Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija „Bendraujančios bibliotekos: patirtys, technologijos“

     2013 m. balandžio 30 d. Vilniaus universiteto bibliotekoje (Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre) vyko LBD narių metinė konferencija, kuri tapo baigiamuoju Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiu.

    Šiame renginyje dalyvavo LR Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas, VU Bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, LNB Nacionalinio skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo sistemos direktorė Doc. Dr. Regina Varnienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, LNB Retų knygų ir rankraščių skyriaus redaktorė Alma Masevičienė, LNB Biblioteninkystės centro direktorė Dr. Ineta Krauls, UAB „Alma litera sprendimai“ projektų vadovas R. Burnickis, UAB „ Asseco Lietuva“ generalinis direktorius A. Šermokas.

    Konferencijos LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė išsamiai pristatė 2012- ųjų metų LBD veiklą, vykusius renginius, vykdomus projektus, LBD Tarybos veiklos rezultatus. Revizijos komisijos narys pateikė Lietuvos bibliotekininkų draugijos finansinę ataskaitą. Metinei ataskaitai pritarta vienbalsiai. LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis tarė sveikinimo žodį ir įteikė nominacijas 2012 m. geriausiems Lietuvos bibliotekininkams.

    Taip pat apdovanoti geriausi 2012 m. LBD skyriai. Įteiktos padėkos LBD nariams, rėmėjams ir draugams. Paskelbtos nominacijos „Išminties marės“ ir „Jonvabalis“.

    Aktorė Virginija Kochanskytė ir dainuojamosios poezijos bardas Olegas Ditkovskis suteikė iškilmingumo ir grožio renginiui eilėmis bei autorinėmis dainomis.

    Po konferencijos visi dalyviai galėjo virtualiai susipažinti su  MKIC ir apsilankyti  naujoje Vilniaus  universiteto bibliotekoje.

Elvyra Ramaneckienė ir Dalia Taparauskienė,
Širvintų viešosios bibliotekos Bibliotekininkų draugijos narės,
LBD konferencijos dalyvės

Popietėje – „Aš skaitau ir žinau“

     Balandžio 23-29 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugija jau tryliktą kartą paskelbė Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į biblioteką!“. Ši savaitė, prasidėjusi balandžio 23-iąją, kvietė visus, ypač jaunus žmones, atrasti ar atgaivinti skaitymo malonumą, pagerbti rašytojus, kurie prisidėjo prie žmonijos socialinio ir kultūrinio progreso.

    Į popietę – „Aš skaitau ir žinau“, kuri vyko balandžio 26 d. Vileikiškių bibliotekoje, susirinko nemažai įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių. Dalyviai buvo supažindinti su geriausiomis 2012 metų knygomis ir jų nominacijomis. Šios knygos buvo išrinktos vaikų, įvairių komisijų ir specialistų pagalba. Mūsų bibliotekos filiale kai kurios knygos yra, tačiau visų nominuotų knygų neturime, nors tikimės jas turėti ateityje, nes labai norėjosi dalyviams visas jas parodyti ir pristatyti. Pasitelkus šiuolaikines technologijas, skaidrių sudarymo programą, specialiai buvo paruoštos skaidrės apie visas nominuotas vaikų ir paauglių knygas, kad visi jas pamatytų ir susipažintų. Kadangi balandžio 2 d. pati dalyvavau Kaune Tarptautinės vaikų knygos dienos specialistų  seminare ir šventėje, tai norėjau pasidalinti įspūdžiais su savo popietės dalyviais ir labai džiaugiuosi, kad tai juos sudomino.

     Šiais metais minime vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto Prano Mašioto 150-ąsias gimimo metines, todėl popietės dalyvės Kęsmina ir Ingrida perskaitė po apsakymėlį iš jo kūrybos – „Vaikų svajonės“ ir „Rasos lašelis“…

    Vėliau dalyviai aktyviai dalyvavo viktorinoje „Aš skaitau ir žinau“. Šioje viktorinoje reikėjo atsakyti į pateiktus klausimus, kurie buvo susiję su lietuvių ir užsienio grožinės literatūros autoriais ir jų kūryba vaikams. Viktorinai pasibaigus, paaiškėjo, kad šįkart geriausiai sekėsi Ingridai ir Kamilei. Po kelių papildomų klausimų paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo Kamilė. Ją pasveikinome ir įteikėme dovanėlę.
Nuo balandžio mėn. pradžios biblioteką puošė vaikų piešinių paroda „H. K. Anderseno pasakų šalyje“. Paroda buvo skirta žinomo pasakininko gimtadieniui, o dalyvių: Ingridos Gineitytės, Sandros Šapinskaitės, Ingridos Paciūnaitės, Stasės Lisauskaitės, Ligito Paciūno, Eriko Ašakos, Kamilės Eigelytės, Alicijos Garbatavičiūtės, Kęsminos Garbatavičiūtės, Nedo Paciūno, Svajūnės Krivickaitės piešiniai buvo nupiešti remiantis žinomiausių ir mėgiamiausių pasakų motyvais. Apsilankę bibliotekoje, tiek vaikai, tiek suaugę čia galėjo pamatyti personažus ir vaizdus iš gerai žinomų pasakų: undinėlę, laukines gulbes, bjaurųjį ančiuką, gražuolę gulbę, mergaitę su degtukais, sniego karalienę, coliukę… Visi piešinių autoriai pasitelkę fantaziją ir sugebėjimus puikiai perteikė tai, kas jiems labiausiai patiko iš perskaitytų H. K. Anderseno pasakų. Visiems dalyviams buvo įteiktos simbolinės dovanėlės. Visų veiduose švytėjo gera ir pakili nuotaika.

ŠVB Vileikiškių filialo vyr. bibliotekininkė
Virginija Gigaškaitė

Susitikimas su rašytoju ir dailininku Pauliumi Juodišium

  Balandžio mėn.  Viešosios bibliotekos Čiobiškio filiale įvyko susitikimas su rašytoju ir dailininku Pauliumi Juodišium.  Rytmečio metu jaunieji skaitytojai išradingai ir linksmai kūrė linksmą istoriją apie Trolį Molį , kuris mėgo valgyti morkas. Ūkininką  Bonbondą  Putiulį auginantį daržoves , triušį Masį.  Visus vaikus sužavėjo dailininko gebėjimas greitai ir gražiai piešti.

  Muzikos instrumentų pagalba visi susirinkusieji kūrė dainą ir muziką. Patys muzikavo su būgnais , gitarą, barškučiais ir kitais autoriaus pagamintais instrumentais.

    Renginio metu buvo eksponuojama literatūrinė parodą. Susirinkusieji turėjo galimybę pavartyti autoriaus knygeles, plačiau susipažinti su kūrybą ir gyvenimu.

   Aktyviai istorijas  kūrė  Gabija , Modestas, Dominykas, Nomeda , Matas, Redas, Domantas.   Vaikai rašytojo  klausinėjo apie knygų leidybą, kūrybinius įkvėpimus, gyvenimą, darbą ir laisvalaikį,dėkojo už malonias akimirkas ir lauks kitų susitikimų.

  Renginys – edukacinės kūrybinės dirbtuvės – finansuojamas iš Lietuvos Kultūros ministerijos laimėto Viešosios bibliotekos  projekto ,,Skaitome kitaip‘.

VB Čiobiškio filialo vyr. bibliotekininkė S. Šimanskienė

Popietė Bartkuškio pagrindinėje mokykloje

Jos plaukai prisilietė prie jaunuolio veido.
Širvis norėjo pabučiuoti Intą.
Bet ne taip, kaip bučiavosi būdami vaikai.
Kažkaip kitaip.
Ir kai jų lūpos susilietė, staiga sužaibavo,
Sugriaudėjo kažkas virš galvų ir baisus trenksmas nutildė viską.
Subangavo, sujudėjo upė,
Suklykė ąžuolo drevėje sėdėjusi pelėda ir tik lietaus šnarėjimas
Medžių lapuose buvo girdimas…

Pagal projektą „Apie žodį išlekiantį ir sugrįžtantį“ Širvintų viešosios bibliotekos direktorė Laima Kutiščeva kūrybiškai surengė įdomią literatūrinę popietę Bartkuškio kaimo bendruomenės gyventojams, moksleiviams. Ji apžvelgė rajono literatų kūrybą ir gyvenimą: apie Igną Šeinių, Juozą Kruminą, Viktorą Brazauską, Viktorą Alekną, Petrą Naraškevičių, Feliksą Jakubauską, Liudviką Oškinį, Alfonsą Pakėną, Užkurnį.
Susitikimas skirtas filmo „Atminties blyksniai iš kraštiečių gyvenimo“ pristatymui.
Į popietę susirinko gausus būrys dalyvių, dešimtos klasės moksleiviai, mokytojai, Bartkuškio kaimo gyventojai, svečiai. Dalyvavo Jauniūnų seniūnijos seniūnas Vidmantas Grinis, mokyklos direktorė Inga Fedčuk, „ Krašto naujienų“ redaktorė Vilma Valiukevičienė, Plikiškių kaimo bendruomenės pirmininkas Robertas Blinkevičius, Jauniūnų kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė Danutė Jaglinska.
Prieš filmo peržiūrą, renginį pradėjo Viešosios bibliotekos direktorė skaitydama ištraukas iš kraštiečių rašytojų kūrybos. Juozo Krumino eiles skaitė Vilma Valiukevičienė, Vidmantas Grinis- Felikso Jakubausko eiles, lietuvių kalbos mokytojos Rita Karbočiūvienė ištrauką iš Viktoro Brazausko kūrybos, Ramunė Pivoraitė Liudviko Oškinio miniatiūras, toliau skaitymus pratęsė Bartkuškio pagrindinės mokyklos dešimtokai.
Čia pat vietoje buvo surengta poetų ir rašytojų po keletą knygų mini paroda.

Dėkoju viešosios bibliotekos direktorei Laimai Kutiščevai už tokią gražią ir reikalinga iniciatyvą, Bartkuškio pagrindinės mokyklos direktorei Ingai Fedčuk už mums suteiktą galimybę pristatyti šį gražų darbą Bartkuškio kaimo bendruomenei, atvykusiems svečiams, kaimo gyventojams, moksleiviams.

Elvyra Ramaneckienė
Bartkuškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė.

Svečiuose rašytoja Kristina Gudonytė

Širvintų viešosios bibliotekos vaikų lit. skyrius kasmet dalyvauja Metų knygos rinkimuose. Knygų paaugliams kategorijoje šiemet laureate tapo rašytoja  Kristina Gudonytė už knygą „Ida iš šešėlių sodo“. Su šia autore balandžio 10d. susitiko „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai. Renginį vedė mokytojas Romas Zibalas. Jis prisiminė, kaip kažkada žiūrėjo spektaklį „Vėjo botagėlis“, kuriame vaidino gerbiama autorė.

Kristina Gudonytė – aktorė, dailininkė (surengta 15 autorinių tapybos parodų), populiarių televizijos filmų („Dvynukės“ ir kt.) , daugelio spektaklių scenarijų autorė ir režisierė, televizijos serialų „Neskubėk gyventi“ , „Moterys meluoja geriau“  ,“Nemylimi“ scenarijų bendraautorė, rašytoja. Ji  pasakojo , kad vaidinti , vesti televizijos laidas pradėjo nuo pirmos klasės , du metus Vilniaus universitete  studijavo vokiečių k. ir literatūrą, mokėsi konservatorijoje, Maskvoje  studijavo  kino režisūrą.

Pirmoji knyga  buvo „Gėlių dvaras“, antroji  – „Blogos mergaitės dienoraštis“  taip pat pelnė Metų knygos titulą.  „Ida iš šešėlių sodo“  – knyga apie paauglių problemas, apie meilę ir amžinybę. Jos idėją  autorė nešiojo savyje  septynis mėnesius,  parašė per tris.

Atsakinėdama į mokinių klausimus ,K.Gudonytė sakė, kad moka lotynų, rusų, vokiečių, susikalba ispanų ir anglų kalbomis. Mokykloje mėgstamiausias dalykas buvo fizika, o norint kurti svarbiausias dalykas -nuoširdumas. Autorė neiliustruoja savo knygų, nes kol parašo, pakankamai pavargsta, todėl  ranka nekyla  dar ir iliustruoti. Prisipažino šiuo metu rašanti nuotykių knygą paaugliams.

Vaikų lit. skyriaus vedėja L.Pliukštienė paskelbė Metų skaitytojus 5-8 klasių grupėje. Padėkos raštais buvo apdovanotos Deimantė Indrašiūtė, Daina Balsevičiūtė,  Andželika Muleronkaitė, Erika Blusevičiūtė, Meda Gujytė, Julija Pūraitė, Indrė Šarkaitė.

 Susitikimui skirtas laikas greitai išseko. Buvo daug norinčių gauti autografą. Apniukusią dieną praskaidrino šiltas ir nuoširdus , betarpiškas bendravimas su įdomiu žmogumi, įvairiapuse asmenybe.

Vaikų lit. skyriaus vedėja L.Pliukštienė

Popietė – Kalbu aš motinos šnekta

Lietuvių kalba yra seniausia gyvoji indoeuropiečių kalba, o jos tarmės, patarmės, šnektos – itin svarbi tautos kultūros paveldo dalis. Tačiau tarmių gyvoji tradicija šalyje gana sparčiai nyksta. Siekdamas palaikyti tarmių gyvybingumą, vartojimo tradicijas, sustiprinti bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą, Lietuvos Respublikos Seimas 2013 metus paskelbė Tarmių metais. Minėdamos šiuos metus Bartkuškio ir Družų bibliotekų vyr. bibliotekininkės Elvyra Ramaneckienė ir Dalia Taparauskienė organizavo bendrą renginį „Kalbu aš motinos šnekta“.

Saulėtą kovo 21 dieną Bartkuškio kaimo biblioteka sulaukė svečių – tai jaunieji skaitytojai iš Družų kaimo bibliotekos. Bartkuškio vyr. bibliotekininkė pasveikino visus atvykusius į renginį, skirtą gimtosios kalbos dukterims – lietuvių kalbos tarmėms. Dėkojo renginio dalyviams, visiems, kurie neabejingi gimtajai tarmei, bendrinei šnekamajai kalbai.

Jaunieji Družų bibliotekos skaitytojai prisistatė šeimininkams ir įteikė dovanėlę Bartkuškio bibliotekai su linkėjimais sulaukti daug naujų knygų ir skaitytojų. Visiems renginio dalyviams prisegė emblemas su logotipu, skirtu Tarmių metams.

Bartkuškio bibliotekos jaunieji skaitytojai Džastina Pileiko, Ignė Turlinskaitė, Giedrius Čatrauskas, Urtė Turlinskaitė, Deividas Striška pasveikino savo atvykusius svečius padainuodami Lietuvių liaudies dainą „ Per Širvintėlio miestelį“. Ignė Turlinskaitė ir Džastina Pileiko porino anekdotus apie suvalkiečius, žemaičius. Giedrius Čatrauskas ir Urtė Turlinskaitė minė mįsles, skaitė patarles, tik kapsų pratarmėje šia reikšme vartojamus žodžius. Aukštaičių tarmės Širvintų patarme pasaką perskaitė Dalia Taparauskienė. Dalyviams reikėjo atspėti šiandieną jau nevartojamus tarmiškus žodžius. Tai gana sunkiai sekėsi, tad įtvirtinimui Arminas Radžiūnas pasiūlė sukurti po sakinį su tarmiškais žodžiais. Družų bibliotekos skaitytoja Eglė Matulytė surengė tarmiškų žodžių spėlionę. Renginio dalyviai turėjo atspėti, ką vienas ar kitas žodis reiškia šiandien.

Renginyje aktyviai dalyvavo tiek vaikai tiek bibliotekininkės. Visiems patiko dzūkiškos pasakos, kurias skaitė Dalia Taparauskienė.

Renginio pabaigoje dalyviai gardžiavosi tikra namine aukštaitiška dešra, kurios paskanauti atvežė Družų bibliotekininkė. Pasak Dalios Taparauskienės, „ lietuvis, eidamas į svečius, visada nešasi lauktuvių.“

Renginio metu jaunimas apžiūrėjo Bartkuškio vyr. bibliotekininkės parengtą parodą Tarmių metams „Kalba yra tautos sielos veidrodis – o tarmės atskleidžia visą jos grožį“.

Ne tik lituanistams ar bibliotekininkams turėtų rūpėti tarmės. Tai visų mūsų bendras rūpestis. Dar kartą prisiminkime žymaus kalbininko Juozo Balčikonio žodžius: „Neužmirškite savo namų kalbos!“, „Neužmirškite savo tėvų kalbos!“

Elvyra Ramaneckienė,
Dalia Taparauskienė
Širvintų Viešosios bibliotekos
Bartkuškio ir Družų filialų vyr. bibliotekininkės
2013.03.25

Pažintis su Une Kaunaite

    Kaip savotiška įžanga į atostogas L. Stuokos – Gucevičiaus mokiniams buvo susitikimas, organizuotas Viešosios bibliotekos,   su  leidyklos „Žara“ direktore Ramute Žandariene ir  debiutante Une Kaunaite. Jos knyga  „Sudie, rytojau“ dalyvavo Metų knygos paaugliams rinkimuose. Ši knyga kiek kitokia nei kitos paaugliams skirtos knygos. Ji parašyta jauno žmogaus jaunam žmogui. Kaip ir pagrindinė veikėja Vytautė, Unė  yra baigusi Vilniaus licėjų. Šiuo metu Škotijoje studijuoja psichologiją ir socialinę antropologiją.

    Susitikimas vyko  labai šiltoje ir draugiškoje aplinkoje, L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos  salėje. Unė džiaugėsi, kad daugelis dalyvavusių skaitė jos knygą. Gimnazistai  Evelina, Haroldas ir kiti pristatydami knygą klausė autorės apie vienišumą, architektūrą, jos sąsajas su Vilniumi, šiuolaikiškumą.

   Knygos herojė Vytautė anot aplinkinių  – tobula. Ji puikiai mokosi, piešia, šoka, groja, kad ir ko imasi, visada  pasiekia aukščiausių rezultatų. Vytautė apsigimusi lyderė, gera ir supratinga tėvams, draugams, mokytojams. Atrodytų, ko skųstis, juk atviri visi keliai. Bet tai didelė atsakomybė,  kai visi iš tavęs tiek daug tikisi. Kuo esi stipresnis išorėje, tuo silpnesnis viduje.

   Susitikimo metu atsakydama į klausimus, Unė kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybę, kuri jai asocijuojasi su siekiu. Pasakojo, kad knyga buvo daug kartų taisoma, bet  šiuo metu, po susitikimų su skaitytojais, galbūt kitaip rašytų pradžią, bet greičiausiai nieko nekeistų. Autorė pasakojo, kad jai  geriausiai galvojasi tada, kai negali rašyti. Rašo chaotiškai, gabaliukais, po to galvoja, kur tą tekstą įterpti. Romano pavadinimas kilo pačioje pradžioje ir negalėjo jo pakeisti.  Nors daug kas teigė, kad turėtų vadintis „Sveikas, rytojau“. Bet pavadinimas įaugo į mane, – sakė Unė.  Knyga skirta  mokytojai   Vilei Vėl  ir mylimam miestui Vilniui.

Po gražių mokytojos  E. Rutkauskienės linkėjimų autorei, moksleiviai  pirko   rašytojos  knygą,  Unė kiekvienam parašė  originalų autografą.

„Man buvo be galo smagu bendrauti su tokiais  gabiais, kūrybingais ir skaitančiais moksleiviais“, – parašė Unė Viešosios bibliotekos vaikų lit. skyriaus Svečių knygoje.

Vaikų lit. skyriaus vedėja Lolita Pliukštienė

Tesudygsta eilės širdyse vaikelių

Kovo 21d. Širvintų viešosios bibliotekos vaikų lit. skyriuje tradiciškai minėjome Pasaulinę poezijos dieną. Popietėje dalyvavo  Širvintų vaikų dienos centro vaikai , jų vadovė Audronė Pilkienė, savanoriai  Christina Huber, Pascal Goddemeier iš Vokietijos.  Šiais metais taip pat minime  žymiojo  lietuvių humoristo, tituluojamo  gyvuoju klasiku Juozo  Erlicko 60-metį. Vaikai skaitė poeto eiles iš jo knygos „Bilietas iš dangaus arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu“.  Kalbėjomės  apie poeziją, su kuo asocijuojasi  žodis poezija, kada rašosi eilėraščiai : kai linksma ar liūdna, ar galima poetu tapti. Vaikai vardijo kokius  lietuvių poetus žino. Pasiūlėme  jiems  teisingai sudėti  J.Erlicko eilėraščius (eilutės buvo sumaišytos) , vaikai ėmėsi eiliuoti. Vieniems atrodė taip, kitiems kitaip, bet galop eilėraščiai buvo surikiuoti taip pat, kaip juos parašė autorius. O kodėl gi nepabandžius patiems?  Popietės dalyviai  Živilė Maciulevičiūtė, Paulina Jurkevičiūtė, Karolis Leiga, Emilija Jakštaitė, Evelina Dindaitė , vadovė Audronė , Christina ir Pascal galbūt pirmą kartą gyvenime bandė eiliuoti.  Visi kūriniai buvo užrašyti ant gražaus pavasariško plakato. Šiuo metu  juos galima paskaityti Vaikų lit. skyriuje. Už gražiausiai perskaitytą eilėraštį  Živilė buvo apdovanota specialiu prizu, visi kiti – atminimo dovanėlėmis.

                                                                                  Vaikų lit. skyriaus vedėja L.Pliukštienė

IN MEMORIAM

          Sulaukęs garbingo amžiaus – 91-rių metų – vasario 2 d. mirė nuolatinis mūsų bibliotekos skaityklos lankytojas, atsiminimų  ir eilėraščių  knygų autorius Petras Malinauskas.

          Jo gyvenimas nebuvo lengvas. Jis gimė 1922 metų sausio 13 dieną  Sukinių k., Veprių vls. Tremtinys, politkalinys. Buvo kilęs iš rusų sentikių šeimos, bet nuo jaunų dienų eilėraščius rašė lietuviškai. 1932-1936 metais lankė Knyzlaukio pradinę mokyklą, vėliau dirbo tėvų ūkyje. 1940 m. įstojo į Veprių žemės ūkio mokyklą, 1946 m. baigė Belvederio pienininkystės mokyklą ir sekančiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, bet 1948 m. buvo suimtas ir ištremtas į Įgarką. Tremtyje 1951 metais nuteistas 10 metų lagerio.  1955 metais paleistas ir grįžęs į Lietuvą įsidarbino Ukmergės laikraščio redakcijoje. Vėliau kelis kartus keitė darbovietes ir gyvenamąsias vietas, kol 1975 metais apsigyveno Širvintose ir pradėjo dirbti laikrodininku. 1996 metais savo lėšomis išleido atsiminimų knygą ,,Rauda be ašarų”, o 2000 metais išleista Petro Malinausko eilėraščių knygelė ,,Atsiliepk”.

          Petras Malinauskas buvo nuolatinis bibliotekos ne tik skaitytojas, bet dalyvaudavo ir organizuojamuose renginiuose, o kiekvienais metais į Širvintas užklystantis ,,Poezijos pavasaris” neapsieidavo be jo eilių. Jo eilės ne kartą buvo spausdinamos ir rajoninio laikraščio puslapiuose.

          Viešosios bibliotekos kolektyvas reiškia užuojautą Petro Malinausko artimiesiems ir tegul jį palydi šie jo eilėraščio žodžiai:

                                       Tegu per kelią man perbėga vėjas,

                                      Tegu sutaršo jau pražilusius plaukus,-

                                      Įkvėpsiu gimtos žemės kvapo vėlei,

                                      Priklaupęs pabučiuosiu rugio daigelius…