Poezijos popietė „Nuskridę su pienių pūkais“

Iš visų pasaulio
Gėlių surinkime puokštę,
Iš viso pasaulio kalbų
Sudėkime žodžius maldai,
Iš visų padangės žvaigždžių
Suraskime vienintelę
Ir padovanokime ją likimui.
Apkabinkime seną ąžuolą –
Tegul jo jėgos teka į mus.
Parašykime po laišką
Kiekvienam mylimam žmogui,
Nusišypsokim kitiems
Nors ir nepažįstantiems.
Ir neišeikime
Nepalikę nė ženklo apie save…

Ilona Kiaušaitė,

(1998 m., iš knygos  „Nuskridę su pienių pūkais“)

Birželio 3 d. Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenės „Spindulys“ atnaujintame pastate vyko šiltas ir jaukus renginys, kviečiantis prisiminti prieš 15 metų išleistą Musninkų vidurinės mokyklos mokinių kūrybos knygelę „Nuskridę su pienių pūkais“.

Susitikimą daina „Pienė“ pradėjo musninkietis Tadas Imbrasas. Šis kūrinys tarsi atkartojo pagrindinę renginio mintį:  tik pienės pūkas težino, kur šiandieną yra šios knygelės autoriai. O jie išsiblaškė po gimtą šalį, kai kurie išvyko į tolimus kraštus ir įleido šaknis Danijoje, Anglijoje, Malaizijoje ir kitur.

Iš pažiūros pienė toks trapus augalas,  bet turinti gilias šaknis , todėl galima ją palyginti su žmogumi: auga, bręsta, įleidžia šaknis ir… lyg pienės pūkas išskrenda, palikęs darbus, mintis, žodžius, įmintas pėdas ir išbarstytas sėklas.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Musninkų ir Vileikiškių filialų bibliotekininkėms Aldonai Sakavickienei ir Janei  Rolienei kilo mintis surengti poezijos popietę ir susitikti su kūrėjais po 15 metų nubyrėjusių laiko smilčių. Aišku, ne visi galėjo atvykti, nes daugiau kaip pusė iš 15 ano meto jaunųjų kūrėjų gyvena užsienyje, kiti gi neatvyko dėl darbinių ar šeimyninių priežasčių.

Ši kukli originalios kūrybos rinktinė – tai jaunų žmonių bandymai prisijaukinti žodį, jų kūrybinis džiaugsmas suvokus, kad gal pavyko atrasti kažką, ko kiti dar nepastebėjo.

Lietuvių kalbos mokytojos Eglė Dikčienė, Zinaida Palionienė, Snieguolė Urbonavičienė, dailės mokytoja Valentina Brazaitienė, informatikos mokytoja Kristina Gatelienė, socialinė pedagogė Neringa Kazlauskaitė, buvęs Musninkų vidurinės mokyklos direktorius Vladas Trakimavičius – tie žmonės, kurie padėjo knygelei išvysti dienos šviesą ir skaitytojų akis.

Poezijos popietėje dalyvavusi  labiausiai prie knygelės išleidimo prisidėjusi Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Snieguolė Urbonavičienė pasidalino prisiminimais apie knygelės išleidimo rūpesčius, parodė, kaip atrodė pirmieji rankraščiai bei prasitarė, kad dabar mokykloje kuriančių mokinių yra mažiau.

Į renginį atvyko knygelės iliustratorius, buvęs Musninkų mokyklos mokinys Ramūnas Petrusevičius, kuris savo gyvenimą susiejo su menu, daile, fotografija. Popietės metu veikė jo grafikos darbų paroda.

Savo kūryba bei dabartiniu gyvenimu pasidalino Kristina Kalpaitė-Gatelienė, Eglė Misevičiūtė, Janina Buinickaja ir Kristina Karpičiūtė, kuri eiles kuria iki šiol ir žada išleisti eilėraščių knygutę. Dėl šeimyninių priežasčių negalėjo dalyvauti Dina Sergijenko, kuri baigė žurnalistikos studijas ir dirba  internetiniame naujienų portale „Delfi“ žurnaliste.

Keli knygelės autoriai atsiuntė savo įrašus ir prisiminimus bei linkėjimus  iš užsienio. Viena iš jų – Jurga Vaičiūnaitė, dabar gyvenanti Kopenhagoje. Kaip pati sakė, ji dabar kuria komercines eiles, nes turi savo verslą. Turininga ir įdomia medžiaga pasidalino kitas šios knygelės autorius Mykolas Vadišius, kuris  gyvena Kenijoje ir dirba kelionių vadovu. Anot jo, „kol kas dar knygos neparašė, bet ateity galbūt parašys iš savo kelionių ir patirties“.

Atvykusieji į renginį knygelės autoriai be galo jaudinosi, dalindamiesi prisiminimais. Kai kurių akyse netgi suspindėjo „išdavikė“ ašara.

Knygelėje yra ir šių kūrėjų eilės: Gintarės Stravinskaitės, Aistės Šalkauskaitės, Žanos Maldis, Justės Šapolaitės, Baltuko, Rasos Ramoškaitės, Justino Bakaičio.

Popietėje liejosi poezijos žodžiai, skambėjo buvusių Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinių Tado Imbraso ir Domanto Rolio dainos. Tadas Imbrasas netgi sukūrė muziką vienam iš šios knygelės eilėraščių.  Vedančioji  Sonata Žilinskienė atliko muzikinį kūrinį fortepijonu ir prisijungė prie baigiamosios Domanto Rolio dainos.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos direktorė Vaiva Daugėlienė, buvusi šios mokyklos mokinė, su jauduliu dėkojo gimnazijos  direktorei Palmirai Kvietkauskienei,  Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenei „Spindulys“, kūrėjams, atlikėjams, sudarytojams bei renginio vedėjoms.

Renginį vedė irgi buvusios Musninkų vidurinės mokyklos mokinės Audronė Janušauskienė ir Sonata Žilinskienė, susiejusios savo kelią su mokytojo profesija.

Tarsi pienės pūkas į praeitį nuskriejo ir ši poezijos popietė, palikdama susirinkusiems gražias akimirkas ir prisiminimus. Tai jau istorija. Liko tik sėkla, pasėta 1997-aisiais metais, ir viltis, kad ji sudygs dar ne kartą čia, gražioje Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje. O poezijos paukštė atskris ir suplasnos, palikdama nuostabų poetinį žodį.

Musninkų filialo vyr. bibliotekininkė Janė Rolienė