Knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas

Lapkričio 3 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.

Vakaro viešnią pristatė ir Justino Marcinkevičiaus eiles apie Monsinjorą K.Vasiliauską skaitė bibliotekos skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė.

Į jaukų vakarą susirinko visi, kuriems yra artimas tikėjimas, kurie norėjo išgirsti apie Biblijos sėjėją, visi tie, kurie norėjo pajusti tą šilumą, kurią žmonėms dovanojo Monsinjoras.

Kunigas Kazimieras Vasiliauskas mirė nuo kepenų vėžio. Palaidotas yra Antakalnio kapinėse. „Kunigas Kazimieras atidavė visą save žmonėms iki paskutinio savo atodūsio“, – kalbėjo R.Sakalauskaitė, cituodama Monsinjoro pasakytus žodžius: „Kada, jeigu ne dabar?“.

Ramunės Sakalauskaitės ir Monsinjoro draugystė prasidėjo Sąjūdžio metais. „Ši draugystė buvo išmintingo, apsiskaičiusio, talentingo žmogaus mokymas gyvenimo tiesų.“, – pasakojo žurnalistė. „Draugystę reikia sutvirtinti mažomis dovanėlėmis“, – prisiminė kun. Kazimiero Vasiliausko žodžius R. Sakalauskaitė.

Knygoje yra dar niekur nepublikuoti Monsinjoro laiškai, dokumentai iš archyvų, kurie atskleidžia faktus apie kunigo gyvenimą, tremtį, mokymą, patirtis, išgyvenimus, darbus žmonėms ir tarnystę Dievui. Joje bus galima perskaityti Monsinjoro mokinio Lentvario bažnyčios klebono Gintaro Petronio, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rektoriaus Ričardo Doveikos ir kitų kunigų bei žmonių, artimai pažinojusių kun. K.Vasiliauską liudijimus.

Išvykdamos į ilgesnes keliones pas kun. Kazimierą palaiminimo ateidavo rašytoja Jurga Ivanauskaitė, režisierė Dalia Ibelhauptaitė. „Jis visuomet į kišenę įdėdavo po banknotą sakydamas: „čia tam, jei pritrūktų maisto“. Kunigas priimdavo visus žmones. Jis visiems paklydusiems, ieškantiems paguodos atrasdavo laiko – nuraminti, padėti, paguosti.“, – pasakojo žurnalistė.

Vakaro metu prisiminimais apie Monsinjorą pasidalino vicemerė, rajono tarybos narė Irena Vasiliauskienė ir ilgametė pedagogė, mokytoja Danutė Miliukienė, kuri papasakojo savo tėvelio prisiminimus iš tremties.

„Niekada nepulk smerkti žmogaus iš pirmo žvilgsnio, nežinodama jo gyvenimo istorijos“, – vakarui baigiantis Monsinjoro pamokymą prisiminė Ramunė Sakalauskaitė.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas savo pamoksluose pabrėždavo amžinąsias vertybes, Biblijos tiesas, meilę savo artimui ir atleidimą savo priešams ir priespaudėjams.

Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jį atranda. (Mato 7:14). Biblijos slėpiniai yra gyvenimo tiesos, išganymo kelias, kuriuo einant pasieksime amžinybę.

Gyvenimas trapus ir nenuspėjamas, reikia neužmiršti tų tiesų ir jomis vadovautis, ruošiant savo širdis ir sielą amžinajam gyvenimui aukštybėse.

 

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Kuriame ir skaitome knygas

    Knygos gimsta daugelio žmonių darbo dėka: autorių, iliustruotojų, vertėjų, leidėjų, grafikos dizainerių, spaustuvininkų,  knygų pardavėjų, bibliotekininkų.  O mes, skaitytojai, atėję į biblioteką, jas vartome, renkamės sau patinkančią ir skaitome.

    Lapelių bibliotekoje įvyko popietė, kurios metu dalyviai buvo pakviesti sukurti savo knygelę. Knygeles kūrėme iš įvairių medžiagų: kartono, medžiagos, tapetų. Meniniam apipavidalinimui panaudojome smeigtukus, plunksnas, skardinių medžiagą, taip suteikdami joms savitą grožį. Bekurdamas knygelę, kiekvienas dalyvis pasakojo ką į tą knygelę rašys, kokį piešinį ar nuotrauką klijuos.

    Sekančios popietės metu bibliotekininkė pakvietė vaikus paskaityti Otfrydo Proislerio knygelę „Vaiduokliukas“. Bibliotekininkė sukūrė „Vaiduokliuko“ personažą, kuris popietės metu šypsojosi, besiklausydamas vaikų skaitymo. Knygelės ištrauką skaitė Dominykas K., Odeta K. Iš pasakojimo vaikai sužinojo, jog „Vaiduokliukas“ pasirodydavo naktį, bet jam rūpėjo pasaulį tirti ir dienos metu. Popietės dalyviai nupiešė „vaiduokliuką“ mėnulio šviesoje.

       Už dalyvavimą popietėje atsiminimui bibliotekininkė įteikė po priziuką „Vaiduokliuką“, skaitovui – sukurtą knygelę.

Lapelių filialo vyr. bibliotekininkė Janė Stravinskienė

Konkursas

Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia patalpų (56,60 kv.m.), esančių Slyvų g. 5, Šiaulių k., Širvintų sen. nuomos konkursą. Tikslinė paskirtis – komercinei veiklai vykdyti. Pradinė 1 kv. m. kaina 2,95 Eur/mėn. Turto nuomos sutarties terminas 5 metai.

Pareiškimai priimami 15 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje (Viešojoje bibliotekoje, direktoriaus kabinete).

Pradinį įnašą už 3 mėn. (500,91 Eur) įnešti į sąskaitą Nr. LT56 4010 0420 0001 0073 AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Konkursas vyks lapkričio 15 d. 14 val., Viešojoje bibliotekoje (direktoriaus kab.) pasiteirauti tel. 8 699 14 130.

Norintys dalyvauti turto nuomos konkurse pateikia užklijuotą voką, kuriame turi būti:

  1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas (fiziniams asmenims); įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas, banko kodas, adresas, sąskaitos numeris, (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu ar registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis.
  2. Juridinis asmuo pateikia asmens registracijos pažymėjimo kopiją ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu ir įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją).
  3. Fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.

Ant voko turi būti nurodyta „patalpų, esančių Šiaulių kaime (Slyvų g. 5, Širvintų sen.) turto nuomos konkursui“.

Mokymai  Širvintų viešojoje bibliotekoje

    Širvintų viešojoje bibliotekoje organizuoti mokymai  Širvintų rajono viešosios bibliotekos darbuotojams. Tai viena iš Širvintų viešojoje bibliotekoje įgyvendinamo projekto „Medijos keičia mūsų pasaulį“ veiklų. Projekto pagrindinė dalis – mokymai asmens duomenų apsaugos klausimais. Jis iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. Projektas skirtas Širvintų rajono bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimui.

    Mokymų tema: „Nematomi pavojai internete: asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje”. Juos vedė VGTU Informacinių technologijų ir sistemų centro vadovė Eglė Švedaitė – Radvilė.

    Lektorė išsamiai ir aiškiai pristatė, kokie pavojai gali slypėti blogai suformuotuose slaptažodžiuose, kuriuos lengvai gali atspėti I-ojo kurso informatikos studentas. Jos įtaigus balsas ir temos aktualumas nepaliko abejingų.

    Lektorė atsakė į klausimus, kuriuos uždavė mokymų dalyvės. Tai nebuvo vien profesinės veiklos klausimai.

    Tą pačią dieną šie mokymai vyko ir Širvintų vaikų dienos centro lankytojams. Jiems taip pat reikia žinoti, kaip apsaugoti savo paskyras socialiniuose tinkluose, ką galima viešinti, ko  negalima viešinti etikos sumetimais, taip pat kaip pašalinti jau įkeltą informaciją.

  Interneto platybės tai lyg ir nematomi saitai, tačiau kiekvienas programuotojas gali surinkti informaciją apie kiekvieną asmenį, ypač jei informacija yra menkai apsaugota arba lengvai prieinama kiekvieno asmens socialinių tinklų paskyrose. Šią žinią mokymų dalyviams stengėsi perteikti lektorė ir jai tai pavyko.

    Interneto nereikia bijoti – tiesiog reikia žinoti, kaip apsaugoti savo asmens duomenis jame. Mokymų dalyviai žinos, ką galima talpinti socialiniuose tinkluose, kaip apsaugoti savo programinę įrangą nuo kenksmingų programų ir įsilaužėlių.

Dalia Taparauskienė, Širvintų rajono viešosios bibliotekos projektų vadovė

 

Skaitymo skatinimo projektas

Turėjęs įvykti spektaklis – žaidimas „Aplink pasaulį” ATŠAUKIAMAS. Spektaklis perkeliamas į lapkričio 9 d. 10 val. Atsiprašome už nepatogumus.
14731266_1127723733985076_6954182892690353809_n

„Pasauliui apie Lietuvą. Praeities pėdsakais“

Spalio 17 d. 16 val. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko respublikinio dailės projekto ,,Pasauliui apie Lietuvą. Praeities pėdsakais” dalyvių darbų parodos atidarymas. Paroda skirta LRT 90 – mečiui.

Renginyje svečiavosi dailės projekto autorė Danutė Kibickienė, Širvintų rajono švietimo centro direktorė Daiva Vinciūnienė, laikinai Meno mokyklos direktorės pareigas einanti Daiva Chadusevičienė, dailės mokytoja – metodininkė Sigita Kaminskienė. Parodos atidarymą moderavo Širvintų rajono švietimo centro metodininkė Roma Vareikienė.

Atidarymo metu skambėjo rašytojo Igno Šeiniaus žodžiai (skaitė Roma Vareikienė), akordeonistų Pijaus Jonaičio, Tomo Pilkos, Eriko Ašakos, Nikolo Einorio ir Ugniaus Romaškos atliekami kūriniai (mokytoja Tatjana Maciulevič).

Dailės mokytoja Danutė Kibickienė renginio dalyviams papasakojo, kaip gimė dailės projekto idėja, parodė nuotraukas, pasakojo apie pirmuosius žingsnius projekto įgyvendinimo link, pasidžiaugė, kad Nacionalinis radijas ir televizija sutiko šį projektą kartu organizuoti. Šioje dailės projekto parodoje – konkurse eksponuojami mokinių iš Vilniaus, Ignalinos, Rokiškio ir Širvintų darbai.

Nebuvo apsieita ir be sveikinimo žodžių, gėlių, atminimo dovanų, padėkų ir diplomų įteikimo. Širvintose pirmosios vietos diplomai buvo įteikti moksleiviams Samantai Vaidakaitei ir Laurynui Savickui bei padėkos vėliau prie konkurso prisidėjusiems Julijai Judeikytei, Normantui Marčiulaičiui ir Aurėjai Pakštytei (mokytoja S.Kaminskienė). Už puikų moksleivių parengimą integruotam Vilniaus Žemynos gimnazijos respublikiniam projektui – konkursui „Pasauliui apie Lietuva. Praeities pėdsakais“ buvo įteiktos padėkos mokytojoms Sigitai Kaminskienei ir Jolitai Jurkevičiūtei. Už pagalbą ir geranorišką bendradarbiavimą padėkos buvo įteiktos laikinai Viešosios bibliotekos direktorės pareigas einančiai Vaivai Daugėlienei, Širvintų rajono švietimo centro direktorei Daivai Vinciūnienei, laikinai Meno mokyklos direktorės pareigas einančiai Daivai Chadusevičienei, renginio vedėjai metodininkei Romai Vareikienei. Daiva Vinciūnienė įteikė padėkas respublikinio projekto – konkurso autorei Danutei Kibickienei bei projekto dalyviams.

Renginio pabaigoje respublikinio dailės projekto autorei D. Kibickienei ir mokytojai – metodininkei S. Kaminskienei šiltus sveikinimo žodžius sakė ir gėles dovanojo laikinai Viešosios bibliotekos direktorės pareigas einanti V. Daugėlienė. Metodininkė Roma Vareikienė kvietė dar pasilikti ir pasigrožėti paroda.

Dar kurį laiką į renginį susirinkę žmonės šnekučiavosi, apžiūrinėjo darbus. Paroda „Pasauliui apie Lietuvą. Praeities pėdsakais“ bus eksponuojama Viešosios bibliotekos skaitykloje visą mėnesį. Maloniai kviečiame apsilankyti ir apžiūrėti LRT 90 – mečiui skirtus darbus.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

Rožinės šviesos įžiebimo ceremonija „NEDELSK“ akcijai paminėti

Spalio 13 d. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko rožinės šviesos įžiebimo ceremonijos vakaras, skirtas krūties vėžio profilaktikos projektui ,,NEDELSK” paminėti. Rožinės šviesos įžiebimą rajone organizavo gerosios valios ambasadorės. Rožinė šviesa Širvintose įžiebiama jau tryliktąjį kartą.

Renginį moderavo Skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė, kuri pristatė vakaro viešnias, priminė projekto „NEDELSK“ istoriją, pristatė Širvintų gerosios valios ambasadorių vykdomas veiklas ir akcijas: „Kartu mes stipresnės“ ir rajono mokyklose vykdomą akciją „Laiškas mamai“. Dėkojo moterų klubui „Jums“ ir Agnei Zuokienei už padovanotas knygas.

 „NEDELSK“ renginyje svečiavosi projekto iniciatorė ir vadovė Lietuvoje Agnė Zuokienė. Ji pasakojo, kaip svarbu rūpintis ne tik savo sveikata, bet skatinti ir kitas moteris nedelsti. Toks yra ir gerosios valios ambasadorių įsipareigojimas ir siekis, kad reikia tai daryti ne tik rožinio mėnesio metu, bet visada. „Rožinis „NEDELSK“ autobusėlis apvažiavo visą Lietuvą. Savo sveikatą jau pasitikrino šimtas tūkstančių moterų. Noriu, kad pasitikrintų kuo daugiau“, – kalbėjo A.Zuokienė.

Romantiško ir jaukaus vakaro metu Agnė Zuokienė kartu su projekto „NEDELSK“ iniciatore Širvintose, moterų klubo „Jums“ prezidente Laima Dorofejevaite paskelbė naujas gerosios valios ambasadores. Ja tapo ir laikinai Viešosios bibliotekos direktorės pareigas einanti Vaiva Daugėlienė bei kitos moterys: Žaneta Aleksandravičienė, Eugenija Lenčiauskienė ir Nijolė Didžiokienė. Joms buvo įteiktos padėkos, kad prisijungė prie krūties vėžio prevencijos projekto „NEDLSK“  ir tapo gerosios valios ambasadorėmis. Ambasadorėms buvo įteiktos gėlės, skambėjo šilčiausi žodžiai.

Vakarui jaukumo suteikė ir bibliotekos darbuotojos Vaidutės Lebeckienės skaitytas laiškas mamai. Jautri legenda apie tūkstantį gervelių giliai sujaudino. Japonai tiki, kad išlanksčius 1000 gervelių, liga pasitraukia.

Jausmingo vakaro metu, virpindamas gitaros stygas, muzikinius intarpus atliko ir dainomis sušildė mokytojas Arvydas Golcas su mokine Deimante Stankevičiūte. Dainoms nutilus, jas dar galėjai jausti sklandant ore.

„Kad nebūtų svetimo skausmo. Raginkime moteris tikrintis“, – baigiantis vakarui kalbėjo L.Dorofejevaitė.

Vakaras buvo jaukus ir šiltas, regis, galėjai girdėti vienu ritmu plakančias moterų širdis. Mes esame stiprios, jautrios, gražios ir mylimos. Mes, mamos, dukros, močiutės, mes tos rožinės gervelės, kurios nešą viltį ir taiką ir esame taip stipriai reikalingos, tiems, kurie šalia mūsų. Nedelskime, dėl savęs ir dėl tų, kurie mus myli.

Bibliotekininkė Ugnė Trumpickaitė

 

Su knyga pasitikome rudenį

Vėl ruduo. Žalvariuojanti veda brydė
Į tenai, kur šermukšnių koralai nuraudę.
Vėl ruduo. Lietumi tviska saulėj raidė
Tavo žvilgsnis ir veidas, voratinklį gaudęs.
—————————————————-
Vėl ruduo. Leisk – sušildysiu Tavo rankas.
Šešėliuoja, sakai. Vis tankiau … Na ir kas …

(R. Kuršytė. Vėl ruduo)

Tarsi susigėdę staiga nuraudo klevai. Šermukšnis pabėrė karolių kekes. Pritilo paukščių giesmininkų balsai. Ruduo… vėl ruduo šešėliuoja ir spindi, žadina šiltus jausmus.
Spalio 12 – osios  popietę  paskaityti ir paklausyti rudeniškų eilių į Kiauklių biblioteką rinkosi poezijos mylėtojai. Popietė buvo skirta rudenio tematikai. Skaitėme B. Brazdžionio, P. Keidošiaus, Just. Marcinkevičiaus, V. Masiukienės, D. Miliukienės, H. Radausko eilėraščius.
Ruduo pažadina mumyse šiltus jausmus, dovanodamas laiko skaitymui ir susitikimams su knygos bičiuliais.

Vidmantė Meškienė, Kiauklių filialo vyr. bibliotekininkė