Seminaras, skirtas Suaugusiųjų mokymosi savaitei „ Mokymosi spalvos“ viešojoje bibliotekoje

    2016 metų lapkričio 14-20 dienomis paskelbta suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“ .   Šios savaitės  metu vyko daug renginių. Širvintų viešoji biblioteka, kaip Širvintų rajono švietimo centro partnerė, pakvietė bibliotekos lankytojus į seminarą  „Asmeninis efektyvumas – savo laiko valdymas“. Šis seminaras buvo  buvo organizuotas, vykdant projektą „Medijos keičia mūsų pasaulį, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Seminarą vedė  lektorė daktarė, docentė Janina Radvilė. Ši lektorė yra baigusi Kauno technologijos universiteto informatikos specialybę, apgynusi daktaro disertaciją, baigusi Lyderystės ir pokyčių valdymo magistro studijas MRUNI, įgijusi ACSTH koučingo specialisto kvalifikaciją, Neuralingvistinio programavimo (NLP) praktiko kvalifikaciją , PMP (Projektų valdymo profesionalo) kvalifikaciją. Dėstė Vilniaus Edukologijos universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete.

    Seminare dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, bibliotekininkai, bibliotekos lankytojai.

       Šio seminaro metu lektorė pristatė  laiko valdymo programą. Yra daugybė metodų, kaip valdyti savo laiką, kad jis būtų efektyviai naudojamas ir tarnautų mūsų tikslams. Laikas neįkainojama vertybė, kurios negalima nusipirkti, todėl niekada nevėlu pradėti jį taupyti. O mokymasis – tai investicija į ateitį.  Tai susiję dalykai, nes žinodami kaip, mes galime sutaupyti savo ir kitų laiką. Todėl norisi tai pasakyti paskaitos žodžiais: „Kartais sakome: „ Padarysiu, kai turėsiu daugiau laiko“.  Mes niekada neturėsime daugiau laiko. Mes jo turime ir visada turėjome tik tiek, kiek jo yra. Neįmanoma pasinaudoti ateitimi, negalima laiko gauti į skolą. Galime švaistyti tik esamas akimirkas – rytdienos – ne“.

 

Dalia Taparauskienė, Širvintų rajono viešosios bibliotekos projektų vadovė

Viešojoje bibliotekoje paskelbta suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia

 

    Lapkričio 14 dieną Viešosios bibliotekos skaitykla sunkiai sutalpino visus norinčius dalyvauti suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo šventėje. Tarp renginio svečių – Molėtų rajono dailės mokytojų metodinio būrelio atstovai, Širvintų rajono švietimo centro darbuotojai, dailės ir technologijų mokytojai,  Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.  Tądien buvo švenčiamos trys gražios progos:

  • suaugusiųjų mokymosi savaitės pradžia;
  • dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymas;
  • Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžia.

    Šventės dalyvius lyriškomis dainomis pasveikino Arvydo Golco ir Deimantės Stankevičiūtės duetas. Sveikinimo žodį tarė  Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Jagminienė, Širvintų švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė. Renginio vedėja –  Švietimo centro metodininkė Joalita Mackonienė  – pristatė septynioliktos suaugusiųjų mokymosi savaitės renginių programą, neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė paaiškino šios savaitės prasmę ir naudą žmonėms, direktorė Daiva Vinciūnienė įteikė Savaitėje dalyvaujančioms įstaigoms „Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ dalyvių pažymėjimus“. Tokį pažymėjimą gavo ir Viešoji biblioteka.

    Kūrybinių darbų parodos „Mokymosi spalvos“ pristatymo metu Širvintų rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Sigita Kaminskienė įteikė Molėtų rajono švietimo centrui  spalvingą atminimo dovaną. Visiems kūrybinių darbų autoriams – ir molėtiškiams, ir širvintiškiams – buvo įteiktos Širvintų rajono švietimo centro padėkos. Visa kūrėjų komanda įsiamžino bendroje nuotraukoje.

    Joalita Mackonienė pristatė Trečiojo amžiaus universiteto veiklas. Šiuo metu jį lanko 82 klausytojai. Universitete yra šie fakultetai: sveikatos, kalbų, menų ir knygos bičiulių. Pranešėja papasakojo apie šioje suaugusiųjų švietimo įstaigoje  vykstančius  užsiėmimus, švenčiamas šventes, rengiamas ekskursijas. Senjorė, daugelio veiklų iniciatorė Levutė Marija Vitienė universiteto klausytojų vardu Švietimo centro direktorei Daivai Vinciūnienei  bei metodininkei Joalitai Mackonienei  įteikė simbolines dovanėles .

    Universiteto klausytojams mokslo metų paskelbimo proga buvo pasiūlyta užtraukti dainą. Vadovaujami Leono Vaicekausko, senjorai padainavo liaudies dainą „Pučia vėjas“. Paskelbus naujų mokslo metų pradžią, visa universiteto bendruomenė išskubėjo į Švietimo centrą. Čia jų laukė veiklų planavimo posėdis.

    Šventinis renginys baigėsi, tačiau Viešojoje bibliotekoje liko jo rezultatas – Širvintų bei Molėtų rajonų dailės ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų paroda “Mokymosi spalvos“,  talpinanti visas gyvenimo teptuko spalvas.

                                Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus  vedėja

Almutė Kanapienienė

Kaip gydyti knygas?

    Vykdant draugijos „Lietuvai pagražinti“ Širvintų skyriaus projektą – ekspoziciją „Širvintų krašto mokyklos istorijos“ (projekto autorė Danguolė Skrebutėnienė), viešojoje bibliotekoje vyko popietė ,,Kaip gydyti knygas?“. Popietėje dalyvavo Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos 6 D klasės moksleiviai, kurie mokėsi ,,gydyti” knygas (klasės vadovė Vida Stakauskaitė). Užsiėmimą vedė projekto partneriai – viešosios bibliotekos direktoriaus  pareigas  laikinai einanti  Vaiva Daugėlienė ir bibliotekininkės.

    Popietės metu mokiniai turėjo galimybę „gydyti“ knygas neįprastu būdu, kurį parodė viešosios bibliotekos darbuotojos. Jos panaudojo žinias, kurias įgijo iš paskaitos apie atliekų rūšiavimą ir jų panaudojimą kitiems tikslams (paskaitą vedė VšĮ „RV Agentūra“ direktorė ir VšĮ „Žaliasis taškas“ atstovė). Reikėjo visai nedaug – nereikalingų medžiagos skiautelių, vienišų pasimetusių sagų, kartono likučių iš panaudotų dėžių ir kanceliarinių priemonių (žirklių, klijų ir kt.). Iš šių nebenaudojamų ir nereikalingų atliekų mokiniai galėjo pasigaminti knygas padėsiančius tausoti daugkartinius knygų aplankus.

    Popietėje dalyvavę Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 6 D klasės moksleiviai su dideliu užsidegimu ir entuziazmu „gydė“ knygas. Gamino daugkartinius knygų aplankus, kurie padės tausoti pavargusias, išsekusias ir dar labai reikalingas bei skaitomas knygas. Kolektyvinis mokinių su bibliotekos darbuotojų pagalba atliekamas knygų „gydymas“ ėjosi, kaip iš pypkės. Netilo balsų klegesys, aidėjo juokas.

    Popietei baigiantis, dar kurį laiką mokiniai dalinosi savo potyriais, jausmais. Lygino vieni kitų darbus, džiaugėsi, kad viskas pavyko puikiai. Knygutės, kurioms reikėjo pagalbos, buvo „išgydytos“. Projekto autorė Danguolė Skrebutėnienė įteikė mokiniams rašiklius.

    Laikinai viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas einanti Vaiva Daugėlienė dėkojo popietėje dalyvavusiems mokiniams, jų vadovei Vidai Stakauskaitei ir projekto autorei Danguolei Skrebutėnienei. Linkėjo ir toliau daryti gražius ir naudingus darbus, kviesdama sugrįžti dar ir dar kartą.

    Popietė netruko išgaruoti it dūmas. Tačiau moksleiviai, gavę naudingų žinių ir praktikos, kaip „gydyti“ ir tausoti knygas, galės tai panaudoti visada.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Vaikas ir knyga

    Vykdant skaitymo skatinimo projektą ,,Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti” viešojoje bibliotekoje viešėjo VšĮ ,,Laikas skaityti” direktorė Rūta Elijošaitytė. Ji skaitė paskaitą „Vaikas ir knyga“: suteikė naudingos ir įdomios informacijos apie skaitymą vaikams, atsakė į taip rūpimus klausimus, pasidalino savo patirtimi. Projektą remia  Lietuvos Kultūros taryba.

    Projekto autorė vyr. bibliotekininkė Lolita Pliukštienė pristatė vakaro viešnią, pasidalino savo ilgamete darbo patirtimi, kaip viskas kito ir kaip keitėsi patys jauniausi bibliotekos lankytojai. „Pasirinkimas knygų yra labai didelis, jų yra daug ir labai įvairių, tačiau skaitančių vaikų vis mažiau. Vaikai turi būti pratinami prie skaitymo šeimose“, – mintimis dalinosi Lolita Pliukštienė.

    VšĮ „Laikas skaityti“ direktorė Rūta Elijošaitytė išsamiai ir argumentais pagrįsdama pasakojo apie skaitymą, apie jo naudą vaikams. Ji pateikė 2015 metų aktualius statistikos duomenis apie sumažėjusį skaitymą vaikams namuose, pristatė JAV atliktų tyrimų duomenis apie skaitymo svarbą vaikams kuo ankstesniame amžiuje. R. Elijošaitytė  supažindino susirinkusius su literatūra, kurią reikia skaityti skirtingais amžiaus tarpsniais, kalbėjo apie tai, kaip skaityti, kad reikia skaityti su intonacija, sakydama: „skaitytoją reikia ugdyti kuo anksčiau, nuo gimimo“. Atsakė į taip aktualų klausimą visiems auginantiems vaikus: kokia skaitymo nauda vaikui? Skaitymas vaikui suteikia empatiją, gebėjimą reikšti mintis ir jausmus, mokėjimą įsisavinti žinias, lavina kalbą ir daugelį kitų gebėjimų, kurių jam prireiks gyvenime.

    „Tam, kad vaiką sudomintum skaitymu, prieiti prie vaiko reikia jo kalba. O svarbiausia – skaitykite patys. Vaikai mus mėgdžioja. Jeigu matys skaitančius žmones, jiems tai atrodys natūralus dalykas“, – kalbėjo Rūta Elijošaitytė.

    Paskaitos metu Rūta Elijošaitytė dalinosi patirtimi, kaip dažnai sulaukia klausimų apie knygų kokybę ir kaip išsirinkti tinkamas knygas vaikams. Ji nurodė tikslius rodiklius, kaip elgtis ir į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai yra: skaityti vaikiškas knygas patiems, klausti patarimo bibliotekose ar knygynuose, atkreipti dėmesį ar knyga, kurią išsirinkote yra apdovanota, nevengti juokingų knygų, žiūrėti knygų fizinės kokybės (knyga turi būti patogi vaikui laikant ją rankose), atkreipti dėmesį į knygų kokybę, o ne kiekybę.

    „Ne visada mes matome taip pat, kaip mato mūsų vaikai. Reikia leisti vaikui rinktis pačiam. Vaikas randa save knygoje. Nereikia sakyti vaikui, kad jo pasirinkta knyga yra bloga. Vaikas pats atsirinks“, – kalbėjo Rūta Elijošaitytė.

    Vakaro metu susirinkusios mamos uždavinėjo klausimus, į kuriuos vakaro viešnia mielai atsakė. Netrukus įsivyravo ir diskusija, kurios metu mamos ir pedagogės dalinosi savo patirtimi, metodais, kuriuos naudoja namuose savo vaikams. Labai įdomiu metodu pasidalino Sigita Kaminskienė – instrukcijos skaitymas. „Kai mano sūnus gavo žaislą, kurio norėjo ir nežinojo, kaip jį sukonstruoti, aš paraginau jį perskaityti instrukciją. Ir taip šis metodas mums pasiteisino“, – šypsodamasi pasakojo Sigita Kaminskienė.

    Vakarui pasibaigus laikinai viešosios bibliotekos direktorės pareigas einanti Vaiva Daugėlienė dėkojo vakaro viešniai ir įteikė gėlių.

    Paskaita buvo kupina gerų emocijų, naudingų ir įdomių patarimų. Skaitykime patys, skaitykime savo vaikams, nes skaitymas visapusiškai mus praturtina, pamaitina žiniomis, kurių neįmanoma prarasti.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Startuoja akcija „Knygų Kalėdos” – dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą!

 

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

    Dovanokime knygas – įkvepiančią, pamokančią, patariančią, motyvuojančią literatūrą. Akcija „Knygų Kalėdos“ skatina bendrauti ir dalytis knygomis su tais, kuriems jų trūksta, dalytis ta knyga, kuri kažkuriam skaitytojui parodys naujus kelius, atvers gražesnius horizontus. Tikime, kad net ir pačiuose skurdžiausiuose namuose gali gyventi knyga, įkvepianti savo skaitytojus – vaikus, tėvus ar net visą šeimą – keisti savo gyvenimą taip, kaip jiems norisi.

Socialiai atsakingi yra ir akcijos „Knygų Kalėdos“ bičiuliai – Lietuvos miestų ir miestelių, mokyklų bibliotekų darbuotojai. Į jų organizuojamus renginius pirmiausia kviečiami sunkumus patiriantys žmonės, dienos centrus lankantys vaikai.

Ši akcija prasidėjo 2011 m., kai Prezidentė gavo vaikų iš Šiaulių P. Višinskio gimnazijos laišką su prašymu padovanoti naujų knygų jų bibliotekai. Iš tiesų, per sunkmetį sumažintas valstybės finansavimas bibliotekoms apsunkino naujų, skaitytojams aktualių leidinių įsigijimą ir nuskurdino knygų fondus. „Knygų Kalėdos“ buvo visuomenės atsakas į situaciją sąmoningai dovanojant naujas, skaitytojų mėgstamas knygas miestų ir miestelių, mokyklų bibliotekoms ir visiems knygų mylėtojams. Per penkerius akcijos „Knygų Kalėdos“ metus šalies bibliotekoms padovanota per 172 tūkst. knygų.

Akcija „Knygų Kalėdos“ tapo visuotiniu, knygų bičiulius visoje šalyje sutelkiančiu judėjimu, kuriame dalyvauja 1270 viešųjų bibliotekų ir 1500 mokyklų bibliotekų. Knygas tradiciškai dovanojo šalies gyventojai, bendruomenės, verslo ir visuomeninės organizacijos, leidėjai ir rašytojai, užsienio šalių ambasados.

   Akcija šiais metais vyks lapkričio 14 – sausio 6 dienomis.

Akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Humanitas, Knygų namai, Pegasas, Vaga ir Sofoklis bei prekybos tinklų IKI ir RIMI Hypermarket parduotuvėse. Taip pat portaluose Debesuganyklos.lt, Knygynas.lt, Knygos.lt, Knygukatalogas.lt, Knyguklubas.lt, Niekorimto.lt, Manoknyga.lt, Pegasas.lt, Sofoklis.lt ir Tikraknyga.lt bei Lietuvos pašto skyriuose.

     Visos akcijos knygos bus padovanotos šalies mokyklų bibliotekoms.

Daugiau informacijos apie akciją ir knygas rasite www.knygukaledos.lt ir socialinėje paskyroje „Facebook“ @knygukaledos.

    Skaitykime, dovanokime ir dalinkimės!

 

Muzikinis spektaklis – žaidimas „Aplink pasaulį“

Vykdant skaitymo skatinimo projektą „Nuo nemokėjimo skaityti iki negalėjimo neskaityti“ Širvintų viešojoje bibliotekoje svečiavosi „Labaiteatras“ su muzikiniu spektakliu – žaidimu ,,Aplink pasaulį“. Jame vaidino aktorė, režisierė Agnė Sunklodaitė, kompozitorius Deividas Gnedinas. Tai  improvizuota  kelionė aplink pasaulį, kurioje skambėjo daug muzikos, fantazijos šėlsmo ir žaidimų. Mažieji žiūrovai patys tapo šios kelionės dalyviais – plaukė laivu, skrido oro balionu, galėjo pabūti lėktuvo kapitonais ir netgi aplankyti Suomijos, Anglijos, Prancūzijos ir kitų šalių gyventojus.

Širvintų pradinės mokyklos ir Musninkų A.Petrulio gimnazijos pradinukai, Buratino lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai aktyviai įsijungė į spektaklį: garsiai dainavo, išraiškingai vaidino, vaikščiojo podiumu, kirto lianas, bėgo nuo krokodilo ir pagaliau grįžo į Lietuvą. Šio edukacinio spektaklio tikslas lavinti vaizduotę, kūrybiškumą, supažindinti vaikus su kitomis pasaulio šalimis, skatinti vaikų domėjimąsi kitų šalių papročiais, nepamirštant savo tėvynės.

Projektą remia Lietuvos Kultūros Taryba.

 

Vyresnioji bibliotekininkė Lolita Pliukštienė

Popietė „Apie knygas ir pyragus“ Juodiškių filiale

   Jeigu būtum knyga, kokia knyga būtum? Ką norėtum pasakyti skaitytojui? Kaip atrodytum? Kam ši knyga būtų skirta? Galbūt jau egzistuoja knyga, kuri apibūdina tave? Šiuos ir panašius klausimus aptarėme su popietės „Apie knygas ir pyragus“ dalyviais. Džiaugėmės knygų, pasakojančių apie mus, įvairove – nuo meilės dramų ir psichodelinių detektyvų iki „Mikės Pūkuotuko“ ir jo nervingo veikėjo Paršelio. Tokius įdomius, įvairius savo vidinius pasaulius atsinešėme šią popietę. Žinoma, aptarėme šiuo metu skaitomas knygas ir gaminome joms skirtukus iš atliekų: jau naudotų kartono lapų, senų vokų, spalvoto popieriaus ir siūlų likučių.

    Padirbėję apsidovanojome gardžiais pyragais. Degustavome saldėsius naudodami visus savo pojūčius, dalindamiesi savo pyragų receptais, aptarėme, kaip galėtumėme juos paįvairinti. Susikūrėme receptų kraitelę ateities skanėstų gamybai. Taip pat domėjomės pyrago atsiradimo istorija.  Įdomu tai, kad pirmieji pyragai buvo nesaldūs – su mėsos ar žuvies įdaru. Tokie prabangūs patiekalai pradėti gaminti XII a. Šiaurės Europoje. Į Lietuvą šį, tik didikams prieinamą patiekalą, atvežė Bona Sforca XVI a. Šio amžiaus pabaigoje prasidėjo saldžių pyragų era daugumoje Europos valstybių. Sužinojome, kokie pyragai populiarūs Šiaurės Amerikoje, Naujoje Zelandijoje ir Australijoje, kas pradėjo pyragų mėtymo į veidą tradiciją populiariojo kultūroje. Taip Juodiškių bibliotekoje paminėjome Tarptautinę Pyragų dieną.

Juodiškių filialo vyr. bibliotekininkė