Aistė Palinauskienė

Vaikų knygos pristatymas su lėle

Birželio 28 d. Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Zibalų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė kartu su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos ugdytiniais ir auklėtoja Laima Čigiene, Zibalų seniūnijos kiemelyje populiarino vaikų knygos garsinį skaitymą. Sudominti vaikus nėra lengva,  bet reikia stengtis kūrybiškai įtraukti juos į knygų pasaulį.

Knyga Jesseco Martinello, Gregoire Mabire „Net monstrai tvarkosi!“ buvo pristatyta teatralizuotai kartu su lėle. Knygos pristatymo metu vaikai smalsiai sekė kiekvieną lėlės – monstriuko vardu Fulberas judesį, kuris slankioja tamsoje ir susirenka visus išmėtytus daiktus. Makt! Ir praryja. Todėl reikia susitvarkyti savo žaisliukus, kad jie nepatektų į monstro pilvą…..

Autorė Jessica Martinelloir iliustruotojas Gregoireas Mabireas – puikus duetas. Abu domisi tais pačiais dalykais (knygomis, muzika, kinu), abu mėgsta piešti, abu turi puikų humoro jausmą, kurį perkelia į kūrybą.

Tai nebe pirmas šio kūrėjų dueto bendras darbas. Lietuvos skaitytojų pamėgta knygelė „Net monstrai tvarkosi“ yra bestselerio „Net monstrai valosi dantis“ tęsinys.

Zibalų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Liaudies dainose atgyja gyvenimai…

Birželio 2-osios popietę Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje rinkosi Širvintų krašto žmonės, folkloro mėgėjai, Meno mokyklos mokiniai į 2021 metais parengto bei išleisto leidinio „NAMOPI. Palangos, Navininkų, Dusmenų ir kitose vietovėse XX a. I pusėje užrašytos liaudies dainos“ pristatymo koncertą.

Faksimilinį autentiškų liaudies dainų leidinį pristatyti ir jame publikuotas dainas padainuoti atvyko muzikinio folkloro atlikėjos Milda Morkūnaitė, Adelė Vaiginytė bei šio leidinio sudarytoja etnomuzikologė Emilija Vaiginytė.

Renginio metu buvo pristatytas autentiškas kultūros paveldo pavyzdys, nes šiame dainyne yra kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos (1889-1949) XX a. I pusėje surinktų liaudies dainų rankraščiai, kuriuos antram gyvenimui prikėlė jaunosios atlikėjos, savo šiltais balsais sugebėjusios pasiekti žiūrovų širdis.

Išsamiai „NAMOPI. Palangos, Navininkų, Dusmenų ir kitose vietovėse XX a. I pusėje užrašytos liaudies dainos“ leidinio atsiradimo istoriją pristatė etnomuzikologė, Lietuvos literatūros ir meno archyvo vyresnioji archyvarė Emilija Vaiginytė. Iš viso kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša yra surinkęs per 700 dainų, kurių  rankraščiai ilgainiui pateko į skirtingas atminties institucijas. Šiame faksimilinio pobūdžio pristatytame  leidinyje yra publikuojamos 54 įvairių žanrų autentiškos liaudies dainos iš Palangos, Navininkų kaimo (Punsko parapijos), Dusmenų  ir kitų vietovių. Visi šie rankraščiai yra saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyve ir iki leidinio pasirodymo nebuvo publikuoti liaudies dainų rinkiniuose.

Išsamiai „NAMOPI. Palangos, Navininkų, Dusmenų ir kitose vietovėse XX a. I pusėje užrašytos liaudies dainos“ leidinio atsiradimo istoriją pristatė etnomuzikologė, Lietuvos literatūros ir meno archyvo vyresnioji archyvarė Emilija Vaiginytė. Ji pasakojo apie dainyno pirmąjį įsivaizdavimą, rankraščių paieškas bei jų skaitymą, nueitą kelią iki leidinio išleidimo, apie koncertus, kuriuos paskatino atrasti rankraščiai ir noras jais pasidalinti su kultūros puoselėtojais. Leidinio sudarytoja kiekvienam žiūrovui suteikė progą dainyną apžiūrėti iš arčiau ir vieną egzempliorių padovanojo mūsų bibliotekai.

Jaunosios muzikinio folkloro atlikėjos pasiekė žiūrovų širdis. Susirinkę renginio svečiai merginoms negailėjo gražių ir motyvuojančių žodžių bei dėkojo už jaukiai praleistą laiką drauge. Padėkos žodį už puikų vakarą tarė bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė bei įteikė Savivaldybės dovanėles.

Džiugu, kad yra tokių puikių, talentingų ir nuoširdžių žmonių kaip mūsų jaunosios viešnios, kurių atliekamose dainose atgyja gyvenimai.

Vyresn. bibliotekininkė Aistė Palinauskienė

Poezijos popietė „Nuskridę su pienių pūkais“

Iš visų pasaulio
Gėlių surinkime puokštę,
Iš viso pasaulio kalbų
Sudėkime žodžius maldai,
Iš visų padangės žvaigždžių
Suraskime vienintelę
Ir padovanokime ją likimui.
Apkabinkime seną ąžuolą –
Tegul jo jėgos teka į mus.
Parašykime po laišką
Kiekvienam mylimam žmogui,
Nusišypsokim kitiems
Nors ir nepažįstantiems.
Ir neišeikime
Nepalikę nė ženklo apie save…

Ilona Kiaušaitė,

(1998 m., iš knygos  „Nuskridę su pienių pūkais“)

Birželio 3 d. Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ atnaujintame pastate vyko šiltas ir jaukus renginys, kviečiantis prisiminti prieš 15 metų išleistą Musninkų vidurinės mokyklos mokinių kūrybos knygelę „Nuskridę su pienių pūkais“.

Susitikimą daina „Pienė“ pradėjo musninkietis Tadas Imbrasas. Šis kūrinys tarsi atkartojo pagrindinę renginio mintį:  tik pienės pūkas težino, kur šiandieną yra šios knygelės autoriai. O jie išsiblaškė po gimtą šalį, kai kurie išvyko į tolimus kraštus ir įleido šaknis Danijoje, Anglijoje, Malaizijoje ir kitur.

Iš pažiūros pienė toks trapus augalas,  bet turinti gilias šaknis , todėl galima ją palyginti su žmogumi: auga, bręsta, įleidžia šaknis ir… lyg pienės pūkas išskrenda, palikęs darbus, mintis, žodžius, įmintas pėdas ir išbarstytas sėklas.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų ir Vileikiškių filialų bibliotekininkėms Aldonai Sakavickienei ir Janei  Rolienei kilo mintis surengti poezijos popietę ir susitikti su kūrėjais po 15 metų nubyrėjusių laiko smilčių. Aišku, ne visi galėjo atvykti, nes daugiau kaip pusė iš 15 ano meto jaunųjų kūrėjų gyvena užsienyje, kiti gi neatvyko dėl darbinių ar šeimyninių priežasčių.

Ši kukli originalios kūrybos rinktinė – tai jaunų žmonių bandymai prisijaukinti žodį, jų kūrybinis džiaugsmas suvokus, kad gal pavyko atrasti kažką, ko kiti dar nepastebėjo.

Lietuvių kalbos mokytojos Eglė Dikčienė, Zinaida Palionienė, Snieguolė Urbonavičienė, dailės mokytoja Valentina Brazaitienė, informatikos mokytoja Kristina Gatelienė, socialinė pedagogė Neringa Kazlauskaitė, buvęs Musninkų vidurinės mokyklos direktorius Vladas Trakimavičius – tie žmonės, kurie padėjo knygelei išvysti dienos šviesą ir skaitytojų akis.

Poezijos popietėje dalyvavusi  labiausiai prie knygelės išleidimo prisidėjusi Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Snieguolė Urbonavičienė pasidalino prisiminimais apie knygelės išleidimo rūpesčius, parodė, kaip atrodė pirmieji rankraščiai bei prasitarė, kad dabar mokykloje kuriančių mokinių yra mažiau.

Į renginį atvyko knygelės iliustratorius, buvęs Musninkų mokyklos mokinys Ramūnas Petrusevičius, kuris savo gyvenimą susiejo su menu, daile, fotografija. Popietės metu veikė jo grafikos darbų paroda.

Savo kūryba bei dabartiniu gyvenimu pasidalino Kristina Kalpaitė-Gatelienė, Eglė Misevičiūtė, Janina Buinickaja ir Kristina Karpičiūtė, kuri eiles kuria iki šiol ir žada išleisti eilėraščių knygutę. Dėl šeimyninių priežasčių negalėjo dalyvauti Dina Sergijenko, kuri baigė žurnalistikos studijas ir dirba  internetiniame naujienų portale „Delfi“ žurnaliste.

Keli knygelės autoriai atsiuntė savo įrašus ir prisiminimus bei linkėjimus  iš užsienio. Viena iš jų – Jurga Vaičiūnaitė, dabar gyvenanti Kopenhagoje. Kaip pati sakė, ji dabar kuria komercines eiles, nes turi savo verslą. Turininga ir įdomia medžiaga pasidalino kitas šios knygelės autorius Mykolas Vadišius, kuris  gyvena Kenijoje ir dirba kelionių vadovu. Anot jo, „kol kas dar knygos neparašė, bet ateity galbūt parašys iš savo kelionių ir patirties“.

Atvykusieji į renginį knygelės autoriai be galo jaudinosi, dalindamiesi prisiminimais. Kai kurių akyse netgi suspindėjo „išdavikė“ ašara.

Knygelėje yra ir šių kūrėjų eilės: Gintarės Stravinskaitės, Aistės Šalkauskaitės, Žanos Maldis, Justės Šapolaitės, Baltuko, Rasos Ramoškaitės, Justino Bakaičio.

Popietėje liejosi poezijos žodžiai, skambėjo buvusių Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinių Tado Imbraso ir Domanto Rolio dainos. Tadas Imbrasas netgi sukūrė muziką vienam iš šios knygelės eilėraščių.  Vedančioji  Sonata Žilinskienė atliko muzikinį kūrinį fortepijonu ir prisijungė prie baigiamosios Domanto Rolio dainos.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, buvusi šios mokyklos mokinė, su jauduliu dėkojo gimnazijos  direktorei Palmirai Kvietkauskienei,  Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenei „Spindulys“, kūrėjams, atlikėjams, sudarytojams bei renginio vedėjoms.

Renginį vedė irgi buvusios Musninkų vidurinės mokyklos mokinės Audronė Janušauskienė ir Sonata Žilinskienė, susiejusios savo kelią su mokytojo profesija.

Tarsi pienės pūkas į praeitį nuskriejo ir ši poezijos popietė, palikdama susirinkusiems gražias akimirkas ir prisiminimus. Tai jau istorija. Liko tik sėkla, pasėta 1997-aisiais metais, ir viltis, kad ji sudygs dar ne kartą čia, gražioje Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje. O poezijos paukštė atskris ir suplasnos, palikdama nuostabų poetinį žodį.

Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė

Šventė vaikams Alionyse

Birželio 2 d. Širvintų Igno Šeiniaus bibliotekos Alionių filialas drauge su Širvintų kultūros centro Alionių filialu surengė šventę vaikams. Alionių seniūnijos kieme buvo sukurtas spalvingas vaikystės sodas. Renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Kiekvienas atėjęs galėjo piešti ir žaisti šaškėmis, gaminti vėjo malūnėlius ir linksmuosius delniukus, šokti ant muzikinio kilimėlio ir šokinėti „klases“, rungtis kryžiukų-nuliukų žaidime bei pasivaišinti saldėsiais. Linksmai praleidę kelias valandas, renginio dalyviai išsiskirstė su džiugiomis emocijomis.

Alionių filialo vyr. bibliotekininkė Irena Dzedzickienė

Būk sveika, vasarėle!

Birželio 1-ąja, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Zibalų filialas, bendradarbiaudamas kartu su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus ugdytiniais, darbuotojais, Širvintų kultūros centro Anciūnų filialu, surengė šventę vaikams „Būk sveika, vasarėle!“ pagal lietuvių liaudies pasaką „Raiboji vištelė ir kviečio grūdelis“.

Šventė vyko Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus kiemelyje. Šioje pasakoje pasakojama apie gražią vištų šeimyną- Viščiukus (darželio ugdytiniai), Vištą (Laima Čigienė), Gaidelį (Rita Makauskienė), kurie rado kviečio grūdelį. Pasiūlė Katinui (Edita Palinauskaitė), Antytei (Inesa Zarubaitė), Paršeliui (Aida Kisielienė) padėti pasodinti grūdą, tačiau jie apsimetė turintys kitų reikalų. Kai kviečio grūdelį reikėdavo palaistyti ar išrankioti piktžoles, nei katinas, nei paršelis, nei antytė to nedarė. Esą turėjo svarbesnių reikalų. Taip viskas ir vyko iki to momento, kai graži, darbšti vištų šeimyna iš užauginto grūdo iškepė pyragą, tada ir katinas, ir paršelis, ir antytė norėjo jo paragauti. Tačiau vištų šeimyna jiems to daryti neleido, nes prie kviečio išauginimo jie visiškai neprisidėjo. – Baltarankiai, tinginiai tegu laižosi skaniai. Baltarankių, tinginių – niekada nevaišinu, – taip šventės pabaigoje skandavo vištų šeimyna.

Šioje pamokančioje pasakoje, kuri yra iliustruota lietuvių – anglų kalbomis, atskleidžiamos išminties, darbštumo, pagarbos kitiems vertybės.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Zibalų filialo vyr. bibliotekininkė Rita Makauskienė

Arklio Dominyko svajos

Gegužės 23 d. Lapelių bibliotekoje vyko popietė „Arklio Dominyko svajos“, skirta Vytauto V. Landsbergio 60-ečiui paminėti. Minint rašytojo jubiliejų, visą gegužės mėnesį Lapelių bibliotekoje yra eksponuojama knygų paroda „Vytautui V. Landsbergiui 60“.

Renginio „Arklio Dominyko svajos“ metu buvo pristatyta rašytojo Vytatuto V. Landsbergio kūryba.

Vytautas V. Landsbergis gimė 1962 m. gegužės 25 d. Vilniuje. Poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius bei vaikų rašytojas mokėsi Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilniaus universiteto filologijos fakultete ir baigė lietuvių filologijos studijas. Studijavo kino režisūrą Tbilisio teatro institute, Jono Meko antologinių filmų archyve Niujorke. 1996 metais Vytautas V. Landsbergis studijavo teatro režisūrą Anglijoje, Lidse surengtuose jaunųjų Europos teatro režisierių kursuose.

2002 metais žiūrovų širdis užkariavo ir pirmas autoriaus vaidybinis filmas, skirtas vaikams – „Jonukas ir Grytutė“. Rašytojas Vytautas V. Landsbergis daugiausia žinomas dėl daugybės mažiesiems skaitytojams parašytų pasakojimų. Jo parašytos knygos „Rudnosiuko istorijos“, „Arklio Dominyko meilė“ buvo išrinktos geriausiomis knygomis, skirtomis vaikams.

Rašytojas yra mylimas ir už tokius kūrinius kaip „Obuolių pasakos“, „Angelų pasakos“, „Pelytė Zita“, „Tinginių pasakos“, „Kiaušinių pasakos“, „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“, „Obuolių pasakos ir kriaušių“, „Varlė Bunkeryje“ ir daugelį kitų šmaikščių, pamokančių, įdomių istorijų vaikams.

Popietės metu buvo skaitomos tekstų ištraukos iš Vytauto V. Landsbergio knygos „Dominyko kelionė į žvaigždes“. Erika Svirskienė įspūdingai paskaitė tekstą „Venera pasakoja Dominykui apie memy“. Laura Bareckaitė ir Vaiva Dabužinskienė paskaitė teksto ištrauką „Dominykas kalbasi su rugiagėle“. Jaunosios skaitytojos Audinga Dieninytė, Liepa Gumbrevičiūtė, Vilija Padeigytė, Sandra Pušinskaitė, Elena Kuzminskaitė ir Erika Svirskienė paskaitė tekstą „Arklys Dominykas ir rugiagėlių pieva“. Šiam gražiam rašytojo Vytauto V. Landsbergio jubiliejui Širvintų kultūros centro Bagaslaviškio moterų šokių grupė „Liepsna“ pašoko „Sparnuotą šokį“. Taip pat vaikų ir jaunimo šokių kolektyvo „Šypsnis“ 4 grupė skyrė šokį „Vosilinka“. Už skaitymą ir šokius vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė popietės dalyviams įteikė atminimo dovanėlės ir pakvietė dažniau užsukti į knygų pasaulį bei džiaugtis jo teikiamais stebuklais. Širvintų kultūros centro Bagaslaviškio filialo vadovei Erikai Svirskienei atminimui padovanotas paveikslas „Rugiagėlės“, kad ilgai primintų arklio Dominyko svajas ir meilę rugiagėlei. Visiems linkiu daugiau svajoti, mylėti, ieškoti, atrasti savo stebuklų pasaulį knygoje.

Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė

Bagaslaviškyje paminėti Gyvūnų gerovės metai

Gyvūnų gerovės metus Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atsižvelgęs į tai, kad pastaraisiais metais buvo atskleisti ir paviešinti didelio masto žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai. Išaiškintos nelegalios veisyklos, gyvūnų teisių pažeidimai namų ūkiuose, privačiuose zoologijos soduose.

Aplinkos ministerija pristato originalų Gyvūnų gerovės metų logotipą, kuris vaizduoja iš Lietuvoje gyvenančių laukinių ir naminių gyvūnų sukomponuotą gyvybės medį. Logotipas sukomponuotas iš 15 rūšių gyvūnų, tiek naminių, tiek laukinių: tai kalakutas, arklys, višta, žąsis, čiurlys, bitė, varlė, gyvatė, katė, šuo, ežys, vilkas, kiškis, meška ir lašiša. Nors gerovės nusipelno visi gyvūnai be išimties, bet į logotipą visi netilptų. Būtent dėl šios priežasties buvo  pasirinkta keletas „atstovų“, kurie garsiausiai komunikuoja gyvūnų problemas Lietuvos žiniasklaidoje.

Kiekvienas gyvūnas privalo būti auginamas ir prižiūrimas atsakingai. Gyvūnai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai. Turėtume būti jiems amžinai dėkingi už jų gyvenimą šalia mūsų. Jų buvimas yra neįkainojamas, suteikiantis žmonėms daug džiaugsmo ir prasmės bei duodantis mums naujos patirties.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Bagaslaviškio filialo bibliotekininkė organizavo Gyvūnų gerovės metų paminėjimą savo sodyboje kartu su „Tėkmės“ mokyklos pradinių klasių mokiniais. Sodyboje laikomi bei atsakingai ir profesionaliai prižiūrimi sportiniai balandžiai, banguotosios papūgėlės, raudonosios rozelos, kanarėlės, mėlynkaktė amazonė Azo, vištos, putpelės, bitės, belgų aviganė Vega. Sodybos šeimininkas Gediminas (biologijos mokytojas) supažindino mokinius su naminiais ir egzotiniais gyvūnais, papasakojo apie gyvūnų ypatumus, atsakomybę pasirenkant augintinį, gyvūnų priežiūrą. Kiekvienas vaikas turėjo galimybę paimti į rankas ir paleisti po vieną balandį, paruošti papūgoms ir kanarėlėms „skanėstus“ iš ūkyje užaugintų daržovių, atpažinti vištų, putpelių, balandžių, papūgų ir kanarėlių kiaušinius. Šurmulys, susižavėjimo šūksniai, klausimai ir komentarai, daug šypsenų – tai malonūs įspūdžiai po edukacinės dienos.

Minint Gyvūnų gerovės metus buvo akcentuojama, jog svarbu ne tik mylėti gyvūnus, bet ir atsakingai jais rūpintis.

Bagaslaviškio filialo vyr. bibliotekininkė Rima Žilinskienė

Kviečiame išbandyti naujas paslaugas, teikiamas bibliotekoje

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus bibliotekoje ne tik puikios knygos, bet ir galimybės tobulėti bei išmėginti naująsias technologijas.

Viena iš naujausių paslaugų, teikiamų bibliotekoje, yra plataus naudojimo skeneris „Epson V600“, tinkamas skaitmeninti negatyvus ir nuotraukas.

Nuo šiol Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus bibliotekoje galite skaitmenizuoti savo turimas fotojuostas, nuotraukas bei skaidres. Siūlome joms neleisti sudūlėti užmaršty ir bibliotekoje esančiu nuotraukų skaitmeninimo skeneriu „Epson Perfection V600“ savarankiškai skaitmenizuoti savo turimas senas išryškintas fotojuostas (negatyvus) ir po to perkelti nuotraukas į kompiuterį ar apdoroti jas vaizdo redagavimo programų pagalba.

Šios klasės skeneriai veikia panašiu principu kaip ir knyginiai skeneriai arba kameros, tačiau esminis skirtumas ir privalumas – specializuota programinė įranga, leidžianti sukurti originalius vaizdus iš pirminės laikmenos, pavyzdžiui, juodai baltos negatyvo juostos. Šis įrenginys tiks visiems, norintiems kokybiškai nuskenuoti norimą objektą.

Jei namuose turite senų fotografijų negatyvų, pas mus jas galėsite nusiskenuoti ir atsispausdinti daugiafunkciniu spausdintuvu „Epson L850“, kuris užtikrina patikimą aukštos kokybės nuotraukų spausdinimą bei pasižymi pažangesnėmis funkcijomis.

Visa įranga gauta įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka laukia visų susidomėjusių ir smalsių lankytojų susipažinti su bibliotekos techninėmis galimybėmis ir išbandyti siūlomas paslaugas nemokamai.

Bibliotekos informacija

Duomenų bazė – lobynų skrynia

Duomenų bazė – organizuotas, sistemingai sutvarkytas duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu būdu.

Kaip taisyklė, šių dienų pasaulyje dažnai duomenys yra kaupiami, saugomi bei apdorojami kompiuteriuose, todėl viena iš Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos siūlomų paslaugų yra duomenų bazių informacijos prieinamumas.

Kai kuriomis prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis tik iš bibliotekos kompiuterių, o kai kuriomis – ir iš namų.

Biblioteka Jums siūlo BNS, Infolex, EBSCO Publishing, NAXOS Music Library internetines bazes, o nuo gegužės vidurio prie jau prenumeruojamų duomenų bazių prisidės dar dvi – 15min MAX prenumerata bei Delfi Plius.

Viena iš populiariausių duomenų bazių mūsų bibliotekoje yra EBSCO Publishing –mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas socialinių, humanitarinių, medicinos, technikos mokslo sričių tema anglų ir kitomis kalbomis.

INFOLEX duomenų bazė puikiai pasitarnaus studentams –  būsimiems teisininkams, nes tai teisinės informacijos paieškos sistema, kurioje pateikiami Lietuvos Respublikos teisės aktai ir teismų praktika. Šioje bazėje galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika. Prie šios duomenų bazės  prieiga galima tik iš bibliotekos kompiuterių.

Na, o NAXOS Music Library, tai atgaiva po dienos darbų, nes ši duomenų bazė yra pasižyminti klasikinės ir pasaulio muzikos gausa, kurią sudaro džiazo, roko ir kitų muzikos žanrų kūriniai, žinomų pasaulio garso įrašų studijų muzikos įrašai. Čia taip pat rasite informaciją apie muzikos mokslą, žanrų istoriją, atlikėjų ir kompozitorių biografijas.

Vis didesnio bibliotekų skaitytojų susidomėjimo sulaukia  BNS – didžiausia Baltijos šalių naujienų agentūra, teikianti svarbiausias politikos, verslo, kultūros ir kitų sričių naujienas iš Lietuvos bei viso pasaulio.

Džiaugiamės, kad savo bibliotekos lankytojams jau prie turimų duomenų bazių greitai galėsime pasiūlyti ir dar dvi naujas – 15min MAX bei Delfi Plius, kurios, tikimės, visiems bus naudingos.

Nepraleiskite progos ir užsukite, išmėginkite, pasinaudokite teikiamais prenumeruojamų bazių lobynais.

Vyresn. bibliotekininkė Aistė Palinauskienė

Zibalų bibliotekoje – pasakaitė apie vilką ir ožiukus

Širvintų rajono savivaldybės  Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Zibalų filialo bibliotekoje kartu su Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus ugdytinais įsitikinome, kad mažiesiems skaitytojams ne tik įdomu vartyti knygeles ryškiais viršeliais, kuriose daug spalvotų iliustracijų, klausytis garsiai skaitomos pasakos,  bet ir improvizuoti vaidinimus pagal pasakaitę.

Gegužės 12 d. vaikučiai ne tik klausėsi garsiai skaitomos brolių Grimų pasakos „Vilkas ir septyni ožiukai“, bet mokėsi vaidinti, improvizavo kartu su suaugusiais. Pasakaitė leido mažiesiems kūrėjams jaustis ramiai, laisvai. Net ir suaugusieji čia – kaip vaikai, juk visi mes ateiname iš vaikystės, kupinos gražių prisiminimų. Kiekvienam gera nors mintimis sugrįžti į prasmingai praleistas gyvenimo akimirkas ir paklaidžioti kūrybinių sumanymų labirintais. Vaikai, improvizuodami pasaką, mokosi bendrauti, geriau pažinti save, draugus, įsiklausyti į kitų nuomonę, jaučia džiaugsmą, pasitikėjimą savo jėgomis. Tad skaitykime, žaiskime ir vaidinkime kuo dažniau, juk tai padeda ugdyti kalbą, drąsą, kūrybingumą, moko bendrauti šiltai ir nuotaikingai.

 Zibalų filialo vyr. bibliotekininkė R. Makauskienė