Ugnė Trumpickaitė

Parodos „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“ atidarymas

Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko Širvintų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų parodos „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“ atidarymas.

Mokiniams  pasiruošti padėjo mokytojos ekspertės Stasė Rulevičienė ir Aldona Ragelskienė, mokytojos metodininkės Jolita Jurkevičiūtė ir Sigita Kaminskienė, mokytoja Jelena Labanauskienė.

„Ši paroda jau tapo tradicija. Ją mes skiriame Vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vaikai piešia Lietuvą, mūsų Tėvynės gamtos grožį. Šiuose vaikų darbuose galima pamatyti viską. Juose daug meilės savo kraštui, gimtinei, žmonėms. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės mokinių darbais. Linkime jiems ir toliau tobulėti, kurti grožį“,- kalbėjo mokytoja ekspertė Aldona Ragelskienė.

Parodą atidarė Širvintų meno mokyklos muzikos skyriaus kvartetas atliekama I.Šeduikienės  daina „Labas man ir tau“ (mokytoja metodininkė Julija Jedzevičienė). Taip pat šis mokytojos Julijos Jadzevičienės vadovaujamas kvartetas atliko ir dar vieną I.Šeduikienės dainą „Nupiešiu Lietuvą“.

Meno mokyklos dailės skyriaus mokinės Dina Virkšaitė ir Ugnė Korsakaitė dalijosi žinomų lietuvių autorių Šatrijos Raganos ir Vytės Nemunėlio kūryba apie meilę Tėvynei – apie Lietuvą.

„Žemė, kurioje gyveno mūsų protėviai, kurioje gyvename mes, kurioje gyvens mūsų ainiai – Lietuva. Vasario 16-tą ištarti žodžiai Lietuva – Nepriklausoma Valstybė ir uždegta Laisvės ugnelė bei liepsnojanti meilė Lietuvai visada jungs praeities, dabarties ir ateities kartas. Lietuva labai turtinga, nes turi patį didžiausią turtą – Žmones, nenugalimos tautos dvasią. Visada ir visur prisiminkime, kad Lietuva nedidelė, bet didelė jos TIESA: BŪTI, IŠLIKTI. Ir tą tiesą bei meilę savo Tėvynei mes – Lietuvos vaikai – neškime savo širdyse per visą gyvenimą“ , – šiuos uždegančius  visuomenės veikėjos A.Rupšytės žodžius skaitė Ugnė Korsakaitė. Ir taip dar kartą stipriai pabrėžė mums visiems ir mus visus – tautiečius  vienijančią ir svarbią mūsų šaliai datą – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Po tokių uždegančių žodžių apie mūsų LIETUVĄ, TĖVYNĖS MEILĘ IR LAISVĘ muzikinį T.Šerno kūrinį „Svajonėlė“ atliko Adrija Redeckaitė kartu su mokytoja Loreta Ardzevičiūte, taip pat kartu su mokytoja Vytauto Klovos „Preliudą“  smuiku griežė Laura Pažusytė.

Renginiui baigiantis, sveikinimo žodį sakė Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė. Ji džiaugėsi meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybiniais darbais, paroda,  tapusia tradicija, sveikino ir įteikė gėlių mokinius ruošusioms mokytojoms. Džiaugėsi ilgalaikiu Širvintų meno mokyklos ir Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos bendradarbiavimu ir direktorei Vaivai Daugėlienei įteikė molinį suvenyrą.

Po Širvintų meno mokyklos direktorės sveikinimo skambėjo dueto Modestos Bakšanskytės ir Urtės Želvytės atliekamas muzikinis Manfried Šmitz kūrinys „Pokštas“ (mokytoja metodininkė Jurga Sarpauskienė).

Parodos atidarymo pabaigoje, dainavo Širvintų meno mokyklos mokinė Austėja Šimkutė – „Dainų dainelės“ respublikinio dainų konkurso laureatė (mokytoja Jurga Sarpauskienė). Austėja Šimkutė atliko dainą „Mėlynos gatvelės“, o jai akomponavo mokytojas Gintaras Pauliukonis.

Ugnė Trumpickaitė

 

Svečiuose kunigas Robertas Grigas

Lietuvos respublikos seimas nutarė 2019-uosius paskelbti Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais. Taip nuspręsta atsižvelgiant į tai, kad 1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos.

Vasario 9 d. Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko renginys, kuris skirtas šiems metams paminėti. Svečiavosi kunigas Robertas Grigas.

Robertas Grigas žinomas kaip pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, lietuvybės pogrindžio spaudoje skleidėjas. 1987 m. su bendraminčiais dalyvavo pirmajame viešame Molotovo-Ribentropo paktą pasmerkusiame mitinge, už tai patyrė sovietų slaptųjų tarnybų terorą. 1991 m. per sausio įvykius budėjo Lietuvos Aukščiausioje Taryboje, stiprino parlamento gynėjų dvasią

Nuo 1975 m. rašo eilėraščius, parengė kelis rinkinius: „Iš dūžtančios Galeros“, „Kelias Lietuvon“, „Katakombų gėlės“ , „Marijos ašara“, „Benamės svajos“. Išgyvenimus sovietų kariuomenėje aprašė knygoje „Rekrūto atsiminimai“. Naujausia eilėraščių knyga – 2018 m. išleista „Dangus ir dykuma“.

Kunigas Robertas Grigas dalijosi savo patirtimi apie to meto įvykius, skaitė savo eiles iš naujausios knygos ,,Dangus ir dykuma‘‘, kur atsispindėjo tremties ir rezistencijos temos. Svečias pasakojo ne tik apie save, vaikystę, tarnystės pradžią, bet ir apie Tėvynės meilę, laisvę ir nepriklausomybę.

Vaikų darbai Atkurtos Lietuvos 100-mečiui

 Visą vasario mėnesį leidžiamės į istorijos pinkles. Vis dar vyksta skaitymai ir edukaciniai užsiėmimai, skirti Atkurtos Lietuvos 100-mečiui.

Kartu su vaikais skaitėme apie vėliavą, herbą, Lietuvos Respubliką, mūsų šalies klimatą, kraštovaizdį. Susipažinome su visais Lietuvos prezidentais, Senosiomis sostinėmis ir kitais įdomiais istoriniais faktais.

Vyko edukaciniai užsiėmimai, kurių metu vaikai turėjo sudėlioti ir įvardinti, kokį prezidentą mato paveikslėlyje. Vaikai susidomėję dėliojo vis spėliodami, kurį gi Lietuvos Respublikos prezidentą ištraukė burtų keliu. Kartu kūrėme Gedimino pilį, kuri bus užpildyta popierinėmis vaikų rankytėmis. Užsiėmimų metu vaikai siūlo savo idėjas, noriai su užsidegimu įsitraukia į veiklas. Su dideliu susidomėjimu žaidžia stalo žaidimą „Lietuva“, kuris skirtas mažiesiems, bet yra įdomus visiems. Jį sudaro 1500 įdomių klausimų, kurie suskirstyti į šešias kategorijas: muzika, sportas, geografija, kultūra, gamta ir įvairūs.

Šiuo metu Viešojoje bibliotekoje eksponuojama Širvintų Atžalyno progimnazijos 6 klasių mokinių piešinių paroda ,,Lietuva šalia tavęs“ (mokytojos Jolita Jurkevičiūtė ir Rita Suchockienė).

Kviečiame apžiūrėti parodas, dalyvauti užsiėmimuose visus norinčius vaikus. Užsiėmimai vyksta po pamokų. Labai visų laukiame. Kiekvieną užsiėmimą veikiame vis kažką naujo.

 Ugnė Trumpickaitė

Misija sibiras ‘17

Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje svečiavosi Misija Sibiras’17 ekspedicijos dalyvis Laimis Kasparavičius. Kultūros centro konferencijų salėje buvo rodomas filmas „Misija Sibiras‘17“. Pasižiūrėti filmo, pasiklausyti gyvo pasakojimo ir prisiminimų susirinko Širvintų Atžalyno progimnazijos mokiniai, juos atlydėję mokytojai.

Svečias pasakojo, kad „Misija Sibiras“ tai jau dvyliktus metus vykstantis projektas, kurio metu organizuojamos jaunų žmonių ekspedicijos į Sibirą. Ekspedicijos tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius žuvusiems lietuviams Sibire atminti. Ekspedicijos metu taip pat siekiame pabendrauti su Sibire tebegyvenančiais tautiečiais ar jų atžalomis. O grįžus iš ekspedicijos keliaujame po visos Lietuvos mokyklas ir skatiname jaunuolius domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms.

Per 11 projekto gyvavimo metų savo norą dalyvauti projekte išreiškė daugiau nei 12 000 jaunų žmonių, suorganizuota 15 ekspedicijų bei tūkstančiai pristatymų mokyklose, universitetuose, bendruomenių centruose, eksponuota šimtai jaunimo ekspedicijų fotografijų parodų, sukurti dokumentiniai filmai. Visa tai prisidėjo prie jaunosios kartos pilietiškumo bei didžiavimosi savo valstybe jausmo ugdymo.

Šiais metais, „Misija Sibiras‘17“ ekspedicijos dalyviai vyko į Irkutsko sritį, kurioje pagal plotą tilptų 12 Lietuvų, tvarkė lietuvių amžino poilsio vietas Tulūno bei Nižneudinsko rajonuose, kuriuose sutvarkė 9 skirtingas kapines (Gadalėjaus, Tulūno, Javdokimovo, Algatujaus, Soloncų, Kamenkos, Bogotyriaus, Porogo bei Viesiolyj). Kapinių ieškojo vietovėse, kurių dalies žemėlapiuose jau nebėra, todėl nemažai keliavo pėsčiomis – nužygiavo daugiau nei 100 kilometrų. Dvi savaites trukusioje ekspedicijoje į dangų iškilo 9 nauji lietuviškos kryždirbystės tradicijomis puošti kryžiai. Lietuvių tremtinių likimus išsaugojo susitikdami su Sibire tebegyvenančiais lietuviais ar jų artimaisiais – keliavo iš vienos gyvenvietės į kitą, sutiko net 8 lietuviškų šaknų turinčius žmones.

Mokiniai susidomėję žiūrėjo filmą „Misiją Sibiras’17“, įdėmiai klausėsi ekspedicijos dalyvio Laimio Kasparavičiaus. Jis papasakojo tiek savo patirtis išvykus į Sibirą, tiek  ir kitų ekspedicijos dalyvių. Pasidalijo, kokiomis mintimis ir emocijomis gyveno visas tas 14 dienų, kaip jautėsi ir ką išgyveno kiekvieną ekspedicijos dieną. Papasakojo mokiniams, kodėl pats išsiruošė į šią ekspediciją, kokius etapus reikia įveikti, kad patektum į komandą. Pasidžiaugė, kad šiemet jis buvo ekspedicijos dalyvis ir viską galėjo išjausti ir patirti pats. Kvietė mokinius būti pilietiškais ir, atėjus metui, taip pat išmėginti savo jėgas projekte „Misija Sibiras“.

Ugnė Trumpickaitė

Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje vyko Širvintų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių (Aleksandravičiaus Arūno, Sakalauskaitės Saulės, Indriulionio Jurgio, Petkūno Kajaus, Indriulionės Mortos, Šinkūnaitės Beatos, Stankevičiūtės Martynos, Vaitkūno Augusto, Zamajauskaitės Viltės, Stankevičiūtės Lukos, Jurkevičiūtės Rugilės, Labanauskaitės Viltės, Dapkevičiaus Jurgio, Šilgalytės Brigitos, Aleksandravičiūtės Austėjos, Vancevičiūtės Luknės Elenos, Romaškaitės Auksės, Šumilos Eimanto, Lapinskaitės Rugilės, Adrikonytės Rusnės, Dvilevičiaus Kristijono, Jermak Patriko, Pakalnytės Augustės, Gudono Kristupo, Baikauskaitės Miglės, Korsakaitės Ugnės, Dalalaitės Emos, Romaškaitės Adrianos, Indriulionio Rapolo, Kuosaitės Viltės, Strazdo Eimanto,  Pakštytės Gintarės, Stankevičiaus Simono, Bareikaitės Deimantės, Graužinytės Meilės, Lapinskaitės Miglės, Vaidakaitės Samantos, Judeikytės Julijos, Pilkos Nojaus, Petkevičiūtės Miglės, Savicko Lauryno, Karaliūtės Simonos, Pažusytės Lauros, Pakštytės Aurėjos, Geigalaitės Giedrės, Marčiulaičio Normanto, Biloto Mantauto, Dvilevičiūtės Miglės, Pociūtės Eglės, Ivanauskaitės Austėjos) kūrybinių darbų parodos „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“ atidarymas.

Į parodos atidarymą atvyko Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė, darbų autoriai, mokytojos Aldona Ragelskienė, Stasė Rulevičienė, Jelena Labanauskienė, muzikos skyriaus mokiniai ir mokytojai, mokinių artimieji.

Lyrišku kūriniu renginį pradėjo Meno mokyklos muzikos skyriaus mokinė Eglė Pociūtė. Ji atliko lietuvių liaudies kūrinį „Jau aušt aušružė“ (mokytoja Kristina Alejūnaitė).

Parodos atidarymo metu mokytojos pasidžiaugė mokinių pasiekimais, papasakojo apie pačią parodą, kaip ji atsirado ir kiek metų gyvuoja. „Paroda „Augame Lietuvai – kuriame Tėvynei“ turi gilias šaknis. Yra ir grafikos, karpinių, vitražų, tapybos. Įvairiapusė, įvairiaspalvė ir džiaugsminga  paroda, kurios pagrindinė tema – Lietuva. Parodą mes skiriame Lietuvos 100-mečiui.“, –  kalbėjo mokytoja Aldona Ragelskienė.

Muzikiniais kūriniais ir dainomis džiugino Širvintų meno mokyklos muzikos skyriaus mokiniai. Trimito duetas: Matas Vrubliauskas ir Pijus Petkevičius atliko lietuvių liaudies kūrinį „Ant kalno mūrai“. Trimitininkas Matas Vrubliauskas atliko pjesę „Mums gerai“ (mokytojas Robertas Vasilevskis, akomponavo Gintaras Pauliukonis). Pianistė Meilė Graužinytė ir trimitininkas Pijus Petkevičius atliko lyrinę pjesę „Rudens lapai“ (mokytojai Robertas Vasilevskis ir Jurgita Reneckytė – Žemaitienė). Mergaičių kvartetas: Urtė Želvytė,  Urtė Griškevičiūtė, Urtė Tamoševičiūtė ir Kotryna Zmitrevičiūtė  atliko dvi dainas: „Aukšti kloniai, lygios lankos“ ir „Pasakų šaly“ (mokytoja Julija Jadzevičienė, akomponavo Gintaras Pauliukonis).

Renginiui baigiantis sveikinimo žodžiu dalijosi Širvintų meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė, kuri dėkojo visiems jauniesiems menininkams ir jų mokytojoms, muzikos skyriaus mokiniams ir jų mokytojams.

Širvintų Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus vedėja Almutė Kanapienienė padėkojo renginio svečiams ir įteikė gėlių.

Skirtingų amžiaus grupių vaikų darbai, atlikti įvairia technika byloja apie tai, kokie kūrybingi jie yra. Juk kūrybiškumas – originalių bei vertingų idėjų turėjimas. Kiekvienas darbų autorius regi pasaulį kitaip, kitu kampu, todėl kiekvienas darbas yra išskirtinis, kitoks – originalus ir nuostabus. O ir įkvėpimas atsiranda tik dirbant ir siekiant padaryti darbą neužmirštamą, tobulą, unikalų. Daug jausmų, kruopštumo įdėta į kiekvieną iš jų. Darbai džiugina ne tik autorius, bet ir juos paruošusius mokytojus, artimuosius.

Maloniai kviečiame apžiūrėti nuostabių kūrybinių darbų parodą.

Ugnė Trumpickaitė