiai susipina ir papildo vienas kitą.

Rugsėjo pradžioje prasidės dar vieni Nacionalinės bibliotekos organizuojami keturių mėnesių trukmės mokymai Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojams. Mokymų tikslas – įveiklinti projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ metu įsigytą programavimo, inžinerinio ir kūrybinio paketų techninę ir programinę įrangą. Mokymai skirti bibliotekininkams, kad jie gebėtų naudotis šia įranga ir galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą savo lankytojams. Mokymų paslaugas teiks VšĮ „Lispa“ iš Marijampolės, laimėjusi atvirą konkursą.

Šiuo metu baigiamos rengti bibliotekų darbuotojams skirtos trys (programavimo, inžinerinio ir kūrybinio paketų) techninės ir programinės įrangos naudojimo mokymų programos. Iki gruodžio pabaigos ketinama organizuoti net 45 dviejų dienų trukmės mokymus keturių Lietuvos apskričių (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio ) viešosiose ir Nacionalinėje bibliotekose. Vienos grupės dalyvių orientacinis skaičius – iki 15 žmonių. Mokymuose dalyviai patys praktiškai išbandys gautą įrangą ir naudodamiesi mokymų organizatorių parengtomis rekomendacijomis savarankiškai atliks įvairias užduotis, kad vėliau galėtų sėkmingai mokyti savo bibliotekų lankytojus.

Mokymo programa orientuota į vartotojus (bibliotekų lankytojus), kurie nesinaudoja internetu arba naudojasi juo neišmaniai, taip pat labiau į suaugusiuosius nei į vaikus ir jaunimą. Bus parengta ir bibliotekoms perduota įvairi metodinė ir mokomoji medžiaga (vaizdo filmukai, instrukcijos, konkrečios praktinės užduotys, parengtos naudojant įgyvendinimo „žingsnis po žingsnio“ schemą, kad kiekvienas bibliotekos lankytojas su minimalia bibliotekininko pagalba galėtų jas realizuoti, ir kt.).

Pasak Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gudausko, šių projektų svarba ypač išryškėjo paskelbus šalyje karantiną, kai buvo suvokta, kaip svarbu žvelgti į ateitį ir gebėti prisitaikyti prie staiga pasikeitusios realybės. „Ypatingos reikšmės įgauna skaitmeninių kompetencijų modeliai, kai svarbūs ir operaciniai įgūdžiai, ir turinio valdymas, taip pat medijų raštingumas, lankstumas, kritinis mąstymas ir kūryba, gebėjimas atpažinti sėkmės tendencijas ir kartu nugalėti. Biblioteka jau seniai ne tik saugykla, bet ir informacinio raštingumo centras“, – sakė prof. dr. R. Gudauskas.

Informacinio raštingumo aplinka nuolat labai sparčiai kinta, todėl būtina atsinaujinti patiems ir savo vartotojams teikti aukščiausio lygio paslaugas. Anot generalinio direktoriaus, šis projektas suteikia ir bibliotekoms, ir jų lankytojams realių galimybių tobulėti.

Be to, šiais dviem projektais siekiama prisidėti prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ poveikio rodiklių pasiekimo. Užsibrėžtas ambicingas tikslas, kad 2023 m. gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis siektų 87 proc.; gyventojų, kurie niekada nesinaudojo internetu, dalis siektų 10 proc.; gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, dalis siektų 60 proc.; gyventojų, turinčių didesnių ir vidutinių įgūdžių naudotis internetu, dalis siektų 70 proc.

Projektai finansuojami iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos ir iš Lietuvos biudžeto lėšų.

Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo akcijoje „Skaitymo iššūkis“

Kviečiame dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje ir galbūt laimėti  kuponą dviračiui įsigyti, paspirtuką ar elektroninę skaityklę! Priėmę vasaros iššūkį birželio 1 d.-rugpjūčio 31 d. turite užsiregistruoti bibliotekoje arba svetainėje http://vasarasuknyga.lt/ ir perskaityti šias knygas:

  1. lietuvių autoriaus knygą;
  2. bibliotekininko rekomenduotą knygą;
  3. knygą apie keliones;
  4. knygą geltonu viršeliu;
  5. knygą, kurios pavadinimas prasideda ta pačia raide kaip Jūsų vardas.

 Dalyvių amžius neribojamas. Perskaičius knygą reikia parašyti savo nuomonę apie ją svetainėje http://vasarasuknyga.lt/

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Skelbiamas šimtmečio širvintiškių sąrašas

Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, siekiant pagerbti kraštui nusipelniusius žmones, Širvintų rajone buvo organizuoti Šimtmečio širvintiškių rinkimai. Juos visuomenės iniciatyva organizavo Igno Šeiniaus viešoji biblioteka ir Širvintų rajono savivaldybė.

Bibliotekai pakvietus, visi Širvintų r. gyventojai aktyviai siūlė kandidatus. Kandidatų sąrašą papildė Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu sudaryta 12 narių darbo grupė. Iš viso kandidatų sąraše buvo įrašyta 154 asmenys.

Darbo grupės sprendimu, bendrame sąraše, pateiktame balsavimui, nebuvo įrašyta 20 mirusių asmenų, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams.

Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija sudarė ir skelbia visuomenės išrinktą Šimtmečio širvintiškių šimtuką.

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, bus skirtas vienas apdovanojimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra šios idėjos autorė ir viena iš iniciatyvos organizatorių.

Šimtmečio širvintiškių apdovanojimų iškilmės vyks šių metų rugsėjo 1 d.

Šviesios atminties mūsų krašto šviesuoliai, kuriems suteiktas Šimtmečio širvintiškio vardas, (apdovanojimas bus įteiktas jų šeimos nariams)

Viktoras Alekna,literatas, istorikas, publicistas, mokytojas.
Alfonsas Balsevičius,medikas, kraštotyrininkas.
Jonas Dambrauskas, kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
Vasilijus Dorofejevas, kolūkio „Širvinta“ pirmininkas, žemės ūkio valdybos viršininkas.
Pranas Gaida-Gaidamavičius, kunigas, teologijos daktaras, visuomenės veikėjas.
Monsinjoras Česlovas Krivaitis, dvasininkas, monsinjoras, Širvintų krašto garbės pilietis.
Algis Kryžanauskas, poetas, mokytojas.
Antanas Kuliešius, matematikos mokytojas, ilgametis mokyklos direktorius.
Pranas Navalinskas, ristūnų žirgų lenktynininkas ir treneris.
Liudvikas Oškinis, miniatiūrų ir apybraižų autorius.
Aldona Pažusytė, muzikos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė.
Jeronimas Pauliukonis, Muzikos mokytojas, Muzikos mokyklos direktorius, dainos „Širvinta“ muzikos autorius.
Domininkas Pieškus, kunigas.
Juozas Plenta, karininkas, kovų už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis.
Jonas Rudzinskas, mokytojas, žurnalistas, etnokultūros puoselėtojas.
Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, diplomatas, spaudos darbuotojas.
Juozas Šiaučiūnas, pedagogas, Kernavės muziejaus įkūrėjas.
Nikodemas Švogžlys-Milžinas, kunigas, eseistas, publicistas.
Ipolitas Užkurnys, tautodailininkas, rašytojas.
Antanas Zaremba, muzikantas armonikininkas.


Šimtmečio širvintiškių sąrašas

Bakšys Antanas, ilgametis kūno kultūros mokytojas, mokymo priemonių išradėjas
Bankauskas Sigitas, seniūnas, Širvintų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas
Baravykai, Lida ir Augenijus, verslininkai, rėmėjai, įmonės „Baltoji Savingė“, A. Baravyko PĮ savininkai
Barbaravičiai, Jūratė ir Jonas. Jūratė – buvusi pedagogė, choreografė, visuomeninkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – tremtinių ir politinių kalinių choro vadovas
Bareckienė Aldona, žurnalistė, redaktorė
Baronas Kazys, buvęs Švietimo skyriaus vedėjas
Bartašienė Gražina, buvusi medicinos darbuotoja, akušerė
Beliakova Aldona, medicinos slaugytoja
Bikulčienė Laimutė, etninės kultūros puoselėtoja, folklorinio ansamblio „Savingė“ vadovė.
Bonikatas Remigijus, buvęs mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Burakovienė Audronė, Širvintų kultūros centro darbuotoja,  choro „Navis“ vadovė
Čekuolis Algimantas, žurnalistas, rašytojas, publicistas
Černa  Antanas, kunigas, altarista
Chmeliauskas Romualdas, žolės riedulio treneris
Dabravolskas Juozapas, buvęs Širvintų parapijos klebonas
Didžiokienė Nijolė, tautodailininkė, rėmėja,  2016 m. „Metų geradarė“
Gridziuška Julijanas, tautodailininkas
Gudašis Alfonsas, visuomenininkas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Gujytė Valda, visuomenininkė
Jablonskai,  Zofija ir Vladislovas. Zofija – buvusi mokytoja, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Vladislovas – buvęs mokytojas, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Širvintų skyriaus pirmininkas
Jakimavičius Algirdas, Kultūros centro garso ir šviesos operatorius, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Janavičius Arvydas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Jotautis Remigijus, gydytojas chirurgas
Jurkevičienė Nijolė, veterinarijos gydytoja, daugiavaikė motina
Kadžiai, Rimutė ir Jonas Rimantas. Rimutė – ilgametė akių ligų gydytoja. Jonas Rimantas – gydytojas stomatologas, Šaulių sąjungos narys, „Auksinės krivūlės“ riteris
Kanapienienė Gema, Beivydžių kaimo gyventoja, ilgametė pašto darbuotoja
Kanapienis Antanas, savanoris, Sausio 13-osios įvykių dalyvis
Kavaliukienė Aldona, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos amatų būrelio vadovė
Klimas Leonas, kunigas, dekanas
Lemešovienė Danutė, socialinė darbuotoja
Lidžiai, Kristina ir Antanas. Kristina – gydytoja odontologė-ortopedė. Antanas – gydytojas rentgenologas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Lučiūnas Jonas, fotografas, kraštotyrininkas
Lučiūnienė Ona, Čiobiškio sen. Spietiškių k. gyventoja, daugiavaikė motina
Lučiūnienė Vilma, gydytoja
Makauskai, Rita ir Gediminas. Rita – Anciūnų filialo vyr. bibliotekininkė. Gediminas – Kultūros centro Anciūnų filialo vedėjas. Abu – Anciūnų kaimo kapelos nariai, aktyvūs bendruomenės dalyviai
Malinauskai,  Povilas ir Liudmila. Tautodailininkai
Marcinkevičius Antanas, agronomas
Martinaitienė Janina, ilgametė Širvintų gimnazijos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė
Masiukienė Veronika, poetė, dvejų knygų autorė, buvusi Kiauklių senjorų klubo pirmininkė
Matukaitienė Vyta, kraštotyrininkė,  bibliotekininkė
Matuliai, Vida ir Vytautas, rėmėjai, 2017 m. „Metų geradariai“
Matulienė Elena, buvusi Anciūnų etnografinio ansamblio dalyvė, daugiavaikė motina
Miliukienė Aldona, Jauniūnų k. gyventoja, daugiavaikė motina
Miliukienė Danutė, Igno Šeiniaus premijos laureatė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja
Naraškevičius Petras, rašytojas, žurnalistas
Norušis Kęstutis, tautodailininkas
Orakauskas Henrikas, skulptorius
Orševska Jadvyga, ansamblio „Linksmosios močiutės“ narė
Pakalnienė Elena, buvusi Bagaslaviškio pagrindinės mokyklos direktorė
Pauliukonis Gintaras, koncertmeisteris, Igno Šeiniaus premijos laureatas, buvęs Širvintų meno mokyklos direktorius
Paunksnienė Gražina,  buvusi gydytoja ginekologė
Pavasariai, Romas ir Stasė, visuomenininkai, rėmėjai
Petkūnienė Elena, Širvintų vaikų dienos centro vadovė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Petreikis Kazys, muzikantas, muzikos mokytojas
Polonskienė Rožė, buvusi muzikos mokytoja, etnokultūros puoselėtoja
Pundziūtė Monika, atlikėja
Puzinaitė Palmira, ilgametė matematikos mokytoja
Remienė Marija, Širvintų krašto garbės pilietė, rėmėja, išeivijos
Rolis Alvydas, Musninkų bendruomenės „Spindulys“ pirmininkas
Romaška Jonas, armonikininkas, Igno Šeiniaus premijos laureatas
Romaškienė Ona, ilgametė vaistininkė
Sockis Borisas, buvęs ilgametis rajono sporto koordinatorius
Sprogiai, Veronika ir Stanislovas. Veronika – buvusi lopšelio-darželio „Saulutė“ vedėja. Stanislovas – buvęs švietimo darbuotojas, kapinių prižiūrėtojas
Stankevičius Jonas, mokytojas, istorikas
Stoniai, Zina ir Jonas. Zina – visuomenininkė, tautinio meno puoselėtoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė. Jonas – visuomenininkas
Strakšys Vidmantas, žolės riedulio pradininkas Širvintose
Stundžia Vytautas, rėmėjas,  kooperatyvo „Veivera“ vadovas
Taparauskienė Dalia, Družų kaimo bendruomenės pirmininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Ušackienė Sidona, buvusi Širvintų kultūros centro direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Usonienė Aldona, ilgametė medicinos darbuotoja, akušerė
Vaicekauskai,  Helena ir Leonas. Helena – ilgametė Širvintų „Atžalyno“ mokyklos direktorė, Širvintų krašto garbės pilietė, Leonas – buvęs mokytojas, Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos vadas, visuomenininkas
Vaicekauskienė Filomena, buvusi lietuvių kalbos mokytoja, kraštotyrininkė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Valaitytė Irena, Kristaus Karaliaus kongregacijos namų Kernavėje vienuolė
Valančienė Ona, buvusi Gelvonų gimnazijos direktorė, Igno Šeiniaus premijos laureatė
Vareikienė Roma, lietuvių kalbos mokytoja, Igno Šeiniaus premijos laureatė, Lietuvos metų mokytoja
Vėbrienė Joana, ilgametė vaikų ligų gydytoja
Vitkūnas Jonas, istorikas, muziejininkas
Vošteriai Janina ir Liubomiras Bronislavas,  ūkininkai, linų augintojai, edukatoriai
Zibalas Romas, lietuvių kalbos mokytojas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys
Žitlinskas Eugenijus, visuomenininkas, Sąjūdžio aktyvistas, Sausio 13-osios įvykių dalyvis

Jasiukevičienė Skolastika, buvusi „Bočių“ draugijos pirmininkė, daugiavaikė motina (apdovanojimas jau įteiktas garbingos sukakties proga).

Atkreipiame dėmesį, kad komisijos sprendimu vienos šeimos asmenims, sutuoktiniams, kurie pagal balsų skaičių pateko į Šimtmečio širvintiškių šimtuką, arba pagal balsavime dalyvavusių gyventojų, darbo grupės narių siūlymus, bus skirtas vienas apdovanojimas. Taip pat balsavimo metu sulaukus daugelio atėjusių balsuoti gyventojų pasiūlymų, kurios buvo užprotokoluotos ir pateiktos svarstyti balsų skaičiavimo komisijai bei Savivaldybės darbo grupei, į Šimtmečio širvintiškių sąrašą buvo įtraukta ilgametė akušerė Aldona Usonienė ir kunigas dekanas Leonas Klimas.

Taip pat pažymime, kad Širvintų r. Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta balsų skaičiavimo komisija gavo Širvintų r. savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės prašymą, kuriame ji dėkoja Širvintų r. žmonėms už išreikštą pasitikėjimą ir jai skirtus balsus, tačiau prašo išbraukti iš sąrašo, nes yra viena iš šios iniciatyvos organizatorių.

100 Lietuvos žemėlapių internete

mapLietuvos kartografų draugija
Valstybės jubiliejinių metų proga yra atvėrusi Lietuvai svarbių
žemėlapių galeriją internete (www.100lietuvoszemelapiu.lt).
Žemėlapių galerija yra nuolat pildoma, žemėlapiai vertinami. Tokiu
būdu siekiama supažindinti tautą su Lietuvai svarbiais žemėlapiais.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kartografų draugiją:
socialiniame tinkle www.facebook.com/lietuvoskartografija
Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt/lkd